РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ (ECA) У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ МАРШАЛЛА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЄВРОПИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

  • Ольга Нестор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-5204-4828
Ключові слова: іноземна допомога, адміністрування, повоєнне відновлення, План Маршалла, економічна допомога, програма відновлення

Анотація

Стаття присвячена аналізу адміністрування реалізації Плану Маршалла Управлінням економічної співпраці (the Economic Cooperation Administration, ECA) та ефективності цього процесу. Розглянуто ряд внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливали на ефективність ECA, зокрема конструктивну мета задуму, який ECA повинно було адмініструвати, зміщення акценту з економічного відновлення на військову безпеку, попередню грунтовну підготовку, персонал, балансування функцій, безпосередньо управління, регіональне представництво та місії в країнах-учасницях програми відновлення, стосунки з Конгресом та групами громадян, публічну інформацію. Визначено, що створення окремого урядового агентства для адміністрування реалізації Плану Маршалла було доцільним, а досвід ECA є цікавим та корисним для України з урахуванням перспективи реалізації програми відновлення української економіки.

Посилання

Bayard P. H. The Marshall Plan and Its Meaning. Cornell University Press. 1955. 424 p.

Eichengreen B., Uzan M., Crafts N. and Hellwig M. The Marshall Plan: economic effects and implications for Eastern Europe and the former USSR. Economic Policy. 1992. Vol. 7. No. 14. P. 13–75. DOI: https://doi.org/10.2307/1344512

Machado B. F., In Search of a Usable Past: The Marshall Plan and Postwar Reconstruction Today. The George C. Marshall Foundation. 2007. 186 p.

Sorel E., Padoan P. C. The Marshall Plan: Lessons Learned for the 21st Century. OECD. 2008. 125 p.

Богдан Т.П. Основні принципи формування і спрямування міжнародної фінансової допомоги для України. Економіка України. 2015. № 4. С. 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_4_7

Геєць В. М. До питання застосування підходів "плану Маршалла” для України. Економіка України. 2015. № 4. С. 6–11. URL: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=552

Кістерський Л. Л. Формування сучасної Європи: стримування та розвиток. Економіка України. 2015. № 4. С. 19–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_4_5

Bayard, P. H. (1955). The Marshall Plan and Its Meaning. Cornell University Press. 424 p.

Eichengreen, B., Uzan ,M., Crafts, N. and Hellwig, M. (1992). The Marshall Plan: economic effects and implications for Eastern Europe and the former USSR. Economic Policy. Vol. 7. No. 14. pp. 13–75. DOI: https://doi.org/10.2307/1344512

Machado, B. F. (2007). In Search of a Usable Past: The Marshall Plan and Postwar Reconstruction Today. The George C. Marshall Foundation. 186 p.

Sorel, E., Padoan, P. C. (2008). The Marshall Plan: Lessons Learned for the 21st Century. OECD. 125 p.

Bogdan, T.P. (2015). Osnovni pryntsypy formuvannya i spryamuvannya mizhnarodnoyi finansovoyi dopomohy dlya Ukrayiny [Basic principles of formation and directions of the international financial aid for Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine. № 4. Pp. 36–44. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_4_7. [in Ukrainian].

Heyets, V. M. (2015). Formuvannya suchasnoyi Yevropy: strymuvannya ta rozvytok [To the question of application of the approaches of the «Marshall plan» in Ukraine]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine. № 4. Pp. 6–11. Retrieved from: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=552. [in Ukrainian].

Kisters’kyi, L. L. (2015). Formuvannya suchasnoyi Yevropy: strymuvannya ta rozvytok [Formation of modern Europe: containment and development]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine. № 4. Pp. 19–27. Retrieved from: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=554. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 111
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Нестор, О. (2023). РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ (ECA) У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ МАРШАЛЛА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЄВРОПИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/10.32782/2524-0072/2023-47-94
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ