ОБЛІКОВЕ-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ

Ключові слова: бізнес-процес, обліково-аналітичне забезпечення, бізнес-середовище, економічна нестабільність, ключові показники ефективності, стейкхолдер

Анотація

Нестабільність бізнес-середовища на сучасному етапі зумовлює значні виклики для всіх груп стейкхолдерів, зокрема, бізнесу. В даному контексті особлива проблематика постає в сфері забезпечення адекватного функціонування компаній в умовах значних екзогенних і ендогенних викликів. Це актуалізує проблематику розвитку обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів в умовах росту волатильності середовища діяльності компаній. Метою статті є ідентифікація особливостей облікової та аналітичної бази управління операційними процесами компанії в умовах зростання економічної нестабільності на мікро- та макро-рівні з точки зору функціонування корпоративного сектору. В статті розглянуто сутність обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів компанії в світлі зростаючих змін бізнесового середовища. Визначено ключову роль поінформованого та траспарентного методичного підходу до управління бізнесом в розрізі бізнес-процесів. Розглянуто основні тенденції розвитку обліково-аналітичного забезпечення бізнес процесів в умовах росту волатильності середовища роботи компаній, що сфокусовані на підвищення операційної ефективності та прибутковості бізнесу. Відзначено стрімкий прогнозний розвиток ринку рішень з обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів у світі. Окреслено основні напрямки посилення інформаційно-аналітичного забезпечення бізнес-процесів в умовах економічної нестабільності, зокрема: використання сучасних технологій; впровадження системи ERP для планування ресурсів підприємства; налаштування системи обліково-аналітичного забезпечення бюджетування компанії; створення системи ключових показників ефективності (КРІ) в рамках обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів. що посилить результати цифровізації управління бізнесом, дозволить приймати більш обґрунтовані управлінські рішення. В контексті цього запропоновано систему КРІ з 7 показників операційного та стратегічного спрямування, які покликані забезпечити результативність змін бізнес-процесів з точки зору їх аналітичного підґрунтя. Перспективним напрямком дослідження в даній царині є аналіз контексту цифровізації (технологій блокчейн і штучного інтелекту) з точки зору розвитку обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів.

Посилання

Ghandour D. (2021) Analytical Review of the Current and Future Directions of Management Accounting and Control Systems. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research. No. 9(3). P. 42–73.

Shurpenkova R., Sarahman O. (2021) Management accounting as an effective tool of management of a modern enterprise. Współczesne Problemy Management. No. 9(18). P. 53–58.

Göktürk I., Iyibildiren M. (2020) Reviewing of the Relationship between Management Accounting Applications and Accounting Department and Its Employees in Production Enterprises. SSRG International Journal of Economics and Management Studies. No. 7(12). P. 35–42.

Almatarneh Z., Jarah B., Jarrah M. (2022) The role of management accounting in the development of supply chain performance in logistics manufacturing companies. Uncertain Supply Chain Management. No. 10(1). P. 13–18.

Doktoralina C., Apollo A. (2019) The contribution of strategic management accounting in supply chain outcomes and logistic firm profitability. Uncertain Supply Chain Management. No. 7(2). P. 145–156.

Jarah BAF, Almatarneh Z. (2021) The effect of the elements of accounting information system (AIS) on organizational culture (OC)-A field study. Academy of Strategic Management Journal. No. 20. P. 1–10.

Dhameeth GS., Diasz L. (2021) The Role of Managerial Accountants and the Implementation and Monitoring of the Balanced Scorecard Metrics: A Literature Review. Research in Economics and Management. No. 6(2). P. 28–40.

Vu HT., Ha NM. (2021) Study on the relationship between diversification and firm performance using the GSEM Method. Emerging Markets Finance & Trade. No. 57(1). P. 85–107.

Aleksin G. (2022) Company Financial Strategy`s Institutionalization: Theoretical Aspects. Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit – Naukovyy Visnyk Natsionalnoi academy statistics, obliku ta audytu. No. 3-4. P. 79–93.

Soysa IB, Jayamaha NP, Grigg NP. (2019) Validating the balanced scorecard framework for nonprofit organizations: An empirical study involving Australasian healthcare. Total Quality Management & Business Excellence. No. 30 (9/10). P. 1005–1025.

Research ‘Business Process Management Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028’ consulting and analytical platform Research and Markets 2022. URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/5769079/business-process-management-market-global

Research ‘TCS. Deutschland Lernt KI. Wie Unternehmen digitale Technologies einsetzen’ of the research company Bitkom Research. 2022. URL: https://www.bitkom-research.de/sites/default/files/Trendstudie_TCS_2020_Bericht_DE.pdf

Research ‘The need for more sophisticated business process management’ of consulting company HYPERION.GP. URL: https://insights.hgpresearch.com/need-sophisticated-business-process-management

Ghandour D. Analytical Review of the Current and Future Directions of Management Accounting and Control Systems. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research. 2021. № 9(3). P. 42–73.

Shurpenkova R., Sarahman O. Management accounting as an effective tool of management of a modern enterprise. Współczesne Problemy Zarządzania. 2021. № 9(18). P. 53–58.

Göktürk I., Iyibildiren M. Reviewing of the Relationship between Management Accounting Applications and Accounting Department and Its Employees in Production Enterprises. SSRG International Journal of Economics and Management Studies. 2020. № 7(12). P. 35–42.

Almatarneh Z., Jarah B., Jarrah M. The role of management accounting in the development of supply chain performance in logistics manufacturing companies. Uncertain Supply Chain Management. 2022. № 10(1). P. 13–18.

Doktoralina C., Apollo A. The contribution of strategic management accounting in supply chain outcomes and logistic firm profitability. Uncertain Supply Chain Management. 2019. № 7(2). P. 145–156.

Jarah B.A.F., Almatarneh Z. The effect of the elements of accounting information system (AIS) on organizational culture (OC)-A field study. Academy of Strategic Management Journal. 2021. № 20. P. 1–10.

Dhameeth G.S., Diasz L. The Role of Managerial Accountants and the Implementation and Monitoring of the Balanced Scorecard Metrics: A Literature Review. Research in Economics and Management. 2021. № 6(2). P. 28–40.

Vu H.T., Ha N.M. Study on the relationship between diversification and firm performance using the GSEM Method. Emerging Markets Finance & Trade. 2021. № 57(1). P. 85–107.

Aleksin G. Company Financial Strategy`s Instituonalization: Theoretical Aspects. Scientific Bulletin of National Academy of Statistics, Accounting and Audit – Naukovyy visnyk Natsionalnoi akademiyi statystyky, obliku ta audytu. 2022. № 3-4. P. 79–93.

Soysa I.B., Jayamaha N.P., Grigg N.P. Validating the balanced scorecard framework for nonprofit organizations: An empirical study involving Australasian healthcare. Total Quality Management & Business Excellence. 2019. № 30(9/10). P. 1005–1025.

Дослідження «Business Process Management Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028» консультаційно-аналітична платформи Research and Markets. 2022. URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/5769079/business-process-management-market-global

Дослідження «TCS. Deutschland Lernt KI. Wie Unternehmen digitale Technologien einsetzen» дослідницької компанії Bitkom Research. 2022. URL: https://www.bitkom-research.de/sites/default/files/Trendstudie_TCS_2020_Bericht_DE.pdf

Дослідження «The need for more sophisticated business process management» консалтингової компанії HYPERION.GP. URL: https://insights.hgpresearch.com/need-sophisticated-business-process-management

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Івата, В., Погорєлова, О., & Бурлан, С. (2023). ОБЛІКОВЕ-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-46
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ