ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ КРАЇН

Ключові слова: економічна політика, економічний ріст, інститути, суспільство, країни Латинської Америки

Анотація

Досвід латиноамериканських країнам доводить, засади до формування економічної політики вказаних країн, були закладені ще в колоніальний період та стосувалися характеру використання природних ресурсів, суспільних інститутів, зовнішньо-торговельних та фінансових відносин. Виявлено, що піку економічного зростання нових індустріальних країн було досягнуто за рахунок політики індустріалізації, спрямованої на імпортозаміщення, проте його успіхи не були тривалими, у тому числі й через відсутність ефективних суспільних інститутів. Інституційні засади економічного зростання країн Латинської Америки, зокрема формування таких інститутів як профспілки та політичні партії, залишаються досить обмеженими. Це спричиняє низку негативних соціально-економічних ефектів в суспільстві та ускладнює формування державної політики економічного зростання, оскільки в суспільстві немає сил, здатних подолати сформовані економічну залежність та відставання.

Посилання

Acemoglu D., Robinson A. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business. 2013. 546 p.

Allen R. Global Economic History: A Very Short Introduction. 2011. Oxford. 192 p.

Bianchi A., Takashi N. A Comparative Study on Economic Development between Asia and Latin America. JRP Series. Tokyo, Institute of Developing Economies. 1988. No. 67.

Жданова Л.Л. Інституційні основи індустріалізації і нової індустріалізації. Економічні науки: збірник наукових праць. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Луцьк: Луцький НТУ, 2018. Вип. 15 (60). С. 62–71.

Zhdanova L. Institutions for development in socio-economic system of modern Ukraine. Economic innovations. 2020. Volume 22. Issue 1(74). Р. 72–79.

Clark G. A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World. Princeton university press. Princeton and Oxford. 2007. 432 p.

North D.C. The Ultimate Sources of Economic Growth. Explaining Economic Growth Essays in Honour of Angus Maddison. Amsterdam. Elsevier/North-Holland. 1993.

North D.C. Institutions. Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. Cambridge. Massachusetts. 1990.

Райнерт Е. Як багаті країни забагатіли... і чому бідні країни лишаються бідними. Видавництво «Темпора». 2015. 444 с.

Szirmai A. (Eds.), Naude W. (Eds.) and Alcorta L. (Eds.) Pathways to Industrialization in the Twenty-First Century. New Challenges and Emerging Paradigms. Oxford University Press. 2013. 443 p.

OECD et al. Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery, OECD Publishing, Paris. 2021. URL: https://doi.org/10.1787/5fedabe5-en.

The World Bank. 2022. Indicators. URL: https://data.worldbank.org/indicator.

Acemoglu D., Robinson A. (2013) Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business. 546 p.

Allen R. (2011) Global Economic History: A Very Short Introduction. Oxford. 192 p.

Bianchi A. and Takashi N. (1988). A Comparative Study on Economic Development between Asia and Latin America. JRP Series, Tokyo, Institute of Developing Economies. No. 67.

Zhdanova L.L. (2018). Instytutsiini osnovy industrializatsii i novoi industrializatsii [Institutional foundations of industrialization and new industrialization]. Ekonomichni nauky: zbirnyk naukovykh prats. Seriia «Ekonomichna teoriia ta ekonomichna istoriia». Lutsk: Lutskyi NTU, Is. 15 (60), pp. 62–71. [in Ukrainian]

Zhdanova L. (2020). Institutions for development in socio-economic system of modern Ukraine. Economic innovations. Vol. 22, Is. 1(74), pp. 72–79.

Clark G. (2007) A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World. Princeton university press. Princeton and Oxford. 432 p.

North D.C. (1993). The Ultimate Sources of Economic Growth. Explaining Economic Growth Essays in Honour of Angus Maddison, Amsterdam, Elsevier/North-Holland.

North D.C. (1990). Institutions. Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. Cambridge. Massachusetts.

Rainert E. (2015) Yak bahati krainy zabahatily... i chomu bidni krainy lyshaiutsia bidnymy [How Rich Countries Got Rich ... and Why Poor Countries Stay Poor]. Vydavnytstvo «Tempora». 444 s. [in Ukrainian]

Szirmai A. (Eds.), Naude W. (Eds.) and Alcorta L. (Eds.) (2013). Pathways to Industrialization in the Twenty-First Century. New Challenges and Emerging Paradigms. Oxford University Press. 443 p.

OECD et al. (2021). Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery, OECD Publishing, Paris. URL: https://doi.org/10.1787/5fedabe5-en.

The World Bank (2022). Indicators. URL: https://data.worldbank.org/indicator.

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Видобора, В. (2023). ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ КРАЇН. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-54
Розділ
ЕКОНОМІКА