СУЧАСНІ ДОКТРИНИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

  • Аліна Машкіна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» https://orcid.org/0000-0002-5080-1063
Ключові слова: економіка знань, соціально-економічний розвиток, економічний розвиток, знання, креативний клас

Анотація

Метою статті є аналіз сучасного сприйняття знань як ключового фактору зростання та виділення сучасних доктрин соціально-економічних розвитку підприємств в умовах економіки знань. Дослідження актуальне, оскільки воно визначає суттєві зміни в економічних парадигмах та підкреслює необхідність переосмислення шляхів розвитку, покладаючись на зростання ролі знань, інновацій та інтелектуального капіталу як ключових елементів виробництва та конкурентоспроможності і вказує на важливість пристосування компаній до нових виробничих практик. Дослідження вказує на актуальність перегляду економічної стратегії та наголошує на важливості інновацій та розвитку людського капіталу як ключових чинників економічного успіху. У результаті дослідження визначено, що економічне зростання в умовах економіки знань вимагає не лише наявності знань, але і їхньої ефективної мобілізації та використання для створення додаткової вартості. Зміни в ролі людського капіталу та підвищення значення креативного класу вказують на трансформацію, яка вимагає перегляду підходів до соціально-економічного розвитку. Такий перехід визначає необхідність стратегічного підходу до освіти, інновацій та інфраструктури для успішного впровадження нових економічних парадигм. Виділено сучасні доктрини соціально-економічного розвитку підприємств в умовах економіки знань: інноваційна доктрина, розвиток відповідно до економіки заснованій на знаннях, соціально-екологічна доктрина, цифрова трансформація, гнучка стратегія та економіка соціальної взаємодії. Результати дослідження вказують на те, що розвиток економіки знань вимагає від підприємств розробки успішних стратегій, спрямованих на стале використання та створення знань, з особливим акцентом на інновації, освіту та гнучкість.

Посилання

Маслак О. І., Данилко В. К., Гришко Н. Є., Скрипнюк К. О., Економіка знань: еволюція наукових уявлень, складові та чинники формування в новітніх умовах. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/19.pdf (дата звернення: 2.01.2024)

Aparicio, G., Iturralde, T. & Rodríguez, A.V. Developments in the knowledge-based economy research field: a bibliometric literature review. Manag Rev. 2023. Q 73. р. 317-352. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11301-021-00241-w (дата звернення: 2.01.2024)

Avkopashvili, P.T., Polukhin, A.A., Shkodinsky, S.V., Poltarykhin, A.L. The Fundamental Provisions of the Concept of Knowledge Economy. In: Popkova, E., Ragulina, Y., Bogoviz, A. (eds) Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century. Studies in Systems, Decision and Control. 2019. vol 169. Springer, Cham. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-94310-7_5#citeas (дата звернення: 2.01.2024)

CC Innovation and Knowledge Economy. URL: https://www.isi.fraunhofer.de/en/competence-center/innovations-wissensoekonomie.html (дата звернення: 2.01.2024)

Chater N, Zeitoun H, Melkonyan T. The paradox of social interaction: Shared intentionality, we-reasoning, and virtual bargaining. Psychol Rev. 2022 . Apr. 129(3). р. 415-437. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9208663/ (дата звернення: 2.01.2024)

Chen D.H. C., Dahlman C. J. The Knowledge Economy, The KAM Methodology And World Bank Operations. 2006. 42 pages. Stock No. 37256. URL:https://documents1.worldbank.org/curated/en/695211468153873436/pdf/358670WBI0The11dge1Economy01PUBLIC1.pdf (дата звернення: 2.01.2024)

Knowledge-based economy. URL: https://archive.unescwa.org/knowledge-based-economy (дата звернення: 2.01.2024)

Mohamed M.M.A., Liu, P.; Nie, G. Do Knowledge Economy Indicators Affect Economic Growth? Evidence from Developing Countries. Sustainability. 2022, 14, 4774. URL: https://doi.org/10.3390/su14084774 (дата звернення: 2.01.2024)

Paličková, I. Influence of the knowledge economy on the economic growth and economic level of the countries. World 2014, 2, 26. URL: https://www.researchgate.net/publication/330695344_INFLUENCE_OF_THE_KNOWLEDGE_ECONOMY_ON_THE_ECONOMIC_GROWTH_AND_ECONOMIC_LEVEL_OF_THE_COUNTRIES (дата звернення: 2.01.2024)

Tchamyou, V.S. The role of knowledge economy in African business. J. Knowl. Econ. 2017. 8. р. 1189-1228. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-016-0417-1 (дата звернення: 2.01.2024)

The knowledge economy and innovation. EBRD. URL: https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/ebrd-knowledge-economy-innovation.html (дата звернення: 2.01.2024)

Tye M. The Flexible Economy. Medium. 2023. URL: https://medium.com/@martinrev21/the-flexible-economy-1ae4b6f08a07 (дата звернення: 2.01.2024)

Wang X., Xu Z., Qin Y., Skare M. Innovation, the knowledge economy, and green growth: Is knowledge-intensive growth really environmentally friendly?, Energy Economics. 2022. Volume 115. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140988322004601 (дата звернення: 2.01.2024)

World Bank. Building Knowledge Economies. Advanced Strategies for Development; World Bank Institute Development Studies: Washington, DC, USA, 2007. URL: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/918571468183891451/building-knowledge-economies-advanced-strategies-for-development (дата звернення: 2.01.2024)

Zakhozhyi V. Digital Analyst, Ma Y. J. Three ways digital transformation accelerates sustainable and inclusive development. UNDP. 2023. URL: https://www.undp.org/blog/three-ways-digital-transformation-accelerates-sustainable-and-inclusive-development (дата звернення: 2.01.2024)

Maslak O. I., Danylko V. K., Hryshko N. Ye., Skrypniuk K. O., Ekonomika znan: evoliutsiia naukovykh uiavlen, skladovi ta chynnyky formuvannia v novitnikh umovakh. [Economy of knowledge: evolution of scientific ideas, components and factors of formation in modern conditions]. Efektyvna ekonomika. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/19.pdf (Available at: 2.01.2024)

Aparicio, G., Iturralde, T. & Rodríguez, A.V. Developments in the knowledge-based economy research field: a bibliometric literature review. Manag Rev. 2023. Q 73. р. 317-352. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11301-021-00241-w (Available at: 2.01.2024)

Avkopashvili, P.T., Polukhin, A.A., Shkodinsky, S.V., Poltarykhin, A.L. The Fundamental Provisions of the Concept of Knowledge Economy. In: Popkova, E., Ragulina, Y., Bogoviz, A. (eds) Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century. Studies in Systems, Decision and Control. 2019. vol 169. Springer, Cham. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-94310-7_5#citeas (Available at: 2.01.2024)

CC Innovation and Knowledge Economy. URL: https://www.isi.fraunhofer.de/en/competence-center/innovations-wissensoekonomie.html (Available at: 2.01.2024)

Chater N, Zeitoun H, Melkonyan T. The paradox of social interaction: Shared intentionality, we-reasoning, and virtual bargaining. Psychol Rev. 2022. Apr. 129(3). р. 415-437. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9208663/ (Available at: 2.01.2024)

Chen D.H. C., Dahlman C. J. The Knowledge Economy, The KAM Methodology And World Bank Operations. 2006. 42 pages. Stock No. 37256. URL:https://documents1.worldbank.org/curated/en/695211468153873436/pdf/358670WBI0The11dge1Economy01PUBLIC1.pdf (Available at: 2.01.2024)

Knowledge-based economy. URL: https://archive.unescwa.org/knowledge-based-economy (Available at: 2.01.2024)

Mohamed M.M.A., Liu, P.; Nie, G. Do Knowledge Economy Indicators Affect Economic Growth? Evidence from Developing Countries. Sustainability. 2022, 14, 4774. URL: https://doi.org/10.3390/su14084774 (Available at: 2.01.2024)

Paličková, I. Influence of the knowledge economy on the economic growth and economic level of the countries. World 2014, 2, 26. URL: https://www.researchgate.net/publication/330695344_INFLUENCE_OF_THE_KNOWLEDGE_ECONOMY_ON_THE_ECONOMIC_GROWTH_AND_ECONOMIC_LEVEL_OF_THE_COUNTRIES (Available at: 2.01.2024)

Tchamyou, V.S. The role of knowledge economy in African business. J. Knowl. Econ. 2017. 8. р. 1189-1228. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-016-0417-1 (Available at: 2.01.2024)

The knowledge economy and innovation. EBRD. URL: https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/ebrd-knowledge-economy-innovation.html (Available at: 2.01.2024)

Tye M. The Flexible Economy. Medium. 2023. URL: https://medium.com/@martinrev21/the-flexible-economy-1ae4b6f08a07 (Available at: 2.01.2024)

Wang X., Xu Z., Qin Y., Skare M. Innovation, the knowledge economy, and green growth: Is knowledge-intensive growth really environmentally friendly? Energy Economics. 2022. Volume 115. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140988322004601 (Available at: 2.01.2024)

World Bank. Building Knowledge Economies. Advanced Strategies for Development; World Bank Institute Development Studies: Washington, DC, USA, 2007. URL: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-reports/documentdetail/918571468183891451/building-knowledge-economies-advanced-strategies-for-development (Available at: 2.01.2024)

Zakhozhyi V. Digital Analyst, Ma Y. J. Three ways digital transformation accelerates sustainable and inclusive development. UNDP. 2023. URL: https://www.undp.org/blog/three-ways-digital-transformation-accelerates-sustainable-and-inclusive-development (Available at: 2.01.2024)

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Машкіна, А. (2023). СУЧАСНІ ДОКТРИНИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-72
Розділ
ЕКОНОМІКА