ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ СФЕРИ ПОСЛУГ

Ключові слова: фінансовий результат діяльності, доходи, видатки, підприємства малого бізнесу, сфера послуг

Анотація

У статті узагальнені методичні засади організації формування інформаційного забезпечення фінансових результатів діяльності підприємств малого бізнесу сфери послуг. За результатами проведеного аналізу наукового досвіду визначені певні недосконалі аспекти, які стосуються змісту облікової політики, синтетичного та аналітичного обліку цієї економічної категорії. В результаті автором запропоновано структуру облікової політики підприємства малого бізнесу, яка забезпечує формування інформаційного забезпечення фінансових результатів його діяльності. В статті надано характеристика складовим облікової політики, яка включає три блоки: організаційний, методичний та технічний. Автором в роботі запропоновано алгоритм формування інформаційного забезпечення доходів, витрат та фінансових результатів діяльності для підприємств малого бізнесу сфери послуг за допомогою інструментів системи бухгалтерського обліку.

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996 XIV / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 від 07.02.2013, № 73. / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Про затвердження спрощеного Плану рахункiв бухгалтерського облiку: Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.04.01 р. № 186 / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 25 «Фiнансовий звiт суб'єкта малого підприємництва»: Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.00 р. № 39 / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Law of Ukraine «Оn accounting and financial reporting in Ukraine». Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Ministry of Finance of Ukraine (2013), Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti». Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Ministry of Finance of Ukraine (2001), Order «On approval of the simplified accounting rahunkiv accounting plan». Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Ministry of Finance of Ukraine (2000), Order «On Approval of Regulations (standard) accounting 25 «Financial Report of a small business». Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Бойко, Т. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ СФЕРИ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-42
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ