МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Ключові слова: модель, трансформація, інституція, конкурентний потенціал, суб’єкти туристичної індустрії

Анотація

Досліджено модель трансформації інституцій розвитку конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії. Проаналізовано принципи трансформації конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії. Виділено методи трансформації конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії. Досліджено функції управління трансформаційними процесами розвитку конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії. Важливим є дослідження чинників впливу на трансформаційні процеси розвитку конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії. Запропоновано традиційну, трансформовану моделі розвитку конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії та очікувані результати трансформації конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії відповідно до принципів, методів, функцій, правового поля, норм, стандартів та правил.

Посилання

Мартинець В. Інституціальні аспекти трансформаційних процесів національної економіки. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. No 1 (6), червень 2016.

Орловська Ю. В., Мащенко С. О. Трансформація методів економічних досліджень у постіндустріальну епоху. Економічний простір. No 173, 2021. http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/965/935 (дата звернення: 03.05.2024)

Інституційні трансформації соціально-економічної системи України: монографія / за ред. чл.-кор. НАН України Гриценко А.А. К. 2015. 344 с.

.Martynets V. (2016) Instytutsialni aspekty transformatsiy̆nykh protsesiv natsionalnoï ekonomiky [Institutional aspects of transformational processes of the national economy]. Naukovyy̆ visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of V. O. Sukhomlynskyi MNU. Economic sciences. no 1 (6) (in Ukrainian).

Orlovs'ka Yu. V., Mashchenko S. O. (2021) Transformatsiya metodiv ekonomichnykh doslidzhen' u postindustrial'nu epokhu [Transformation of economic research methods in the post-industrial era]. Ekonomichnyy prostir – Economic space. no 173. http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article /view/965/935 (in Ukrainian).

Instytutsiy̆ni transformatsiï sotsialno-ekonomichnoï syste- my Ukraïny: monohrafiia [Institutional transformations of the socio-economic system of Ukraine] / za red. chl.-kor. NAN Ukraïny Hrytsenko A.A. (2015); NAN Ukraïny, K.344 p. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Єрко, І. (2024). МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-65
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ