ДІАГНОСТИКА ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Мирослава Босовська Київський національний торговельно-економічний університет
  • Надія Ведмідь Київський національний торговельно-економічний університет
  • Марія Кулик Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, інтеграційна взаємодія, інтеграційний розвиток, туризм, туристичне підприємство

Анотація

Стаття присвячена питанням діагностики та структурування інтеграційних процесів туристичних підприємств. За результатами оцінювання інтеграційних тенденцій туристичних підприємств з урахуванням параметрів їхньої діяльності (динаміка збуту туристичного продукту, його структура, частка ринку, обсяг надходжень, рівень інтегрування та взаємодії підприємств) запропоновано національний туристичний ринок розглядати як дворівневу систему формування та реалізації туристичного продукту. Верхній рівень формують мультипрофільні транснаціональні формати взаємодії підприємств; нижній рівень – це туристичні оператори та агенти, які співпрацюють із зарубіжними ринками через мережу посередницьких організацій. За результатами декомпонування та реконфігурації суб’єктів туристичної діяльності на основі рівнів, різновидів, інтенсивності та специфіки розвитку інтеграційної взаємодії виокремлено 10 моделей інтеграційної взаємодії підприємств, які згруповано у розрізі континуумів. Визначено напрями стратегічного розвитку зазначених континуумів підприємств у контексті інтеграційної взаємодії.

Посилання

Босовська М.В. Інтеграційні процеси в туризмі / М. Босовська. Київ: КНТЕУ, 2015. 832 с.

Кэмпбел Д. Стратегический менеджмент / Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон. Москвва: ООО «Издательство проспект», 2003. 336 с.

Chase, R.B., Aquilano, N. аnd Jacobs, R. (2013). Operations Management for Competitive Advantage Journal of Supply Chain Management, 2002, Volume 38, Issue 2, р. 49–57.

Williamson, Oliver E. (1996). Industrial Organization. USA: Elgar Pub.

Пилипенко А.А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку / А.А. Пилипенко. Харків: ВД «Інжек», 2007. 380 с.

Состояние рынка. Офіційний сайт Асоціації франчайзингу України. URL: http://www.franchising.org.ua.

World Economic Forum (2017), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Paving the way for a more sustainable and inclusive future, Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

Готельна мережа «7 Днів». Офіційний сайт. URL: http://7dniv.ua/

Готельна мережа «Прем’єр Готелі». Офіційний сайт. URL: http://www.premier-hotels.com.ua/

Готельна мережа Reikartz Hospitality Group. Офіційний сайт. URL: http://reikartz.com/ru/hotelshttp://reikartz.com/ru/hotels

World Tourism Organization (2017) Tourism Highlights. Available at: http://wto/WTO_highlights_2017.pdf

World travel & tourism council (2017), Travel & Tourism economic impact Ukraine 2017. Available at: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/ukraine2017.pdf

Bosovska, M. V. (2015), Integhracijni procesy v turyzmi [Integration processes in tourism], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Campbell, D., Staunhaus, B. and Houston, B. (2003), Strateghicheskij menedzhment [Strategic management], Izdateljstvo Prospekt, Russia.

Chase, R.B., Aquilano, N. аnd Jacobs, R. (2013). Operations Management for Competitive Advantage Journal of Supply Chain Management, 2002, Volume 38, Issue 2, р. 49–57.

Williamson, Oliver E. (1996). Industrial Organization, Elgar Pub, USA

Pylypenko, A.A., (2007) Stratehichna intehratsiia pidpryiemstv: mekhanizm upravlinnia ta modeliuvannia rozvytku [The strategic integration of business: management mechanism and modeling], Publishing House Injection, Kharkov, Ukraine.

Condition of the market. The official website of the Association of Franchising in Ukraine (2018) , available at: http://www.franchising.org.ua.

World Economic Forum (2017), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Paving the way for a more sustainable and inclusive future, аvailable at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf

Hotel network 7 Days (2018). Official site, аvailable at: http://7dniv.ua/

Hotel network Premier Hotels (2018). Official site, аvailable at: http://www.premier-hotels.com.ua/

Hotel network Reikartz Hospitality Group (2018). Official site, аvailable at: http://reikartz.com/ru/hotelshttp://reikartz.com/ru/hotels

World Tourism Organization (2017) Tourism Highlights. Available at: http://wto/WTO_highlights_2017.pdf

World travel & tourism council (2017), Travel & Tourism economic impact Ukraine 2017. Available at: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/ukraine2017.pdf

Переглядів статті: 278
Завантажень PDF: 191
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Босовська, М., Ведмідь, Н., & Кулик, М. (2019). ДІАГНОСТИКА ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ