СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ

  • Анатолій Рибчук Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-0377-7881
Ключові слова: ринок лізингових послуг, лізинг, пандемія COVID-19, оренда, електронна комерція, лізингова компанія

Анотація

У статті проаналізовано особливості функціонування світового ринку лізингу після безпрецедентної кризи 2020 року, пов'язаної з пандемією Covid-19. Показано, що пандемічна криза дала поштовх стрімкому розвитку електронної комерції у сфері лізингу. Передбачається, що розвиток електронної комерції у лізинговому бізнесі буде одним із головних трендів світового ринку лізингових послуг у середньостроковій та довгостроковій перспективах. Було показано, що ринок лізингових послуг у 2021 році суттєво оживився і показує всі ознаки оздоровлення. Аргументовано, що зростання ринку лізингу протягом останнього часу пояснюється різким зростанням ринків країн, що розвиваються, попитом з боку аерокосмічної та оборонної промисловості, підвищенням економічної грамотності населення, зростанням ринку вживаних автомобілів, зростанням активності в житловому будівництві та поширенням Інтернету у світі.

Посилання

Татарин Н. Б., Кольба Р. М., Стан фінансового ринку України під час пандемії COVID-19 та реалії сьогодення. Інфраструктура ринку. 2021. Випуск 54. C. 341–247. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct54-38

Кишакевич Б. Ю., Мігулка О. О. Детермінанти ефективності масштабу функціонування лізингових компаній України. Бізнес Інформ. 2022. № 1. C. 165–171. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-165-171

Market overview in 2020 and H1 2021 results. Leaseurope. 2021. URL: https://www.leaseurope.org/market-overview-2020-and-h1-2021-results

Leasing Global Market Report 2022. The Business Research Company. 2022. 400 p. URL: https://www.reportlinker.com/p06229737/Leasing-Global-Market-Report.html?utm_source=GNW

Startup scale up. Report. February 2022. Colliers – CRE Matrix. URL: https://www.colliers.com/en-in/research/colliers-cre-matrix-start-up-scales-up-report

The leasing industry: how to navigate through unprecedented and disruptive developments? KPMG Advisory, 2020, 10 p. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2020/services/the-leasing-industry-how-to-navigate-through-unprecedented-and-disruptive-developments.pdf

Leasing global market report opportunities and strategies to 2030, by type, mode. The Business Research Company. 2022. 486 p.

Leasing.com’s trends for the 2022 new car market. Motor Finance Online February 1, 2022. URL: https://www.motorfinanceonline.com/news/leasing-com-2022-new-car-market-trends/

Tataryn N. B., Kolba R. M. (2021) Stan finansovoho rynku Ukrainy pid chas pandemii COVID-19 ta realii sohodennia [The state of the financial market of Ukraine during the COVID-19 pandemic and today's realities]. Infrastruktura rynku, vol. 54, pp. 341–247. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct54-38

Kyshakevych B. Y., Migulka O. O. (2022) Determinanty efektyvnosti masshtabu funktsionuvannia lizynhovykh kompanii Ukrainy [Determinants of the efficiency of the scale of operation of leasing companies of Ukraine]. Biznes-inform, vol. 1, pp. 165–171. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-165-171

Market overview in 2020 and H1 2021 results (2021) Leaseurope. Available at: https://www.leaseurope.org/market-overview-2020-and-h1-2021-results

Leasing Global Market Report 2022 (2022) The Business Research Company, 400 p. Available at: https://www.reportlinker.com/p06229737/Leasing-Global-Market-Report.html?utm_source=GNW

Startup scale up. Report (2022) Colliers – CRE Matrix, 15 p. Available at: https://www.colliers.com/en-in/research/colliers-cre-matrix-start-up-scales-up-report

The leasing industry: how to navigate through unprecedented and disruptive developments? (2020) KPMG Advisory, 10 p. Available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2020/services/the-leasing-industry-how-to-navigate-through-unprecedented-and-disruptive-developments.pdf

Leasing global market report opportunities and strategies to 2030, by type, mode.(2022) The Business Research Company, 486 p.

Leasing.com’s trends for the 2022 new car market (2022) Retrieved from Motor Finance Online. Available at: https://www.motorfinanceonline.com/news/leasing-com-2022-new-car-market-trends/

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 389
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Рибчук, А. (2022). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-61
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ