ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ВИВОЗУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Катерина Ладиченко Державний торговельно-економічного університет (Київський національний торговельно-економічний університет) https://orcid.org/0000-0002-6598-8473
  • Ірина Анацька Державний торговельно-економічного університет (Київський національний торговельно-економічний університет) https://orcid.org/0000-0001-9613-2427
  • Єлизавета Силецька Державний торговельно-економічного університет (Київський національний торговельно-економічний університет)
Ключові слова: вивіз капіталу, експорт капіталу, прямі іноземні інвестиції, економічне зростання

Анотація

Стаття розкриває теоретико-методичні та практичні засади оцінки впливу експорту підприємницького капіталу на економічне зростання країни. Проаналізовано сучасні тенденції експорту прямих іноземних інвестицій (ПІІ), фактори міжнародної міграції капіталу в умовах пандемії. Досліджено кореляційний зв’язок між змінами експорту ПІІ та загальних активів ТНК, загальної кількості зайнятих, коефіціенту ціни житла, коефіцієнту диверсифікації та концентрації експорту. Отримані результати кореляційних моделей дали можливість оцінити вплив експорту капіталу на економіку країн-лідерів експорту прямих іноземних інвестицій, ґрунтуючись на статистичних даних ЮНКТАД та ОЕСР. Окреслено позитивні та негативні аспекти вивозу капіталу, наслідки пандемії COVID-19 для світового ринку капіталів та шляхи її відновлення через стимулювання прямих іноземних інвестицій у закордонні активи, а отже міграцію капіталу. Установлено, що, експорт капіталу скоріше негативно, ніж позитивно впливає на економічний розвиток країни.

Посилання

UNCTAD (2021). World Investment Report 2021: Investing in sustainable recovery. New York and Geneva: United Nations. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf (date of access: 22.12.2021).

Al-sadiq A. J. Outward foreign direct investment and domestic investment: the case of developing countries. IMF working papers. 2013. Vol. 13, no. 52. P. 1. DOI: https://doi.org/10.5089/9781475517934.001 (date of access: 26.12.2021).

Kravets I.М., Mуkhalchenko H.H., Buriak A.A., Davidyuk L.P., Dubych C.V. Long-Term Consequences of Capital Outflows for Transition Countries. International Journal of Management. 2020. № 11 (5). Р. 1017–1026. URL: https://ssrn.com/abstract=3631765 (date of access: 17.12.2021).

Thomas R., Narayanan K. Determinants of outward foreign direct investment: A study of Indian manufacturing firms. Transnational Corporations. 2017. Vol. 24, no. 1. P. 9–26. DOI: https://doi.org/10.18356/43478432-en (date of access: 31.01.2022).

Niti Bhasin, Justin Paul. Exports and outward FDI: are they complements or substitutes? Evidence from Asia. Multinational Business Review. 2016. Vol. 24, no. 1. P. 62–78. DOI: https://doi.org/10.1108/mbr-05-2015-0016 (date of access: 31.01.2022).

Justin Paul, Gabriel R. G. Benito. A review of research on outward foreign direct investment from emerging countries, including China: what do we know, how do we know and where should we be heading? Asia Pacific Business Review. 2017. Vol. 24, no. 1. P. 90–115. DOI: https://doi.org/10.1080/13602381.2017.1357316 (date of access: 31.01.2022).

Knoerich J. How does outward foreign direct investment contribute to economic development in less advanced home countries? Oxford Development Studies. 2017. Vol. 45, no. 4. P. 443–459. DOI: https://doi.org/10.1080/13600818.2017.1283009 (date of access: 31.01.2022).

Li Shen, et al. Outward FDI and Entrepreneurship: The Case of China. Sustainability. 2020. Vol. 12, no. 13. P. 5234. DOI: https://doi.org/10.3390/su12135234 (date of access: 31.01.2022).

OECD (2021), OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2, OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/66c5ac2c-en.

Репко М., Кашко О., Піонтківська І. Міжнародний досвід лібералізації руху капіталу. Вісник Національного банку України. 2016. С. 26–42. URL: https://journal.bank.gov.ua/uploads/articles/235_2_ukr.pdf (дата звернення: 20.12.2021).

Статистична база даних Конференції ООН з торгівлі та розвитку UNCTADstat. URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (date of access: 21.12.2021)

Activities of U.S. affiliates of foreign multinational enterprises: revised statistics | U.S. bureau of economic analysis (BEA). U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). URL: https://www.bea.gov/

UNCTAD (2021). World Investment Report 2021: Investing in sustainable recovery. New York and Geneva: United Nations. Retrieved from: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf

Al-sadiq, A. J. (2013). Outward Foreign Direct Investment and Domestic Investment: The Case of Developing Countries. IMF Working Papers, 13(52). DOI: https://doi.org/10.5089/9781475517934.001

Kravets, I.М., Mуkhalchenko, H. H., Buriak, A. A., Davidyuk, L. P. & Dubych, C. V. (2020). Long-Term Consequences of Capital Outflows for Transition Countries. International Journal of Management, 11 (5), 1017–1026. Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=3631765

Thomas, R., & Narayanan, K. (2017). Determinants of outward foreign direct investment: A study of indian manufacturing firms. Transnational Corporations, 24(1), 9–26. DOI: https://doi.org/10.18356/43478432-en

Bhasin, N. and Paul, J. (2016). Exports and outward FDI: are they complements or substitutes? Evidence from Asia. Multinational Business Review, Vol. 24 No. 1, pp. 62–78. DOI: https://doi.org/10.1108/MBR-05-2015-0016

Paul, J., & Benito, G. R. G. (2017). A review of research on outward foreign direct investment from emerging countries, including China: what do we know, how do we know and where should we be heading? Asia Pacific Business Review, 24(1), 90–115. DOI: https://doi.org/10.1080/13602381.2017.1357316

Knoerich, J. (2017). How does outward foreign direct investment contribute to economic development in less advanced home countries? Oxford Development Studies, 45(4), 443–459. DOI: https://doi.org/10.1080/13600818.2017.1283009

Shen, L., Koveos, P., Zhu, X., Wen, F., & Liao, J. (2020). Outward FDI and Entrepreneurship: The Case of China. Sustainability, 12(13), 5234. DOI: https://doi.org/10.3390/su12135234

OECD Economic Outlook. 2021. Volume 2021 Issue 2. Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/66c5ac2c-en

Repko, M., Kashko, O., & Piontkivska, I. (2016). Mizhnarodnyi dosvid liberalizatsii rukhu kapitalu. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 26–42. https://journal.bank.gov.ua/uploads/articles/235_2_ukr.pdf

UNCTADstat URL: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (date of access: 21.12.2021)

Activities of U.S. affiliates of foreign multinational enterprises: revised statistics | U.S. bureau of economic analysis (BEA). U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). URL: https://www.bea.gov/

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Ладиченко, К., Анацька, І., & Силецька, Є. (2021). ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ВИВОЗУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-69
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ