БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

  • Олег Коркушко Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» https://orcid.org/0000-0001-6577-8647
  • Людмила Кушнір Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» https://orcid.org/0000-0001-7597-5791
Ключові слова: бухгалтерський облік, звітність, оподаткування, аутсорсинг, законодавство

Анотація

З початком війни в Україні у 2022 році, українсько-польські відносини перейшли на найвищий рівень. Відносини з теплих і сусідських через війну росії проти України перейшли на новий етап – відносин міцних та історичних. Винятковою є підтримка України з боку Польщі, яка проявилася в багатьох напрямах. Зокрема, це безпрецедентна оборонна допомога, а також підтримка українських громадян, які були вимушені виїхати до Польщі, рятуючись від війни, розв’язаної росією. Більшість українців, які потрапили до Польщі, змушені були працевлаштуватись за посадами та професіями, якими ніколи не займались в Україні. В більшій мірі – це робітничі професії. Однак певна частина українців змогли працевлаштуватись за тими посадами, які займали в Україні. З одного боку – це можливість займатися тією ж справою, що й на батьківщині, з іншого боку – це ряд складностей та проблем через певну особливість законодавства іншої держави. З такими проблемами стикнулись ті українці, які в своїй країні займались веденням бухгалтерського обліку та вирішили продовжити цю справу у Польщі. Не дивлячись на певну подібність у нормативно-правовій базі з бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні та Польщі, все ж таки є ряд відмінностей. Ці відмінності обумовлюються як різноманітністю існуючих форм організації господарської діяльності, так і впливом на практику обліку зовнішніх факторів (економічних, політичних, соціальних, географічних). Це стало вагомою проблемою та перешкодою при працевлаштуванні українців на посади бухгалтерів, податківців, аудиторів тощо.

Посилання

Гасанов С.С., Котляревський Я.В., Кучерява М.В. Порівнянність фінансової звітності: європейський вимір та вітчизняні реалії. Фінансово-економічна інтеграція України в ЄС : наукові праці НДФІ. Київ. 2016. № 1 (74). С. 5–15.

Act of 29 September 1994 Accounting, Journal of Laws 1994. No 121. Item 591.

PKGT Audyt (July 2014). ACCOUNTING REGULATIONS IN POLAND 2014. Sp.zo.o. Sp.k. Wybrzeże Kościuszkowskie 43/4 00-347 Warszawa. URL: http://www.pkgt.pl/pliki/Accounting%20Regulations%20in%20Poland.pdf (дата звернення: 27.09.2022)

Міжнародні стандарти фінансової звітності / Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/translation_of_international_financial_reporting_standards_2022_updated-576 (дата звернення: 28.09.2022).

Шляхетко В.В. Порівняльний аналіз особливостей ведення обліку суб’єктів малого підприємництва України та окремих країн ЄС. Наукові записки / Scientific papers. Київ. 2016. № 1 (52). С. 194–200.

Hasanov S.S., Kotliarevskyi Ya.V., Kucheriava M.V. (2016) Porivniannist finansovoi zvitnosti: yevropeiskyi vymir ta vitchyzniani realii [Comparability of financial statements: European dimension and domestic realities]. Finansovo-ekonomichna intehratsiia Ukrainy v YeS: naukovi pratsi NDFI. Kyiv, no 1 (74), pp. 5–15. (in Ukrainian)

Act of 29 September 1994 Accounting, Journal of Laws 1994. No 121. Item 591.

PKGT Audyt (July 2014). ACCOUNTING REGULATIONS IN POLAND 2014. Sp.zo.o. Sp.k. Wybrzeże Kościuszkowskie 43/4 00-347 Warszawa. Available at: http://www.pkgt.pl/pliki/Accounting%20Regulations%20in%20Poland.pdf (accessed: 27.09.2022)

Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti / Ministerstvo finansiv Ukrainy [International Financial Reporting Standards / Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/translation_of_international_financial_reporting_standards_2022_updated-576 (accessed: 28 September 2022).

Shliakhetko V.V. (2016) Porivnialnyi analiz osoblyvostei vedennia obliku subiektiv maloho pidpryiemnytstva Ukrainy ta okremykh krain YeS [Comparative analysis of the features of accounting of small business entities of Ukraine and individual EU countries]. Naukovi zapysky / Scientific papers. Kyiv, no 1 (52), pp. 194–200. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 249
Завантажень PDF: 255
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Коркушко, О., & Кушнір, Л. (2022). БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-81
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ