БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

  • Оксана Любар Вінницький національний аграрний університет
  • Наталія Ващілова Вінницький національний аграрний університет
  • Валентина Домбровська Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: система управління, облік, інформація, функція, контроль, рішення

Анотація

У статті розглянуто місце бухгалтерського обліку як джерела інформації в економічному середовищі підприємства. Визначено провідну функцію бухгалтерського обліку в аспекті збору інформації для прийняття поточних та стратегічних управлінських рішень. Саме інформаційна функція бухгалтерського обліку буде забезпечувати користувачів бухгалтерською інформацією, яка потрібна для прийняття управлінських рішень. Представлено види інформації, яка використовується в обліку для управління підприємством. Висвітлено основні види управлінських рішень, за допомогою яких підприємство має змогу ефективно здійснювати свою господарську діяльність. Представлено основні інструменти управління підприємством, різноманітні засоби та процеси, зокрема ведення бухгалтерського обліку, на основі якого здійснюється прийняття поточних стратегічних управлінських рішень.

Посилання

Вольська В. Бухгалтерський облік як складова системи управління підприємством. Економіка АПК. 2012. № 8. С. 48–52. URL: http://www.libr.dp.ua/uploads.

Процес управління складається з основних і специфічних функцій і задач. URL: https://lektsii.org/14-49427.html.

Цілі, завдання, функції і основні риси управління підприємством. URL: https://studopedia.com.ua/1_34223_tsili-zavdannya-funktsii-i-osnovni-risi-upravlinnya-pidpriiemstvom.html.

Сутність процесу управління підприємством. Функції управління, їх характеристики. URL: https://studopedia.org/11-33591.html.

Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі. URL: https://vuzlit.ru/675851/rol_buhgalterskogo_obliku_upravlinni_kontroli.

Функції, предмет і метод бухгалтерського обліку. URL: https://pidruchniki.com/1736081453210/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/funktsiyi_predmet_metod_buhgalterskogo_obliku.

Островский О. Типовые элементы организации бухгалтерского учета. Москва : Финансы и статистика, 1988. 207 с.

Кужельний М., Лінник В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. Київ : КНЕУ, 2001. 334 с.

Кіндрацька Л. Облік в банках. Київ : КНЕУ, 2006. 404 с.

Класифікація інформації. URL: https://management-books.biz/teoriya-menedjmenta_693/klasifikatsiya-informatsiji-20856.html.

Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством. URL: https://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0366&T=02&lng=1&st=0.

Гаргуша С. Бухгалтерський облік як джерело інформації для прийняття управлінських рішень. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2012. Вип. 2 (5). Т. 1. С. 64–68. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.1/64.pdf.

Національні та міжнародні стандарти обліку і звітності. URL: https://stud.com.ua/41484/audit_ta_buhoblik.

Vol’s’ka V. Bukhgalters’kiy oblіk yak skladova sistemi upravlіnnya pіdpriєmstvom. Ekonomіka APK. 2012. № 8. S. 48–52. URL: http://www.libr.dp.ua/uploads.

Protses upravlіnnya skladaєt’sya z osnovnikh і spetsifіchnikh funktsіy і zadach. URL: https://lektsii.org/14-49427.html.

Tsіlі, zavdannya, funktsії і osnovnі risi upravlіnnya pіdpriєmstvom. URL: https://studopedia.com.ua/1_34223_tsili-zavdannya-funktsii-i-osnovni-risi-upravlinnya-pidpriiemstvom.html.

Sutnіst’ protsesu upravlіnnya pіdpriєmstvom. Funktsії upravlіnnya, їkh kharakteristiki. URL: https://studopedia.org/11-33591.html.

Rol’ bukhgalters’kogo oblіku v upravlіnnі і kontrolі. URL: https://vuzlit.ru/675851/rol_buhgalterskogo_obliku_upravlinni_kontroli.

Funktsії, predmet і metod bukhgalters’kogo oblіku. URL: https://pidruchniki.com/1736081453210/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/funktsiyi_predmet_metod_buhgalterskogo_obliku.

Ostrovskiy O. Tipovye elementy organizatsii bukhgalterskogo ucheta. Moskva : Finansy i statistika, 1988. 207 s.

Kuzhel’niy M., Lіnnik V. Teorіya bukhgalters’kogo oblіku : pіdruchnik. Kiyv : KNEU, 2001. 334 s.

Kіndrats’ka L. Oblіk v bankakh. Kiyv : KNEU, 2006. 404 s.

Klasifіkatsіya іnformatsії. URL: https://management-books.biz/teoriya-menedjmenta_693/klasifikatsiya-informatsiji-20856.html.

Bukhgalters’kiy oblіk v іnformatsіynіy sistemі upravlіnnya pіdpriєmstvom. URL: https://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0366&T=02&lng=1&st=0.

Gargusha S. Bukhgalters’kiy oblіk yak dzherelo іnformatsії dlya priynyattya upravlіns’kikh rіshen’. Naukovі pratsі Poltavs’koї derzhavnoї agrarnoї akademії. 2012. Vip. 2 (5). T. 1. S. 64–68. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.1/64.pdf.

Natsіonal’nі ta mіzhnarodnі standarti oblіku і zvіtnostі. URL: https://stud.com.ua/41484/audit_ta_buhoblik.

Переглядів статті: 711
Завантажень PDF: 384
Опубліковано
2020-09-22
Як цитувати
Любар, О., Ващілова, Н., & Домбровська, В. (2020). БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Економіка та суспільство, (21). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/39
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають