ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Ключові слова: деіндустріалізація, економічний розвиток, промисловість, сфера послуг, економічна політика

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням ідентифікації феномену деіндустріалізації як можливості зростання в умовах фінансової кризи. Обґрунтовано, що в ХХІ столітті фінансова криза в умовах глобальної пандемії є сигналом для більшості країн переглянути свої довгострокові стратегії економічного розвитку. Проаналізовано найбільш актуальні досягнення світової наукової спільноти, що формують теоретичну та методологічну основу для аналізу феномену деіндустріалізації. Визначено, що соціально-економічні наслідки певних форм деіндустріалізації необхідно визначати з точки зору економічного успіху або невдачі, а також обов’язково співвідносити промислову політику в країні з передовою світової практикою. Обґрунтовано необхідність зміни економічної політики України з чіткою метою – технологічні трансформації з ясним визначенням національних пріоритетів технологічної модернізації.

Посилання

Заблоцька Р.О. Деіндустріалізація та сервісифікація глобальної економіки. International relations, part “Economic sciences”. 2019. (18).

Кіндзерський Ю.В. Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні. Економіка України, 2017. (11), 48–72.

Chakrabortty A. Thatcherism, R.I.P. 2013. Available at: http://www.businessweek.com/articles/2013-04-11/thatcherism-r-dot-i-dot-p-dot-britains-economy-needs-new-ideas (дата звернення: 25 вересня 2020).

Dasgupta S. & Singh A. Manufacturing, Services and Premature De-Industrialisation in Developing Countries: A Kaldorian Empirical Analysis. Centre for Business Research, Faculty of Economics, Cambridge: University of Cambridge. 2006.

Di Berardino C., Doganieri I., Onesti G. Deindustrialization in the EU between Transformation and Decline, Eastern European Economics, 2021.

Di Meglio G., Gallego J., Maroto A., Savona M. Services in developing economies: The deindustrialization debate in perspective. Development and Change, 2018. 49(6), 1495–1525.

EU (2014) Towards an Industrial Renaissance. Available at: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/renaissance_en (дата звернення: 25.09.2020).

Jaililian H. & Weiss J. De-industrialisation of Sub-Saharan Africa: Myth or Crisis? Journal of African Economies 2000. 9(1): 24–43.

Kaldor N. Causes of the Slow Rate of growth in the United Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press. 1966.

Klenner W., & Watanabe H. Neupositionierung regionaler Führungskräfte: Japan und Deutschland. Bern: Peter Lang. 2009.

Kollmeyer C. Explaining Deindustrialization: How Affluence, Productivity Growth, and Globalization Diminish Manufacturing Employment. American Journal of Sociology 2009. 114(6), 1644–1674.

Klodt H. Drei Sektoren Hypothese. 2014. Available at: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/58475/drei-sektoren-hypothese-v6.html (дата звернення: 25.09.2020).

Pidchosa O. & Rogach O. Impact of Deindustrialization on the Structure of the Economy and Labour Market: the Case of Ukraine. Journal Transition Studies Review, 2021. 28(1), 3–18.

Przywara R. Versions of Deindustrialization – A model-based analysis 1973-2008. 2016. PhD Thesis, Cheltenham: University of Gloucestershire.

Przywara, R. Deindustrialization – opportunity or threat?. 2017. Available at: http://hdl.handle.net/11159/901 (дата звернення: 25.09.2020).

Rodrik D. Premature deindustrialization. Journal of economic growth, 2016. 21(1), 1–33.

Rowthorn R. & Wells J.R. De-industrialization and Foreign Trade. Cambridge: Cambridge University Press. 1987.

Rowthorn R. & Ramaswamy R. Growth, trade, and deindustrialization. IMF Staff papers, 1999. 46(1), 18–41.

Zablocka Р.О. (2019) Deindustrializatsiya ta servisyfikatsiya hlobalʹnoyi ekonomiky [Deindustrialization and servicing of the global economy]. International relations, part “Economic sciences”, (18). (in Ukrainian)

Kindzers’kyi Yu.V. (2017) Deindustrializatsiya ta yiyi determinanty u sviti ta v Ukrayini [Deindustrialization and its determinants in the world and in Ukraine]. Ukraine economy, (11), 48–72. (in Ukrainian)

Chakrabortty A. (2013) Thatcherism, R.I.P. Available at: http://www.businessweek.com/articles/2013-04-11/thatcherism-r-dot-i-dot-p-dot-britains-economy-needs-new-ideas (accessed September 25, 2020).

Dasgupta S. & Singh A. (2006). Manufacturing, Services and Premature De-Industrialisation in Developing Countries: A Kaldorian Empirical Analysis. Centre for Business Research, Faculty of Economics, Cambridge: University of Cambridge.

Di Berardino C., Doganieri I. & Onesti G. (2021) Deindustrialization in the EU between Transformation and Decline, Eastern European Economics.

Di Meglio G., Gallego J., Maroto, A. & Savona M. (2018). Services in developing economies: The deindustrialization debate in perspective. Development and Change, 49(6), 1495–1525.

EU (2014) Towards an Industrial Renaissance. Available at: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/renaissance_en (accessed September 25, 2020).

Jaililian H. & Weiss J. (2000) De-industrialisation of Sub-Saharan Africa: Myth or Crisis? Journal of African Economies, 9(1): 24–43.

Kaldor N. (1966) Causes of the Slow Rate of growth in the United Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press.

Klenner W., & Watanabe H. (2009) Neupositionierung regionaler Führungskräfte: Japan und Deutschland. Bern: Peter Lang.

Kollmeyer C. (2009) Explaining Deindustrialization: How Affluence, Productivity Growth, and Globalization Diminish Manufacturing Employment. American Journal of Sociology, 114(6), 1644–1674.

Klodt H. (2014) Drei Sektoren Hypothese. Available at: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/58475/drei-sektoren-hypothese-v6.html (accessed September 25, 2020).

Pidchosa O. & Rogach O. (2021) Impact of Deindustrialization on the Structure of the Economy and Labour Market: the Case of Ukraine. Journal Transition Studies Review, 28(1), 3–18.

Przywara R. (2016) Versions of Deindustrialization – A model-based analysis 1973-2008. PhD Thesis, Cheltenham: University of Gloucestershire.

Przywara R. (2017) Deindustrialization – opportunity or threat?. Available at: http://hdl.handle.net/11159/901 (accessed September 25, 2020).

Rodrik, D. (2016) Premature deindustrialization. Journal of economic growth, 21(1), 1–33.

Rowthorn R. & Wells J.R. (1987) De-industrialization and Foreign Trade. Cambridge: Cambridge University Press.

Rowthorn R., & Ramaswamy R. (1999) Growth, trade, and deindustrialization. IMF Staff papers, 46(1), 18–41.

Переглядів статті: 78
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Дугінець, Г. (2020). ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-93
Розділ
ЕКОНОМІКА