ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Ключові слова: цифрова трансформація, економічна політика, інновації, регуляторне середовище, цифрова грамотність, ефективність економічної політики, цифрова інфраструктура, економічне зростання, глобалізація

Анотація

Стаття досліджує актуальне питання ефективності економічної політики в умовах стрімкого розвитку цифрової трансформації сучасного суспільства. Зростаюча цифрова трансформація впливає на всі аспекти глобальної економіки, створюючи нові можливості і виклики для економічної політики. У статті проаналізовано заходи та стратегії, які можуть бути найбільш ефективними в управлінні економічною ситуацією в контексті цифрової трансформації. Розглянули ключові стратегічні напрямки, які можуть бути використані для підвищення ефективності економічної політики в умовах цифрової трансформації, а саме створення сприятливого регуляторного середовища для інновацій, розвиток навичок цифрової грамотності, підтримка малих та середніх підприємств у впровадженні цифрових технологій, інвестування в дослідження та розвиток.

Посилання

Краус Н. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ. 2018. № 1. С. 211–214.

Саух І. В., Шиманська В. В., Момонт Т. В. Цифрова економіка України: сучасний стан, тенденції, проблеми розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 2. С. 228–234.

Цифровізація як нова реальність України. LexInform: Правові та юридичні новини, юридична практика, коментарі. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyfrovizatsiya-yak-nova-realnist-ukrayiny/ (дата звернення: 12.09.2023).

European Commission. (2020). Shaping Europe’s Digital Future: Communication on the Digital Compass 2030. European Commission.

European Parliament. (2020). Report on a Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market. European Parliament.

The Economist. (2021). The Promise and Peril of Our Gene-Editing Powers. The Economist.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2020). Digital Economy Report 2020: Cross-border data flows and development. UNCTAD.

World Bank. (2020). Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. World Bank Group.

World Economic Forum. (2021). The Global Risks Report 2021. World Economic Forum.

World Intellectual Property Organization (WIPO). (2020). World Intellectual Property Report 2020: Artificial Intelligence – A Race Between Policy and Technology. WIPO.

World Trade Organization (WTO). (2020). World Trade Report 2020: Government policies to promote innovation in the digital age. WTO.

Kraus, N. M. (2018). Tsifrovizatsiya v umovakh instytutsiynoyi transformatsiyi ekonomiky: bazovi skladovi ta instrumenty tsyfrovykh tekhnolohiy. [Digitalization in the context of institutional transformation of the economy: basic components and tools of digital technologies]. Intellect XXI. № 1. Р. 211–214. [in Ukrainian]

Saukh, I. V., Shimanskaya, V. V., Momont, T. V. (2019). Tsifrova ekonomika Ukrayiny: suchasnyy stan, tendentsiyi, problemy rozvytku [Digital economy of Ukraine: current state, trends, problems of development]. Bulletin of Khmelnytsky National University. № 2. Р. 228–234. [in Ukrainian]

Tsifrovizatsiya yak nova realnist Ukrayiny. LexInform: Pravovi ta yurydychni novyny, yurydychna praktyka, komentari [Digitalization as a new reality of Ukraine. LexInform: Legal and legal news, legal practice, comments]. Retrieved from: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/tsyfrovizatsiya-yak-nova-realnist-ukrayiny [in Ukrainian]

European Commission. (2020). Shaping Europe’s Digital Future: Communication on the Digital Compass 2030. European Commission.

European Parliament. (2020). Report on a Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market. European Parliament.

The Economist (2021). The Promise and Peril of Our Gene-Editing Powers. The Economist.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2020). Digital Economy Report 2020: Cross-border data flows and development. UNCTAD.

World Bank (2020). Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. World Bank Group.

World Economic Forum. (2021). The Global Risks Report 2021. World Economic Forum.

World Intellectual Property Organization (WIPO) (2020). World Intellectual Property Report 2020: Artificial Intelligence – A Race Between Policy and Technology. WIPO.

World Trade Organization (WTO). (2020). World Trade Report 2020: Government policies to promote innovation in the digital age. WTO.

Переглядів статті: 46
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Змієвець, Д. (2023). ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-23
Розділ
ЕКОНОМІКА