ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: прибутковість, рентабельність, будівельна галузь, будівельне підприємство, конкуренто- спроможність

Анотація

В сучасних умовах господарювання основна увага керівника підприємства повинна бути зосереджена на об- сягах отриманого прибутку та показниках рентабельності підприємства. Для аналізу ефективності управління під- приємством, для визначення його благополуччя на перспективу використовують різні показники рентабельності як найважливіший інструмент інвестиційної політики. У даній статті дається визначення поняття «рентабельність», відображені характерні особливості будівельної галузі, визначено показник рентабельності операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств України стосовно будівництва. Крім того, проведено аналіз діяльності конкретного будівельного підприємства, виявлено його можливості та загрози, наводяться розрахунки коефіцієн- тів рентабельності, що дають можливість оцінити стан будівельного підприємства «ІнБудЦентр»

Посилання

Боліла Н.В. Функціонально-операційна трансформація систем управління будівельним підприємством на ґрунті Cals-технологій. Управління розвитком складних систем. 2019. № 40. С. 156–159. doi: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11969097

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции : учеб. пособие. Москва, 2014. № 38. С. 36–44.

Небритов Б.Н., Василенко Ж.А., Порядин В.С. Отраслевые особенности, определяющие направление совершенствования методов комплексной оценки экономической эффективности деятельности строительных предприятий. Вестник евразийской науки. 2012. № 4 (13). С. 180.

Bolila N.B. (2019) Funktsionalno-operatsiyna transformatsiya system upravlinnya budivelnym pidpryyemstvom na grunti Cals-tekhnolohiy. Management of complex systems development, № 40, рр. 156–159.

State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Krylov E.I., Vlasova V.M., Zhuravkova I.V. (2014) Analiz finansovykh rezul'tatov, rentabel'nosti i sebestoimosti produktsii: ucheb. posobiye. Moscow, № 38, pp. 36–44.

Nebritov B.N., Vasylenko Zh.A., Poriadyn V.S. (2012) Otraslevyye osobennosti, opredelyayushchiye napravleniye sovershenstvovaniya metodov kompleksnoy otsenki ekonomicheskoy effektivnosti deyatelnosti stroitelnykh predpriyatiy. Bulletin of Eurasian Science, 4 (13), р. 180.

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Пандас, А., & Федерка, Т. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-76
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ