ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Марина Чуйко Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-9380-8735
  • Андрій Чуйко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2551-844X
Ключові слова: інновації, функціональні продукти, борошняні вироби, дефіцитні нутрієнти, споживчі властивості, конкурентоспроможність, споживчий ринок, економічна ефективність, соціальна значимість

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розроблення теоретичної моделі створення борошняних виробів функціонального призначення високої якості. Проаналізовано та систематизовано інформаційну підготовку до моделювання необмеженого асортименту борошняної продукції направленої дії. Окреслено вимоги до визначення дефіцитних нутрієнтів, визначення груп борошняних виробів для збагачення, моделювання рецептур і технологій із використанням сучасних методів розрахунків збалансованості основних нутрієнтів, а також можливості виведення на промисловий рівень та споживчий ринок борошняних виробів функціонального призначення високої якості. Використання запропонованої моделі дозволяє формувати борошняні вироби функціонального призначення високої якості з урахуванням вимог і потреб споживачів, що повною мірою відповідає маркетинговим законам і вимогам системи менеджменту якості.

Посилання

Безпека харчових продуктів: антиаліментарні фактори, ксксенобіотики, харчові добавки: навчальний посібник. Л.В. Кричковська, А.П. Бєлінська, В.В. Анан’єва. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 98 с.

Жеоржеску Ч., Быркэ А.Г., Мячикова Н.И. Функциональные продукты питания в Европе. Научный результат. Серия «Технологии бизнеса и сервиса». № 3 (9). 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnye-produkty-pitaniya-v-evrope/viewer (дата звернення: 01.02.2021).

Никберг И.И. Функциональные продукты в структуре современного питания. Международный эндокринологический журнал. № 6 (38). 2011. URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/22542 (дата звернення: 01.02.2021).

Корзун В.Н., Тихоненко Ю.С. Функціональні продукти і їх роль у харчуванні людини. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. 2010. № 38 (2). С. 173–178.

Krychkovska L.V., Bjelinska A.P., Ananjeva V.V. (2017) Bezpeka harchovyh produktiv: antyalimentarni faktory, ksksenobiotyky, harchovi dobavky [Food safety: antialimentary factors, xenobiotics, food additives]. navchal'nyj posibnyk [a textbook]. Kharkiv: NTU «HPI». 98 p. (in Ukrainian)

Zheorzhesku Ch., Byrkje A.G., Mjachikova N.I. (2016) Funkcional'nye produkty pitanija v Evrope [Functional food products in Europe]. Nauchnyj rezul'tat. Serija «Tehnologii biznesa i servisa». no. 3 (9). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnye-produkty-pitaniya-v-evrope/viewer (accessed 1 February 2021).

Nikberg I.I. (2011) Funkcionalnye produkty v strukture sovremennogo pitanija [Functional products in the structure of modern nutrition]. Mezhdunarodnyj jendokrinologicheskij zhurnal. No 6(38). Available at: http://www.mif-ua.com/archive/article/22542 (accessed 1 February 2021).

Korzun V.N., Tyhonenko Ju.S. (2010) Funkcional'ni produkty i ih rol u harchuvanni ljudyny [Functional products and their role in the hungry people]. Naukovi praci Odeskoi nacionalnoi akademii harchovyh tehnologij, no 38 (2), pp. 173–178.

Переглядів статті: 317
Завантажень PDF: 407
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Чуйко, М., & Чуйко, А. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-5
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ