ВПЛИВ МЕДІАГРАМОТНОСТІ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ АКТИВНІСТЬ ГРОМАДЯН КРАЇН ЄВРОПИ

Ключові слова: медіаграмотність, країни Європи, соціально-економічні процеси, активність, освіта

Анотація

У статті розглянута роль медіа як потужної сили, яка впливає на формування громадської думки та організацію економічної й соціальної державної політики. Визначено, що медіаграмотність стала фундаментальною складовою демократії та дозволяє громадськості орієнтуватися та брати участь у складних соціально-економічних процесах, робити свій внесок у прийняття рішень на різних рівнях влади. Досліджено у країнах Європи вплив освіти на участь громадян у соціально-економічних процесах, що показує схильність людей з вищим рівнем освіти до різних форм соціально-економічної участі та свідчить про зв’язок між освітою та соціально-економічною активністю населення. Зазначено, що рівень освіти безпосередньо пов’язаний з рівнем медіаграмотності. Визначено, що люди з вищим рівнем медіаграмотності частіше ставали учасниками обговорень з соціально-економічних проблем. Доведено, що медіаграмотність впливає на формування соціальної та економічної культури в країнах Європи.

Посилання

Understanding media and information literacy (MIL) in the digital age a question of democracy / ed. U. Carlsson. Göteborg: University of Gothenburg, 2019. 266 p.

Ashley S., Maksl A., Craft S. News media literacy and political engagement: What’s the connection? Journal of Media Literacy Education. 2017. Vol. 9, № 1. P. 79–98.

Masterman L. A rationale for media education. Media literacy in the information age / ed. R. Kubey. New Brunswick, NJ: Transaction, 1997. P. 15–68.

Mihailidis P., Thevenin B. Media literacy as a core competency for engaged citizenship in participatory democracy. American behavioral scientist. 2013. Vol. 57, № 11. P. 1611–1622.

Koh A. A., Lim S. S. Media literacy for marginalized communities: A case study of an ethnic minority group in Singapore. The future of media education: Theoretical and practical perspectives / ed. Y. Punie, D. Redecker. Berlin: Springer, 2018. P. 161–180.

European social survey. ESS Round 8: The ESS data archive. 2.1 ed. Norwegian centre for research data. 2016. 190 p.

Zalc J., Becuwe N., Buruian A. The 2019 post-electoral survey: Have European elections entered a new dimension? Eurobarometer survey 91.5 of the European Parliament. Brussels: European Union, 2019. 116 p.

European Commission. European Media Literacy Week 2018: Final report. 2018. 27 p.

Kahne J., Bowyer B. Educating for democracy in a partisan age: Confronting the challenges of motivated reasoning and misinformation. American Educational Research Journal. 2017. Vol. 54, № 1. P. 3–34.

Hobbs R., Frost R. Measuring the acquisition of media literacy skills. Reading Research Quarterly. 2012. Vol. 47, № 1. P. 60–81.

Pew Research Center. News Use Across Social Media Platforms 2018. 2018. URL: https://www.journalism.org/2018/09/10/news-use-across-social-media-platforms-2018/

Покулита І.К., Колотило М.О. Медіапрактики у соціальній роботі: підручник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. 192 с.

Carlsson, U. (Ed.). (2019). Understanding media and information literacy (MIL) in the digital age a question of democracy. Göteborg: University of Gothenburg. 266 p.

Ashley, S., Maksl, A., Craft, S. (2017). News media literacy and political engagement: What’s the connection? Journal of Media Literacy Education, vol. 9, no. 1, pp. 79–98.

Masterman, L. (1997). A rationale for media education. Media literacy in the information age. R. Kubey (Ed.). New Brunswick, NJ: Transaction, pp. 15–68.

Mihailidis, P., Thevenin, B. (2013). Media literacy as a core competency for engaged citizenship in participatory democracy. American behavioral scientist, vol. 57, no. 11, pp. 1611–1622.

Koh, A. A., Lim, S. S. (2018). Media literacy for marginalized communities: A case study of an ethnic minority group in Singapore. The future of media education: Theoretical and practical perspectives. Y. Punie, D. Redecker (Ed.). Berlin: Springer, pp. 161–180.

Norwegian centre for research data (Ed.). (2016). European social survey. ESS Round 8: The ESS data archive. 2.1, 190 p.

Zalc, J., Becuwe, N., Buruian, A. (2019). The 2019 post-electoral survey: Have European elections entered a new dimension? Eurobarometer survey 91.5 of the European Parliament. Brussels: European Union, 116 p.

European Commission. (2018). European Media Literacy Week 2018: Final report. 27 p.

Kahne, J., Bowyer, B. (2017). Educating for democracy in a partisan age: Confronting the challenges of motivated reasoning and misinformation. American Educational Research Journal, vol. 54, no. 1, pp. 3–34.

Hobbs, R., Frost, R. (2012). Measuring the acquisition of media literacy skills. Reading Research Quarterly, vol. 47, no. 1, pp. 60–81.

Pew Research Center. (2018). News Use Across Social Media Platforms 2018. Available at: https://www.journalism.org/2018/09/10/news-use-across-social-media-platforms-2018/

Pokulyta, I.K., Kolotylo, M.O. (2020). Mediapraktyky u sotsialnii roboti: pidruchnyk [Media practices in social work: a textbook]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo «Politekhnika», 192 p. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Чернишова, Л. (2023). ВПЛИВ МЕДІАГРАМОТНОСТІ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ АКТИВНІСТЬ ГРОМАДЯН КРАЇН ЄВРОПИ . Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-42
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ