ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ НАПЕРЕДОДНІ ШИРОКОМАСШТАБНОГО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

  • Ірина Курило Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0003-1379-1756
Ключові слова: відтворення населення, народжуваність, смертність, депопуляція, війна

Анотація

Стаття присвячена проблемам відтворення населення в Україні у період перед широкомасштабним російським вторгненням. Мета роботи − проаналізувати новітні демографічні тенденції, оцінити стан природного відтворення населення перед війною та визначити основні напрями впливу воєнних подій на демографічне відтворення. Аналіз показав, що після відносно сприятливого періоду підвищення народжуваності (2002-2012 рр.) й сталого зниження смертності (2008-2013 рр.) в Україні, вже у 2014-2021 рр. відбувалось погіршення параметрів природного руху населення. Військово-політична та економічна нестабільність останніми роками була підсилена також епідемією COVID-19, що спричинило значне збільшення масштабів й інтенсивності депопуляції. Наслідки війни для відтворення населення будуть вкрай несприятливими, їх вплив позначатиметься на демографічному відтворенні ще тривалий час після перемоги України в цій війні.

Посилання

Населення України. Демографічні тенденції в Україні у 2002–2019 рр. Кол. моногр. за ред. О.М. Гладуна; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Київ, 2020. 174 с.

Kurylo I. (2022) Tendencies of mortality and life expectancy in Ukraine before the russian full military invasion. Economy and Sociology, 1. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2022.1-06

Лібанова Е., Позняк О. Зовнішня трудова міграція з України: вплив COVID-19. Демографія та соціальна економіка. 2020. № 4(42). С. 25–40. DOI: https://doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.04.025

Лібанова Е., Позняк О., Цимбал О. Масштаби та наслідки вимушеної міграції населення України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Демографія та соціальна економіка. 2022. № 2(48). С. 37–57. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2022.02.037

Sobotka et al., Baby bust in the wake of the COVID-19 pandemic? First results from the new STFF data series. SocArXiv [Preprint] (2021). DOI: https://doi.org/10.31235/osf.io/mvy62 (accessed 23 July 2021).

Older people, COVID-19 and war in Ukraine: Under the siege. By Alexandre Sidorenko Senior Advisor, European Centre for Social Welfare Policy and Research (Vienna, Austria). Available at: https://corona-older.com/2022/03/07/under-the-siege/

Sleap B. (May, 2022) Older People No Longer Invisible Casualties of War in Ukraine Human Rights Watch. Available at: https://www.hrw.org/news/2022/05/02/older-people-no-longer-invisible-casualties-war-ukraine

Naselennia Ukrainy. Demohrafichni tendentsii v Ukraini u 2002–2019 rr. (2020). Kol. monohr. za red. O.M. Hladuna; NAN Ukrainy, In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy. Kyiv. (in Ukrainian)

Kurylo I. (2022) Tendencies of mortality and life expectancy in Ukraine before the russian full military invasion. Economy and Sociology, vol. 1. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2022.1-06

Libanova E., Pozniak O. (2020) Zovnishnia trudova mihratsiia z Ukrainy: vplyv COVID-19 [External labor migration from Ukraine: impact of COVID-19]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, vol. 4(42), pp. 25–40. DOI: https://doi: https://doi.org/10.15407/dse2020.04.025 (in Ukrainian)

Libanova E., Pozniak O., Tsymbal O. (2022) Masshtaby ta naslidky vymushenoi mihratsii naselennia Ukrainy vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii [Scales and consequences of forced migration of the population of Ukraine as a result of the armed aggression of the Russian Federation]. Demohrafiia ta Sotsialna Ekonomika, vol. 2(48), pp. 37–57. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2022.02.037 (in Ukrainian)

Sobotka et al., Baby bust in the wake of the COVID-19 pandemic? First results from the new STFF data series. SocArXiv [Preprint] (2021). DOI: https://doi.org/10.31235/osf.io/mvy62 (accessed 23 July 2021)

Older people, COVID-19 and war in Ukraine: Under the siege. By Alexandre Sidorenko Senior Advisor, European Centre for Social Welfare Policy and Research (Vienna, Austria). Available at: https://corona-older.com/2022/03/07/under-the-siege/

Sleap B. (May, 2022) Older People No Longer Invisible Casualties of War in Ukraine Human Rights Watch. Available at: https://www.hrw.org/news/2022/05/02/older-people-no-longer-invisible-casualties-war-ukraine

Переглядів статті: 231
Завантажень PDF: 194
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Курило, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ НАПЕРЕДОДНІ ШИРОКОМАСШТАБНОГО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-41
Розділ
ЕКОНОМІКА