СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  • Зоя Григорова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-4547-9812
Ключові слова: реклама, ринок реклами, рекламна діяльність, рекламодавець, криза

Анотація

Реклама є невід’ємною частиною маркетингових комунікацій брендів, основним джерелом інформування цільової аудиторії про товари та послуги. В статті розглянуто сучасний стан рекламного ринку України, досліджено його окремі сегменти та окреслено основні тенденції розвитку, Розглянуто динаміку ринку реклами за 2016-2020 роки, проаналізовано його розвиток під впливом соціально-економічної кризи, спричиненою пандемію COVID-19, визначено сегменти, що зазнали найбільшого впливу кризи. Встановлено, що найбільш вагомими каналами рекламних комунікацій є реклама на телебаченні та інтернет реклама, частка якої в структурі рекламного ринку протягом останніх років суттєво збільшується. Окреслені зміни, що відбуваються в окремих сегментах та дотичних галузях та визначено основні тенденції розвитку рекламного ринку України.

Посилання

How Total Media Ad Spend Will Shake Out Around the World. URL: https://www.emarketer.com/content/how-total-media-ad-spend-shaking-around-world?fbclid=IwAR1NOqbD8LOzFT-iuJLaHbgCpb_HBZunt9MsHZTKLP-v3Fx3cfUPBD1_rto (дата звернення: 26.02.2021).

Global Advertising Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2021-2026. URL: https://www.imarcgroup.com/global-advertising-market (дата звернення: 26.02.2021).

Офіційний сайт Всеукраїнської рекламної коаліції. URL: https://vrk.org.ua/ad-market/ (дата звернення: 26.02.2021).

Visualizing the Evolution of Global Advertising Spend (1980-2020). URL: https://www.visualcapitalist.com/evolution-global-advertising-spend-1980-2020/ (дата звернення: 28.02.2021).

Данькова Н. Як переживає пандемію ринок преси. URL: https://detector.media/rinok/article/177068/2020-05-12-yak-perezhyvaie-pandemiyu-rynok-presy/ (дата звернення: 26.02.2021).

Неперіодичні видання. URL: http://www.ukrbook.net/statistika_.html#period (дата звернення: 26.02.2021).

Данькова Н. Рекламний ринок у часи пандемії: що відбувається на радіо, в диджиталі та зовнішній рекламі? URL: https://detector.media/rinok/article/176351/2020-04-14-reklamnyy-rynok-u-chasy-pandemii-shcho-vidbuvaietsya-na-radio-v-dydzhytali-ta-zovnishniy-reklami/ (дата звернення: 27.02.2021).

Рекламний ринок у часи пандемії: що відбувається на ТБ. URL: https://galtv.if.ua/news/reklamnyj-rynok-u-chasy-pandemiyi-sho-vidbuvayetsya-na-tb (дата звернення: 27.02.2021).

How Total Media Ad Spend Will Shake Out Around the World. Available at: https://www.emarketer.com/content/how-total-media-ad-spend-shaking-around-world?fbclid=IwAR1NOqbD8LOzFT-iuJLaHbgCpb_HBZunt9MsHZTKLP-v3Fx3cfUPBD1_rto (accessed 26 Fabruary 2021).

Global Advertising Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2021-2026. Available at: https://www.imarcgroup.com/global-advertising-market (accessed 26 Fabruary 2021).

Ofitsiinyi sait Vseukrainskoi reklamnoi koalitsii [Official site of the Ukrainian Advertising Coalition]. Available at: https://vrk.org.ua/ad-market/ (accessed 26 Fabruary 2021).

Visualizing the Evolution of Global Advertising Spend (1980-2020). Available at: https://www.visualcapitalist.com/evolution-global-advertising-spend-1980-2020/ (accessed 28 Fabruary 2021).

Dankova N. (2020) Yak perezhyvaie pandemiiu rynok presy [How the press market is experiencing a pandemic]. Available at: https://detector.media/rinok/article/177068/2020-05-12-yak-perezhyvaie-pandemiyu-rynok-presy/ (accessed 26 Fabruary 2021).

Neperiodychni vydannia [Non-periodic publications]. Available at: http://www.ukrbook.net/statistika_.html#period (accessed 26 Fabruary 2021).

Dankova N. (2020) Reklamnyi rynok u chasy pandemii: shcho vidbuvaietsia na radio, v dydzhytali ta zovnishnii reklami? [The advertising market during the pandemic: what is happening on the radio, in digital and outdoor advertising?]. Available at: https://detector.media/rinok/article/176351/2020-04-14-reklamnyy-rynok-u-chasy-pandemii-shcho-vidbuvaietsya-na-radio-v-dydzhytali-ta-zovnishniy-reklami/ (accessed 27 Fabruary 2021).

Reklamnyi rynok u chasy pandemii: shcho vidbuvaietsia na TB [The advertising market during the pandemic: what is happening on TV]. Available at: https://galtv.if.ua/news/reklamnyj-rynok-u-chasy-pandemiyi-sho-vidbuvayetsya-na-tb (accessed 27 Fabruary 2021).

Переглядів статті: 113
Завантажень PDF: 891
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Григорова, З. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-1
Розділ
МАРКЕТИНГ