СПЕЦИФІКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: фінанси домогосподарств, фінансова безпека, сталий розвиток, доходи домогосподарств, витрати домогосподарств

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем забезпечення фінансової безпеки домогосподарств в умовах трансформації фінансових ринків та глобальних змін у сфері державного регулювання доходів населення. Визначено об’єктивну необхідність вдосконалення існуючих в Україні підходів до оцінки фінансової спроможності населення шляхом переходу від оцінювання індивідуальних доходів окремих громадян до комплексного врахування фінансових надходжень домогосподарств. Досліджено потребу в забезпеченні ефективного функціонування фінансового механізму регулювання доходів домогосподарств на основі формування системи їх фінансової безпеки. Обґрунтовано необхідність зміни принципів державного регулювання у сфері забезпечення фінансової спроможності населення країни шляхом визначення не лише рівня мінімальної заробітної плати, але й встановлення рівня базового доходу домогосподарств, достатнього для забезпечення ключових потреб життєдіяльності усіх його членів.

Посилання

Пшик Б. І., Зварич М. С., Кашуба Я. М., Слобода Л. Я. Фінансова безпека домогосподарств в Україні: сучасні проблеми та механізм забезпечення. Львів : СПОЛОМ, 2020. 274 с.

Чиж Н. М., Урбан О. А., Дзямулич М. І. Перспективи нарощення кредитування в Україні. Економічний форум. 2021. № 3. С. 139–144. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-20

Calvet, L. E., Campbell, J. Y., Sodini, P. Measuring the financial sophistication of households. American Economic Review. 2009. Vol. 99(2). P. 393–398. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.99.2.393

Kozera, A., Stanislawska, J., Glowicka-Woloszyn, R. Financial security of Polish households. Journal of Agribusiness and Rural Development. 2016. Vol. 3(41). Pp. 319–328.

Lee, J. M., Kim, K. T. Assessing financial security of low-income households in the United States. Journal of Poverty. 2016. Vol. 20(3). Pp. 296–315. DOI: https://doi.org/10.1080/10875549.2015.1094773

Piotrowska, M. The impact of consumer behavior on financial security of households in Poland. Contaduría y administración. 2017. Vol. 62(2). Pp. 461–504. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.02.001

Wereda, W., Prokopowicz, D. Economic and financial situation of households in Poland–analysis and diagnosis. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2017. Vol. 18(67). Pp, 240–258. DOI: https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.37

Pshyk, B. I., Zvarych, M. S., Kashuba Ya. M. & Sloboda L. Ya. (2020) Finansova bezpeka domohospodarstv v Ukraini: suchasni problem ta mekhanizm zabezpechennia [Financial security of households in Ukraine: modern problems and mechanism of provision]. Lviv : SPOLOM. (in Ukrainian)

Chyzh, N. M., Urban, O. A. & Dziamulych M. I. (2021) Perspektyvy naroschennia kredytuvannia v Ukraini [Prospects for increasing lending in Ukraine]. Ekonomichnyi forum, vol. 3, pp. 139–144. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-20 (in Ukrainian)

Calvet, L. E., Campbell, J. Y., & Sodini, P. (2009) Measuring the financial sophistication of households. American Economic Review, vol. 99(2), pp. 393–398. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.99.2.393

Kozera, A., Stanislawska, J., & Glowicka-Woloszyn, R. (2016) Financial security of Polish households. Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 3(41), pp. 319–328.

Lee, J. M., & Kim, K. T. (2016) Assessing financial security of low-income households in the United States. Journal of Poverty, vol. 20(3), pp. 296–315. DOI: https://doi.org/10.1080/10875549.2015.1094773

Piotrowska, M. (2017) The impact of consumer behavior on financial security of households in Poland. Contaduría y administración, vol. 62(2), pp. 461–504. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.02.001

Wereda, W., & Prokopowicz, D. (2017) Economic and financial situation of households in Poland–analysis and diagnosis. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, vol. 18 (67), pp. 240–258. DOI: https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.37

Переглядів статті: 219
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Потрапелюк, М. (2022). СПЕЦИФІКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-11
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ