НОВИЙ МЕХАНІЗМ ГОСПОДАРЮВАННЯ – НЕОБХІДНА УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

  • Марина Кузнєцова Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-7055-7168
  • Катерина Караченцева Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку https://orcid.org/0000-0001-6266-2438
Ключові слова: інноваційний розвиток, інвестиційні можливості, венчурні інвестиції, економічний інтерес, світовий досвід, механізм господарювання, інституціоналізм, співпраця держави та економічних суб’єктів, державна підтримка, податкові пільги

Анотація

Статтю присвячено розгляду економічної системи як органічної цілісності яка розвивається по своїм внутрішнім об’єктивним законам. Обґрунтований інноваційний розвиток як необхідна умова виживання в глобальному економічному просторі, проведено аналіз інноваційного стану економіки України довоєнного часу, визначено причини низького рівня розвитку нових технологій у країні, які криються у слабкій технічній озброєнності зайнятого населення, де представлено дані про стрімкий фізичний та моральний знос матеріально-технічної бази в усіх сферах народного господарства країни. Також розглянуто проблему відсутності економічного інтересу у суб'єктів господарювання до інвестицій в інновації, перш за все через те, що маються на увазі венчурні інвестиції, тобто вкладення з високим ступенем ризику, обмежені фінансові можливості потенційних інвесторів, а також недостатня допомога з боку держави через недосконалу економічну та фінансову політику, що є результатом нерозвиненості механізму господарювання як такого. Розглянута еволюція становлення сучасного ефективного механізму господарювання, де держава співпрацює з корпораціями та іншими економічними суб’єктами, що можно побачити у поєднанні планування у вигляді різноманітних методик та існування ринку та економічного інтересу його суб’єктів. Досліджено світовий досвід державної підтримки та впровадження нових технологій, що сприяють збільшенню продуктивності праці, а також розглянуто механізм господарювання різних країн, що стимулює переходити економіки на інноваційну модель розвитку, що вкрай важливо, у період після війни, для становлення багатьох елементів економічної системи з нуля. Як рекомендації у статті виділено необхідні дії з боку держави для переходу до нового механізму господарювання та основні напрямки інноваційної політики в Україні. Позначено важливість формування нових інститутів, які будуть сприяти розвитку нових технологій в країні та формування інноваційної інфраструктури, а також адаптування фінансової системи до підтримки цих інституцій. Виділено важливість забезпечення державного захисту інтелектуальних прав як однієї з важливих умов розвитку інновацій в Україні.

Посилання

Howitt P., Aghion P. Model of growth through Creative Destruction // NBER Working Paper. – No. 3223. – 1990.

Piketty T. Capital in the Twenty-First Century / translated from French by A.L. Dunayev, scientific editor for translation A.YU. Volodin. M.: Ad Marginem Press, 2015. 592 p.

Stiglitz Joseph (2015) The Price of Inequality. How Today's Divided Society Endangers Our Future: [translated from English]. Moscow: Exmo, 512 p. – (Top Economic Awards).

Geetz V.M., Seminozhenko V.P. (2006) Innovative Perspective of Ukraine. Kharkiv: Constanta, 272 p.

Shovkun I.A. (2005) Institutional Basis of the Innovative Development: Global Experience and Lessons for Transitive Economies. Economical Theory. № 3. P. 60–74.

Usik V.I. (2013) Strategy of Innovative Development of Ukraine: from Problems to Prospects. № 3. P. 32–41.

Rey A. (2004) Competition Strategies of the State and Companies in Export-Oriented Development. Economic Issues. № 8. P. 46–65.

Skripnik A.V. (2008) Innovative Perspectives of Ukraine. Ukrainian Finance. № 5. P. 103–114.

Vdovichenko A.M., Kalinchak O.V., Kuznetsova M.A. (2019) State as the Head Institutional and System-Forming Subject of Development and Implementation of an Innovation and Growth Strategy / Economic Innovations: Collection of Scientific Works / NAS of Ukraine, Institute of Market Problems and Economic and Environmental Research. –Vol. 21 Issue 4. №73. P. 22–36.

Marx K., Engels F. Essay. The 2-nd Edition. Vol. 23. M.: State Publishing House of Political Literature, 1960.

Hall B.H. (2004) Innovation and Diffusion. NBER Working Paper. No 10212. P. 1865–1879.

Herschberg E. (2004) Global Restructuring, Knowledge and Learning. Economic Issues. № 8. P. 66–76.

Yeschenko P.S. (2013) Economic Growth without Development: Causes and Pathways for the Innovative Transformation of Economy. Ukrainian Economy. № 10. P. 4–20.

Innovative Growth Strategy of Ukraine for 2010-2020 years under the Conditions of Challenge Globalization / Official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Available at: http://www.me.gov.ua/control/publish/article/info_boxes?art_id=138982&cat_id=138978.

State Agency for Science, Innovation and Informatization of Ukraine. Scientific and Technological Area of Ukraine / Official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Available at: http://www.dknii.gov.ua/images/stories/buklet_2013.pdf.

Yeschenko P.S. (2014) The World Needs a New Vector of Development: from Bubble Economics to Human Economics. Ukrainian Economy. № 6. P. 4–20.

Переглядів статті: 161
Завантажень PDF: 122
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Кузнєцова, М., & Караченцева, К. (2022). НОВИЙ МЕХАНІЗМ ГОСПОДАРЮВАННЯ – НЕОБХІДНА УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-7
Розділ
ЕКОНОМІКА