ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ПОМІРНО ЛІБЕРАЛІЗОВАНОГО РИНКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Ключові слова: виробництво теплової енергії, доступ третьої сторони, модель «єдиного покупця», оператор в конкурентній системі, тариф, централізоване теплопостачання

Анотація

Громади, чиєю власністю є комунальні підприємства в Україні, потерпають від неякісних послуг та високих тарифів через її неефективне використання. Дана стаття присвячена аналізу динаміки тарифів підприємств, що виробляють, транспортують і постачають теплову енергію, надаючи послуги з опалення житлових будинків та гарячого водопостачання в Україні, та дослідженню функціонування моделі конкурентного ринку виробників теплової енергії в країнах ЄС і поширенню їх позитивного досвіду в Україні з метою захисту економічних інтересів споживачів, збереження системи теплопостачання, недопущення поділу теплової мережі на групи об’єктів, що опалюються окремими невеликими котельнями, шляхом забезпечення конкурентних тарифів порівняно з індивідуальними та автономними системами опалення. Було отримано, що для умов України може бути прийнятним помірно лібералізований ринок теплової енергії, який передбачає помірний захист основних виробників – комунальних підприємств теплопостачання та створює ринкові умови для незалежних виробників.

Посилання

Черенько Л. За перше півріччя 2020 року рівень бідності в Україні зріс із 41% до 51%. Сайт Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України. URL: https://www.idss.org.ua/index (дата звернення: 16.01.2021).

Зростання тарифів на опалення – чому дорожчає тепло та газ. Слово і Діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/01/06/stattja/suspilstvo/komunalni-platezhi-chomu-opalennya-dorozhchaye-xocha-zelenskyj-obicyav-znyzyty-taryfy (дата звернення: 16.01.2021).

Прудка Н. Все про ціни на газ, тепло та електроенергію у 2021-му. Главком. URL: https://glavcom.ua/economics/finances/z-novimi-tarifami-vse-pro-cini-na-gaz-teplo-ta-elektroenergiyu-u-2021-mu-727836.html (дата звернення: 16.01.2021).

Майстришин В., Домбровський О., Гелетуха Г. Яка модель ринку теплової енергії потрібна Україні. URL: https://zn.ua/ukr/energy_market/yaka-model-rinku-teplovoyi-energiyi-potribna-ukrayini-_.html (дата звернення: 16.01.2021).

Домбровський О.Г., Савчук С.Д., Гелетуха Г.Г., Корсакайте Д., Крамар В.Г. Централізоване теплопостачання. URL: https://power-ua.com/pdf/konkurenciya_v_teplosnabjenii.pdf (дата звернення: 16.01.2021).

Ющенко Н.Л. Методи оцінки ризиків державно-приватного партнерства в теплоенергетиці та заходи для ліквідації наслідків їх виникнення. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. Вип. 4. С. 194-204. doi: 10.32851/2708-0366/2020.4.24

Harri-Pekka Korhonen. Regulated third-party access in heat markets: how to organize access conditions. Oxera Agenda June 2014. URL: http://www.oxera.com/getmedia/195b43b0-6bd3-4fc4-8b13-df95f80acf2e/Regulated-third-party.pdf.aspx?ext=.pdf (дата звернення: 16.01.2021).

Cherenko, L. (2021) In the first half of 2020, the poverty rate in Ukraine increased from 41% to 51% [Za pershe pivrichchia 2020 roku riven bidnosti v Ukraini zris iz 41% do 51%]. Website of the Institute of Demography and Social Research named Ptukhi of the National Academy of Sciences of Ukraine. Available at: https://www.idss.org.ua/index (accessed 16 January 2021).

Slovo i Dilo (2021) Rising heating tariffs – why heat and gas are becoming more expensive [Zrostannya taryfiv na opalennya – chomu dorozhchaye teplo ta gaz]. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2021/01/06/stattja/suspilstvo/ komunalni-platezhi-chomu-opalennya-dorozhchaye-xocha-zelenskyj-obicyav-znyzyty-taryfy (accessed 16 January 2021).

Prudka, N. (2021) All about gas, heat and electricity prices in 2021 [Vse pro ciny` na gaz, teplo ta elektroenergiyu u 2021-mu]. Glavkom. Available at: https://glavcom.ua/economics/finances/z-novimi-tarifami-vse-pro-cini-na-gaz-teplo-ta-elektroenergiyu-u-2021-mu-727836.html (accessed 16 January 2021).

Maistryshyn, V., Dombrovsky, O. & Geletukha, G. (2016) What model of thermal energy market does Ukraine need [Yaka model` ry`nku teplovoyi energiyi potribna Ukrayini]. Available at: https://zn.ua/ukr/energy_market/yaka-model-rinku-teplovoyi-energiyi-potribna-ukrayini-_.html (accessed 16 January 2021).

Dombrovsky, O.G., Savchuk, S.D., Geletukha, G.G., Korsakaite, D. & Kramar, V.G. (2018) District heating [Tsentralizovane teplopostachannia]. Available at: https://power-ua.com/pdf/konkurenciya_v_teplosnabjenii.pdf (accessed 16 January 2021).

Yushchenko, N.L. (2020) Methods of risk assessment of public-private partnership in heat energy and measures to eliminate the consequences of their occurrence [Metody otsinky ryzykiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva v teploenerhetytsi ta zakhody dlia likvidatsii naslidkiv yikh vynyknennia]. Taurian Scientific Bulletin. Series: Economics, 4, 194-204. doi: 10.32851/2708-0366/2020.4.24 [in Ukrainian].

Harri-Pekka Korhonen (2014) Regulated third-party access in heat markets: how to organize access conditions. Available at: http://www.oxera.com/getmedia/195b43b0-6bd3-4fc4-8b13-df95f80acf2e/Regulated-third-party.pdf.aspx?ext=.pdf (accessed 16 January 2021).

Переглядів статті: 95
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Ющенко, Н. (2021). ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ПОМІРНО ЛІБЕРАЛІЗОВАНОГО РИНКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-21
Розділ
ЕКОНОМІКА