РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Ключові слова: циркулярна економіка, економіка замкненого циклу, ресурси, міжнародні компанії, продукція

Анотація

У статті визначено основні засади функціонування циркулярної економіки, виокремлено та розкрито принципи економіки замкнутого циклу, зокрема Refuse (відмова), Reduce (скорочення), Rethink (переосмислення), Reuse (повторне використання), Repair (ремонт для виправлення недоліків товару), Refurbish (оновлення за рахунок ремонту), Remanufacture (оновлення внаслідок модифікації) та Repurpose (переорієнтація), Recycle (рециклінг, переробка) і Recover (відновлення, повернення). Проаналізовано досвід реалізації цих принципів міжнародними компаніями, такими як IKEA, Liv:ra, Philips, PepsiCola, Coca-Cola, Burger King, Renault, Patagonia, Аdidas, EcoUp, Neste і Шпіттелау, та визначено можливості його використання в економіці України.

Посилання

The Circularity Gap Report 2023. URL: https://www.circularity-gap.world/2023

Harwood S. Winning consumers with a circular economy. URL: https://www.accenture.com/us-en/insights/consumer-goods-services/circular-economy

Guy Shone, Cyril Fourneris. The circular economy: a €4.1 trillion opportunity? URL: https://www.euronews.com/next/2023/01/18/the-circular-economy-a-41-trillion-opportunity

Roger Ong. 10Rs of Circular Economy: strategies sustainable businesses use. URL: https://zenbird.media/10rs-of-circular-economy-strategies-sustainable-businesses-use-to-make-products

Kulmala Anna-Katri. 41 pioneering Finnish circular economy companies. URL: https://www.sitra.fi/en/articles/41-pioneering-fnnish-circular-economy-companies/

Модель циркулярної економіки. URL: https://business.diia.gov.ua/handbook/impact-investment/model-cirkularnoi-ekonomiki

Доскоч В. Сміттєпереробні заводи: як це працює у світі. URL: https://ecolog-ua.com/news/smittyepererobni-zavody-yak-ce-pracyuye-u-sviti

Руда М.В., Мирка Я.В. Циркулярні бізнес-моделі в Україні. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. Том 2. № 1. С. 107–121.

Савицька К. Екомаркетинг як інструмент надання конкурентних переваг компаніям на міжнародному ринку. Тернопіль, 2020. 71 с.

Сиротюк Г.В., Сиротюк С.В. Циркулярна економіка як альтернативна модель досягнення цілей сталого розвитку. Циркулярна економіка як новий спосіб господарювання в умовах цифрової трансформації : колективна монографія. За наук. ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., доц. Квасній Л.Г. Трускавець : ПОСВІТ, 2021. С. 37–46.

Варфоломєєв М.О., Чуріканова О.Ю. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7929

The Circularity Gap Report 2023. Available at: https://www.circularity-gap.world/2023

Harwood S. Winning consumers with a circular economy. Available at: https://www.accenture.com/us-en/insights/consumer-goods-services/circular-economy

Guy Shone, Cyril Fourneris. The circular economy: a €4.1 trillion opportunity? Available at: https://www.euronews.com/next/2023/01/18/the-circular-economy-a-41-trillion-opportunity

Roger Ong. 10Rs of Circular Economy: strategies sustainable businesses use. Available at: https://zenbird.media/10rs-of-circular-economy-strategies-sustainable-businesses-use-to-make-products

Kulmala Anna-Katri. 41 pioneering Finnish circular economy companies. Available at: https://www.sitra.fi/en/articles/41-pioneering-fnnish-circular-economy-companies/

Model tsyrkuliarnoi ekonomiky [Circular economy model]. Available at: https://business.diia.gov.ua/handbook/impact-investment/model-cirkularnoi-ekonomiki

Доскоч В. Smittiepererobni zavody: yak tse pratsiuie u sviti [Waste recycling plants: how it works in the world]. Available at: https://ecolog-ua.com/news/smittyepererobni-zavody-yak-ce-pracyuye-u-sviti

Переглядів статті: 128
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Кондратенко, Н., & Шиловцева, Н. (2023). РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-28
Розділ
ЕКОНОМІКА