ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Максим Наумов Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-7306-6420
  • Ганна Рибак Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-4006-4557
Ключові слова: воєнний стан, експорт, Європейський Союз, зернові культури, сільське господарство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем, які супроводжують експорт зернових культур з України в умовах воєнного стану. Основна увага приділена взаємодії аграріїв із трейдерами, яка зводяться до низьких закупівельних цін, що не тільки створює загрозу для відтворення сільськогосподарського виробництва, але й дозволяє встановлювати занижені ціни на зовнішньому ринку. Акцентується увага на тому, що дешевий експорт українських зернових у поєднанні з недобросовісною поведінкою вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності викликають невдоволення місцевих фермерів. Наслідком є обмежувальні заходи. У зв’язку з цим пропонується активізувати діяльність держави, спрямовану на стабілізацію ціноутворення в сільському господарстві, дотримання експортерами принципів добросовісної конкуренції, збільшення поінформованості іноземних контрагентів щодо безпечності українського експорту.

Посилання

Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно – дослідження. Інтерфакс-Україна. 2023. 20 червня. URL: https://interfax.com.ua/news/economic/917797.html (дата звернення: 28.07.2023)

Гук Л. Ринок виявився страшнішим за війну: собівартість виробництва перевищує закупівельну ціну. Дзеркало тижня. 2023. 01 лютого. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/rinok-vijavivsja-strashnishim-za-vijnu-sobivartist-virobnitstva-perevishchuje-zakupivelnu-tsinu.html (дата звернення: 28.07.2023)

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.07.2023)

Названо ТОП-10 найбільших імпортерів українського зерна за минулий рік. Latifundist. 2022. 3 лютого. URL: https://latifundist.com/novosti/58224-nazvano-top-10-najbilshih-importeriv-ukrayinskogo-zerna-za-minulij-rik (дата звернення: 01.07.2023)

Нейтер Р. Втрати на $40 млрд: як через війну страждає аграрний сектор України. Економічна правда. 2022. 19 грудня. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/19/695167/ (дата звернення: 28.07.2023)

Петр Крогман: Україна наче у в’язниці, звідки кожні два місяці питає росію: чи можна продовжити зернову угоду? Latifundist. 2023. 4 липня. URL: https://latifundist.com/interview/694-petr-krogman-ukrayina-nache-u-vyaznitsi-zvidki-kozhni-dva-misyatsi-pitaye-rosiyu-chi-mozhna-prodovzhiti-zernovu-ugodu (дата звернення: 28.07.2023)

Радченко Г. Шлях України до ЄС буде непростим – зернова криза це підтвердила. Forbes. 2023. 18 квітня. URL: https://forbes.ua/money/shlyakh-ukraini-do-es-bude-neprostim-zernova-kriza-tse-pidtverdila-rozvyazati-problemu-mozhe-depozitna-sistema-dlya-zerna-vvazhae-gennadiy-radchenko-18042023-13132 (дата звернення: 28.07.2023)

Самаєва Ю. У ЄС не раді українському зерну, і це не суто ринкове питання. Дзеркало тижня. 2023. 18 квiтня, URL: https://zn.ua/ukr/macroeconomics/u-jes-ne-radi-ukrajinskomu-zernu-i-tse-ne-suto-rinkove-pitannja.html (дата звернення: 28.07.2023)

Самаєва Ю. Як вийшло, що у нас найдешевша пшениця у світі. Дзеркало тижня. 2023. 20 лютого. URL: https://zn.ua/ukr/ariculture/jak-vijshlo-shcho-u-nas-najdeshevsha-pshenitsja-u-sviti.html (дата звернення: 28.07.2023)

Commission adopts exceptional and temporary preventive measures on limited imports from Ukraine. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2562 (дата звернення: 28.07.2023)

Interfax-Ukraine (2023). Vtraty ukrainskoi ekonomiky cherez zaminovani polia stanovytymut $800 mln shchorichno – doslidzhennia [Losses of the Ukrainian economy due to mined fields will amount to $800 million annually – study]. Available at: https://interfax.com.ua/news/economic/917797.html [in Ukrainian]

Huk, L. (2023). Rynok vyiavyvsia strashnishym za viinu: sobivartist vyrobnytstva perevyshchuie zakupivelnu tsinu [The market turned out to be scarier than the war: the cost of production exceeds the purchase price]. Dzerkalo tyzhnia – Mirror of the week. Available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/rinok-vijavivsja-strashnishim-za-vijnu-sobivartist-virobnitstva-perevishchuje-zakupivelnu-tsinu.html [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Latifundist (2022). Nazvano TOP-10 naibilshykh importeriv ukrainskoho zerna za mynulyi rik [The TOP-10 largest importers of Ukrainian grain for the past year have been named]. Available at: https://latifundist.com/novosti/58224-nazvano-top-10-najbilshih-importeriv-ukrayinskogo-zerna-za-minulij-rik [in Ukrainian]

Neiter, R. (2022). Vtraty na $40 mlrd: yak cherez viinu strazhdaie ahrarnyi sektor Ukrainy [Losses of $40 billion: how the agrarian sector of Ukraine suffers because of the war]. Ekonomichna pravda – Economic truth. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/19/695167/ [in Ukrainian].

Latifundist (2023). Petr Krohman: Ukraina nache u viaznytsi, zvidky kozhni dva misiatsi pytaie rosiiu: chy mozhna prodovzhyty zernovu uhodu? [Ukraine is like in a prison, from where it asks Russia every two months: is it possible to extend the grain agreement?]. Available at: https://latifundist.com/novosti/58224-nazvano-top-10-najbilshih-importeriv-ukrayinskogo-zerna-za-minulij-rik [in Ukrainian]

Radchenko, H. (2023). Shliakh Ukrainy do YeS bude neprostym – zernova kryza tse pidtverdyla [Ukraine's path to the EU will not be easy – the grain crisis has confirmed this]. Forbes. Available at: https://forbes.ua/money/shlyakh-ukraini-do-es-bude-neprostim-zernova-kriza-tse-pidtverdila-rozvyazati-problemu-mozhe-depozitna-sistema-dlya-zerna-vvazhae-gennadiy-radchenko-18042023-13132 [in Ukrainian].

Samaieva, Yu. (2023). U YeS ne radi ukrainskomu zernu, i tse ne suto rynkove pytannia [The EU is not happy with Ukrainian grain, and this is not purely a market issue]. Dzerkalo tyzhnia – Mirror of the week. Available at: https://zn.ua/ukr/macroeconomics/u-jes-ne-radi-ukrajinskomu-zernu-i-tse-ne-suto-rinkove-pitannja.html [in Ukrainian].

Samaieva, Yu. (2023). Yak vyishlo, shcho u nas naideshevsha pshenytsia u sviti [How it turned out that we have the cheapest wheat in the world]. Dzerkalo tyzhnia – Mirror of the week. Available at: https://zn.ua/ukr/ariculture/jak-vijshlo-shcho-u-nas-najdeshevsha-pshenitsja-u-sviti.html [in Ukrainian]

European Commission (2023). Commission adopts exceptional and temporary preventive measures on limited imports from Ukraine. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2562

Переглядів статті: 138
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Наумов, М., & Рибак, Г. (2023). ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-80
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають