ЗАСТОСУВАННЯ КОНТЕНТ МАРКЕТИНГУ В КНИГОВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ

  • Зоя Григорова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-4547-9812
Ключові слова: контент маркетинг, просування, стратегія контент маркетингу, соціальні мережі, книговидавничий бізнес

Анотація

Стаття присвячена питанням застосування контент маркетингу у практиці видавничих організацій. Надано визначення поняття контент маркетингу, наведено основні переваги його застосування в діяльності організа- цій. Розглянуто найбільш популярні канали та соціальні мережі, які застосовуються для поширення контенту. Досліджено світовий та вітчизняний досвід застосування контент маркетингу у соціальних мережах провід- ними видавничими організаціями. Проаналізовано ефективність використання різних каналів поширення ін- формації та видів контенту шляхом дослідження показників чисельності аудиторії підписників видавництв та оцінки рівня їх залученості. Здійснено оцінку відповідності змісту контенту видавництв в соціальних мережах потребам їх аудиторії. Окреслено основні напрями удосконалення застосування контент маркетингу у вітчиз- няному книговидавничому бізнесі.

Посилання

New Data Reinforces Social Media’s Role in Driving Bottom Line Growth as More Consumers Plan to Increase Spending on Brands they Follow on Social. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/05/05/2027374/0/en/New-Data-Reinforces-Social-Media-s-Role-in-Driving-Bottom-Line-Growth-as-More-Consumers-Plan-to-Increase-Spending-on-Brands-they-Follow-on-Social.html

Claudia Hilker. Content-Marketing-Strategien // Content Marketing in der Praxis. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. Р. 71–145.

Узагальнені дані Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції станом на 01.01.2021. URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=140827&cat_id=97933

B2C Content Marketing Benchmarks, Budgets and Trends: Insights for 2021. URL: https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2021/01/b2c-research-report-2021.pdf

Largest book publishers worldwide by revenue 2018-2019. URL: https://www.statista.com/statistics/234628/revenue-of-the-largest-book-publishers-worldwide/

Ukrainian Reading and Publishing Data 2018. URL: http://data.chytomo.com/chytannya-v-ukrayini/

What is a Good Social Media Engagement Rate? URL: https://www.contentcal.io/blog/what-is-a-good-social-media-engagement-rate/

New Data Reinforces Social Media’s Role in Driving Bottom Line Growth as More Consumers Plan to Increase Spending on Brands they Follow on Social. Available at: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/05/05/2027374/0/en/New-Data-Reinforces-Social-Media-s-Role-in-Driving-Bottom-Line-Growth-as-More-Consumers-Plan-to-Increase-Spending-on-Brands-they-Follow-on-Social.html

Claudia Hilker. Content-Marketing-Strategien // Content Marketing in der Praxis. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. Р. 71–145.

Uzagalneni dani Derzhavnogo reestru vydavciv vygotovlyuvachiv I rozpovsyudzhuvachiv vydavnychoyi producii stanom na 01.01.2021 [Generalized data of the State Register of Publishers, Manufacturers and Distributors of Publishing Products on 01.01.2021] Available at: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=140827&cat_id=97933

B2C Content Marketing Benchmarks, Budgets and Trends: Insights for 2021. Available at: https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2021/01/b2c-research-report-2021.pdf

Largest book publishers worldwide by revenue 2018-2019. Available at: https://www.statista.com/statistics/234628/revenue-of-the-largest-book-publishers-worldwide/

Ukrainian Reading and Publishing Data 2018. Available at: http://data.chytomo.com/chytannya-v-ukrayini/

What is a Good Social Media Engagement Rate? Available at: https://www.contentcal.io/blog/what-is-a-good-social-media-engagement-rate/

Переглядів статті: 340
Завантажень PDF: 287
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Григорова, З. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ КОНТЕНТ МАРКЕТИНГУ В КНИГОВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-67
Розділ
МАРКЕТИНГ