ВЗАЄМОДІЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: Рахункова палата, Державна аудиторська служба, державні підприємства, євроінтеграція, єдина інформаційна система

Анотація

В статті досліджується сучасний стан взаємодії внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю державних підприємств протягом 2018-2022 років. Зосереджена увага на дублюванні контрольних заходів, які були застосовані до досліджуваних державних підприємств. На прикладі таких підприємств виявлено ключові моменти дублювання: дослідження однакових періодів, надання схожих звітів та представлення аналогічних рекомендацій. У зв'язку з прагненням України вступити до Європейського Союзу, в статті досліджено механізми взаємодії елементів системи фінансового контролю ЄС та країн-членів ЄС. Наведені пропозиції пов’язані з удосконаленням взаємодії внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю державних підприємств в Україні. Пропонується удосконалити законодавчу базу, створити чіткі лінії розподілу компетенцій між досліджуваними органами, а також створити єдину інформаційну систему для покращення комунікації та ефективності фінансового контролю.

Посилання

Аудиторські звіти Державної аудиторської служби та Рахункової палати державних підприємств: «Центр Державного земельного кадастру», «Національні інформаційні системи», «Хмельницьке лісомисливське господарство», «Чернівецьке лісове господарство», «Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької», «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області», «Львівський державний міжобласний спеціальний комбінат», Дослідне господарство «Корделівське», «Національний центр Олександра Довженка», ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=EN#d1e7039-47-1)

Audytorski zvity Derzhavnoi audytorskoi sluzhby ta Rakhunkovoi palaty derzhavnykh pidpryiemstv: «Tsentr Derzhavnoho zemelnoho kadastru», «Natsionalni informatsiini systemy», «Khmelnytske lisomyslyvske hospodarstvo», «Chernivetske lisove hospodarstvo», «Natsionalnyi akademichnyi ukrainskyi dramatychnyi teatr im. Marii Zankovetskoi», «Sluzhba mistsevykh avtomobilnykh dorih u Cherkaskii oblasti», «Lvivskyi derzhavnyi mizhoblasnyi spetsialnyi kombinat», Doslidne hospodarstvo «Kordelivske», «Natsionalnyi tsentr Oleksandra Dovzhenka», PAT «Natsionalna suspilna teleradiokompaniia Ukrainy».

[ Audit reports of the State Audit Service and the Accounting Chamber of State-Owned Enterprises: "Centre of the State Land Cadastre", "National Information Systems", "Khmelnytsky Forestry and Hunting Enterprise", "Chernivtsi Forestry", "Maria Zankovetska Theatre", "Local Road Service in Cherkasy Oblast", "Lviv State Interregional Specialised Plant", "Kordelivske" Experimental Farm, "Oleksandr Dovzhenko National Centre", "Public Broadcasting Company of Ukraine" JSC]

THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=EN#d1e7039-47-1)

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
CлюсарВ. (2023). ВЗАЄМОДІЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-28
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ