ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КУЛЬТУРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ КРАЇНИ

Ключові слова: міжнародний туризм, міжнародні туристичні прибуття, національна культура, крос-культурні комунікації, параметри культури, пандемія COVID-19

Анотація

У статті розглядається значення параметрів, що характеризують культуру країни для розвитку міжнародного туризму та збільшення міжнародних туристичних прибуттів. Міжнародний ринок туристичних послуг переживає своє відновлення після періоду пандемії COVID-19, коли суттєво скоротилися туристичні потоки між країнами. Звичайно досягнути до пандемічних показників у сфері міжнародного туризму основним країнам-експортерам туристичних послуг наразі не вдалося але уряд кожної з країн прикладає чималі зусилля для відновлення туристичної галузі. Метою статті є аналіз показників, що характеризують культуру кожної з чотирьох країн з найбільшою кількістю міжнародних туристичних прибуттів у 2021 році (Франція, Мексика, Іспанія та Туреччина). Для аналізу показників нами використана модель національної культури Г. Хофстеде. Оскільки країни представляють різні регіони світу, у статті визначено чи спільні та відмінні параметри культури країни впливають на її туристичну привабливість, розвиток туристичної галузі.

Посилання

Алдошина М.В., Брусільцева Г.М. Крос-культурні комунікації в галузі туризму в умовах глобалізації. Бізнесінформ. 2014. № 3. С. 197–202.

Єлейко І.В. «Крос-культурні» особливості ведення бізнесу України та Польщі. Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Lwów-Olsztyn, 2018. Vol. 3. 418 р.

Кузик С.П. Географія туризму : навчальний посібник. Київ : Знання, 2011. 271 с. URL: https://textbook.com.ua/turizm/1473453508/s-2?page=5

Hofstede G. Cultures and Organizations: Software for the Mind. New York : McGraw-Hill, 2010. 578 p.

Hofstede G. The 6-D model of national culture. URL: http://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/

Hofsede Insights. Country comparison. URL: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/france,mexico,spain,turkey/

Travel, Tourism & Hospitality. Statista 2023. URL: https://www.statista.com/statistics/261726/countries-ranked-by-number-of-international-tourist-arrivals/

Aldoshyna M.V., Brusilseva A.N. (2014) Kros-kulturni komunikatsii v haluzi turyzmu v umovakh hlobalizatsii [Cross-culture Communications in Tourism under Conditions of Globalisation]. Businessinform, no 3, pp. 197–202. (in Ukrainian)

Yeleyko І. (2018) «Kros-kulturni» osoblyvosti vedennia biznesu Ukrainy ta Polshchi. [“Cross-cultural” features of conducting business in Ukraine and Poland]. Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Lwów-Olsztyn, no 3, 418 p. (in Ukrainian)

Kuzyk S. (2011) Heohrafiia turyzmu : navchalnyi posibnyk. [Geography of tourism: study guide]. Kyiv: Znannia. 271 p. Available at: https://textbook.com.ua/turizm/1473453508/s-2?page=5 (in Ukrainian).

Hofstede G. Cultures and Organizations: Software for the Mind. New York : McGraw-Hill, 2010. 578 p.

Hofstede G. The 6-D model of national culture. Available at: http://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/

Hofsede Insights. Country comparison. Available at: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/france,mexico,spain,turkey/

Travel, Tourism & Hospitality. Statista 2023. Available at: https://www.statista.com/statistics/261726/countries-ranked-by-number-of-international-tourist-arrivals/

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Грабинський, І., Ґерлах, І., & Українець, Л. (2023). ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КУЛЬТУРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ КРАЇНИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-61