ЕКСПОРТ УКРАЇНИ У 1 ПІВРІЧЧІ 2021 РОКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗРОСТАННЯ

  • Олена Харчук Державний університет інфраструктури та технологій https://orcid.org/0000-0001-5344-4121
  • Марія Чайковська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-4830-720X
Ключові слова: міжнародна торгівля, експортна діяльність України, Євросоюз, товари та послуги

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності України, а саме експорту товарів та послуг, аналізуючи їх стан за 2012-2020 рр. та 1 півріччя 2021 року. Розглянуто показники експорту України до ЄС за 1 півріччя 2021 року та окреслені причини результатів. Визначені країни-лідери споживання експорту України, а саме: Китай, Польща та Туреччина, де експорт зріс по відношенню до 2020 року. Наведені структура експорту товарів та послуг України за 1 півріччя 2021 року та структура експорту товарів та послуг до країн ЄС. Розглянуто перелік товарів за 1 півріччя 2021 року, що експортується з України по відношенню до того ж періоду 2020 року та фактори його збільшення. Наведені показники ТОП-15 найбільших країн-партнерів в експорті послуг з України та ТОП-15 найбільших країн-партнерів в експорті товарів з України. Визначені фактори, що можуть посприяти відновленню зовнішньої торгівлі України для подальшої співпраці її з зарубіжними партнерами.

Посилання

Україна на чверть збільшила експорт у 1 півріччі 2021 року. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=55bcdbf4-7a85-4fb4-9a73-17ed1afc5fd&title=UkrainaNaChvertZbilshilaEksportUIPivrichchi2021-Roku (дата звернення 12.12.21).

Україна наростила імпорт і експорт – дані Держстату. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/09/15/novyna/ekonomika/ukrayina-narostyla-import-eksport-dani-derzhstatu (дата звернення 10.11.21).

Україна торгує з 228 країнами, експорт зріс на третину. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3315600-ukraina-torgue-z-228-krainami-eksport-zris-na-tretinu.html. (дата звернення 24.12.21)

За шість років Україна скоротила експорт товарів до Росії на 78%. URL: https://allretail.ua/news/72107-za-shist-rokiv-ukrajina-skorotila-eksport-tovariv-do-rosiji-na-78. (дата звернення 10.11.21).

Експорт товарів і послуг України. Загальні підсумки І півріччя 2021 року. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/09%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A2%D0%9F(06-2021).pdf. (дата звернення 25.11.21).

Дуляба Н. І., Далик В. П. Розвиток зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної нестабільності. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8358 (дата звернення: 12.12.2021).

Щодо зовнішньої торгівлі товарами України у 2020 р. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-01/zed-2020.pdf

Кубів озвучив економічні показники України у 2018 / Економічна правда. – Новини від 27.12.2018. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/27/643919/.

Ukrayina na chvertʹ zbilʹshyla eksport u 1 pivrichchi 2021 roku. [Ukraine increased its exports by a quarter in the first half of 2021]. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=55bcdbf4-7a85-4fb4-9a73-17ed1afc5fd&title=UkrainaNaChvertZbilshilaEksportUIPivrichchi2021-Roku. (accessed 12 December 2021).

Ukrayina narostyla import i eksport – dani Derzhstatu. [Ukraine has increased imports and exports - according to the State Statistics Committee]. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2021/09/15/novyna/ekonomika/ukrayina-narostyla-import-eksport-dani-derzhstatu. (accessed 10 November 2021).

Ukrayina torhuye z 228 krayinamy, eksport zris na tretynu. [Ukraine trades with 228 countries, exports increased by a third]. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3315600-ukraina-torgue-z-228-krainami-eksport-zris-na-tretinu.html. (accessed 24 December 2021).

Za shistʹ rokiv Ukrayina skorotyla eksport tovariv do Rosiyi na 78%. [In six years, Ukraine has reduced exports of goods to Russia by 78%]. Retrieved from: https://allretail.ua/news/72107-za-shist-rokiv-ukrajina-skorotila-eksport-tovariv-do-rosiji-na-78. (accessed 10 November 2021).

Eksport tovariv i posluh Ukrayiny. Zahalʹni pidsumky I pivrichchya 2021 roku. [Export of goods and services of Ukraine. General results of the first half of 2021]. Retrieved from: file:///C:/Users/Admin/Downloads/09%D0%95%D0%BA%D1%

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A2%D0%9F(06-2021).pdf. (accessed 10 November 2021).

Duliaba, N. and Dalyk, V. (2020), “Development of Ukraine's foreign trade in conditions of global instability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8358 (Accessed 12 Dec 2021).

Regarding foreign trade in goods of Ukraine in 2020. Retrieved from https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-01/zed-2020.pdf

Ekonomichna pravda (2018), “Kubiv voiced economic indicators of Ukraine in 2018“, Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/27/643919/

Переглядів статті: 125
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Харчук, О., & Чайковська, М. (2022). ЕКСПОРТ УКРАЇНИ У 1 ПІВРІЧЧІ 2021 РОКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗРОСТАННЯ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-12
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ