КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА СПІВРОБІТНИКАМИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Ключові слова: карантин, пандемія, умови роботи, конфлікт інтересів, роботодавець і співробітник

Анотація

У статті досліджуються фактори впливу Світової пандемії Covid-19 на поглиблення конфлікту інтересів між сучасними українськими роботодавцями та найманими працівниками. Важливим і актуальним питанням є перспектива появи нових методів врегулювання конфлікту інтересів між суб’єктами економічної діяльності за умов дії адаптивного карантину, які будуть базуватися на принципах ділового та соціального партнерства. Особливо детально проаналізовано актуальні виклики протиріч дистанційного надання та забезпечення умов праці найманих працівників, які необхідні у сучасному світі цифровізації. Значне місце у роботі надано розгляду впливу протиріч між суспільним характером праці та приватною формою привласнення, забезпечення роботодавцем належних умов праці наємним працівникам на віддалених від підприємства місцях. У даній статті приділено увагу збиткам, які несе роботодавець через забезпечення умов адаптивного карантину, та забезпеченню організації умов праці на дистанційній формі. У основі дослідження факторів впливу на конфлікт інтересів між роботодавцями та найманими працівниками, за умов дотримання адаптивного карантину в Україні, запропоновано «умовну» модель робочих відносин для обох сторін економічного процесу, задля забезпечення рівня якості трудового життя.

Посилання

Богданова, Т.І., & Іванова, Л.В. (2010). Економіка праці та соціально-трудові відносини. Одеса : ОДЕУ.

Іоргачова, М. І. (2011). Корпоративні конфлікти в Україні: основні види та їх значущість. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 698, 170–180.

Лекар, С.І. (2012). Економічна безпека держави та суб’єкти її забезпечення. Науковий вісник Дніпропетровського університету внутрішніх справ, 2, 75–83.

Фридрих, Хайек. (2020). Индивидуализм и общественный порядок. Издательство «Социум».

Петровська, О., & Гержик, В. (2018). Стратегії маркетингових комунікацій у цифровій економіці. Вісник соціально-економічних досліджень, 4(68), 159–169.

Петровська, О. М., & Бендус, І.М. (2020). Перспективи появи нових професій на ринку праці України після світової пандемії. Збірник наукових праці «Економічний простір», 158, 95–101.

Работа в условиях карантина: оплата, отпуска, режимы (н.д.). URL: http://www.visnuk.com.ua/ru/news/100019937-robota-v-umovakh-karantinu-oplata-vidpustki-rezhimi

Кодекс законів про працю України (н.д.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Работа в условиях карантина: режимы, оплата труда, отпуска (н.д.). URL: https://uteka.ua/publication/news-14-ezhednevnyj-buxgalterskij-obzor-39-rabota-v-usloviyax-karantina-rezhimy-oplata-truda-otpuska

Карантин: изменение условий работы и оплаты труда (н.д.). URL: https://kievprofenergo.in.ua/page/547/

Как организовать работу сотрудников во время карантина без нарушений законодательства (н.д.). URL: https://www.golovbukh.ua/article/ru/8282-kak-organizovat-rabotu-sotrudnikov-vo-vremya-karantina-bez-narusheniy-zakonodatelstva

Новая реальность (н.д.). URL: https://buhgalter911.com/news/news-1052757.html

Bgdanova, T.I., & Ivanova, L.V. (2010). Economica pratsi ta socialno-trudovi vidnosini. Odesa : ODEU [in Ukrainian].

Iorgachova, M.I. (2011). Corporativni conflict v Ukraini: osnovni vidy ta ih znachushist’. Visnuk Nachionalnogo universitety «Lvivsyka politechnica», 698, 170 – 180 [in Ukrainian].

Lekar, S.I. (2012). Economichi bezpeku derzhavi ta syb’ekti ii zabezpechenyz. Nayloviy visnik Dnipropetrovskogo univesitetu vnutrisnih sprav, 2, 75–83 [in Ukrainian].

Fridrih, Hayek. (2020). Individualism i obshestvenniy poryadik. Izdatelstvo «Socium» [in Ukrainian].

Petrovskaya, O.M., & Gerzhuk, V. (2018). Strategii marketungovih komunikachii u chufroviy economichi. Visnik social’no-economichnih doslidzen’, 4(68), 159–169 [in Ukrainian].

Petrovskaya, O.M., & Bendus, I.M. (2020). Perspektivi poyavi novuh profesiy na runku pratsi Ukraini pislyz svitovoi pandemii. Zbirnuk naukovih prats’ «Economichniy prostrir», 158, 95–101 [in Ukrainian].

Rabota v usloviyakh karantina: oplata, otpuska, rezhimy [Work in quarantine conditions: payment, vacations, regimes]. Retrieved from http://www.visnuk.com.ua/ru/news/100019937-robota-v-umovakh-karantinu-oplata-vidpustki-rezhimi

Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Rabota v usloviyakh karantina: rezhimy, oplata truda, otpuska [Work under quarantine: regimes, wages, vacations]. Retrieved from https://uteka.ua/publication/news-14-ezhednevnyj-buxgalterskij-obzor-39-rabota-v-usloviyax-karantina-rezhimy-oplata-truda-otpuska

Karantin: izmeneniye usloviy raboty i oplaty truda [Quarantine: changing working conditions and wages]. Retrieved from https://kievprofenergo.in.ua/page/547/

Kak organizovat' rabotu sotrudnikov vo vremya karantina bez narusheniy zakonodatel'stva [How to organize the work of employees during quarantine without violating the law]. Retrieved from https://www.golovbukh.ua/article/ru/8282-kak-organizovat-rabotu-sotrudnikov-vo-vremya-karantina-bez-narusheniy-zakonodatelstva

Novaya real'nost' [New reality]. Retrieved from https://buhgalter911.com/news/news-1052757.html

Переглядів статті: 342
Завантажень PDF: 234
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Петровська, О., & Бродар, М. (2021). КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА СПІВРОБІТНИКАМИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-19
Розділ
ЕКОНОМІКА