ЕЛЕКТРОННІ ЛІКАРНЯНІ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • Інна Копчикова Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-7752-1603
Ключові слова: листок непрацездатності (е-лікарняний), медичний висновок, електронний реєстр листків непрацездатності, заява-розрахунок, повідомлення про виплату

Анотація

У статті досліджено сутність електронного лікарняного, як нового елемента електронного документообігу в країні. Визначено поняття «листок непрацездатності» та «медичний листок тимчасової непрацездатності». Розкрито порядок функціонування Електронного реєстру електронних лікарняних, а також порядок складання медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Проаналізовано правову основу створення та видачі електронних лікарняних. Розкрито алгоритм призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності. Наведено випадки, в яких заклад охорони здоров’я повинен видати пацієнту паперовий листок непрацездатності. Визначено причини непрацездатності для електронних лікарняних. Досліджено роль та значення Електронного реєстру листків непрацездатності в системі документообігу країни.

Посилання

Актуальні рекомендації для бухгалтерів по роботі з е-лікарняними від ФССУ. URL: https://www.budgetnyk.com.ua/news/8930-aktualn-rekomendats-dlya-buhgalterv-po-robot-z-e-lkarnyanimi-vd-fssu

Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом МОЗ від 18.09.2020 № 2136. Дата оновлення: 31.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0952-20#Text

Інструкція по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі, затверджена наказом МОЗ від 01.06.2021. № 1066. Дата оновлення: 28.09.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0730-21#Text

Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затверджений Постановою КМУ від 17.04.2019 № 328. Дата оновлення: 28.12.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2019-%D0%BF#Text

Aktualjni rekomendaciji dlja bukhghalteriv po roboti z e-likarnjanymy vid FSSU. Retrieved from: https://www.budgetnyk.com.ua/news/8930-aktualn-rekomendats-dlya-buhgalterv-po-robot-z-e-lkarnyanimi-vd-fssu (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Health of Ukraine оn approval of Some issues of maintaining the Register of medical opinions in the electronic health care system № 2136 (dated 2020, September 18). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0952-20#Text (in Ukrainian)

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval Procedure for organizing the maintenance of the Electronic Register of sick leaves and providing information from it № 328 (dated 2019, April 17). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/328-2019-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Health of Ukraine оn approval of Instructions for working with medical opinions on temporary incapacity in the Register of medical opinions in the electronic health care system and sick leaves for the period of the transitional model № 1066 (dated 2021, June 01). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0730-21#Text (in Ukrainian)

Переглядів статті: 220
Завантажень PDF: 148
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Копчикова, І. (2022). ЕЛЕКТРОННІ ЛІКАРНЯНІ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-35
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ