СТАТИСТИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ключові слова: статистика, облік, доходи і витрати, туризм, підприємства сфери обслуговування

Анотація

Одним з ключових аспектів ефективного управління фінансами є облік доходів та витрат. Використання статистики обліку фінансових результатів є важливим інструментом управління підприємствами готельно-ресторанної сфери. Цей інструмент дозволяє збирати та аналізувати фінансову інформацію про підприємство, контролювати його фінансову діяльність. У зв'язку з цим, статистика обліку доходів і витрат стає дедалі більш важливою для підприємств цієї галузі. У цій науковій статті розглядається проблема ведення статистики обліку доходів і витрат в управлінні підприємствами сфери обслуговування. Автори аналізують методи і підходи, які використовуються для збору та аналізу фінансових даних, а також розглядають питання щодо використання отриманих результатів для прийняття управлінських рішень. Описані в статті підходи можуть бути корисні для підприємств сфери обслуговування, які мають намір покращити свої фінансові результати та ефективність управління.

Посилання

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Дмитренко О.О., Перерва М.І. Формування системи обліку фінансових результатів у готельному бізнесі. Технології та техніки друкарства. 2020. № 2(74). С. 53–60.

Подлуцька О.М., Панасенко А.О. Статистичний аналіз фінансових результатів підприємства готельно-ресторанної сфери. Економічні інновації. 2018. № 71. С. 72–77.

Якимів В.В., Кучеренко О.В. Формування та аналіз фінансової звітності готельних підприємств. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2020. № 12(1). С. 81–84.

Aiken, J. Statistics in business: An introduction. Routledge. URL: https://www.routledge.com/Statistics-in-Business-An-Introduction/Aiken/p/book/9781138209497

Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Dmitrenko, O.O., Pererva, M.I. (2020). Formuvannya sistemi obliku finansovih rezultativ u gotelnomu biznesi. Tehnologiyi ta tehniki drukarstva, 2(74), pp. 53–60. [in Ukrainian]

Podlucka, O.M., Panasenko, A.O. (2018). Statistichnij analiz finansovih rezultativ pidpriyemstva gotelno-restorannoyi sferi. Ekonomichni innovaciyi, 71, pp.72–77. [in Ukrainian]

Yakimiv V.V., Kucherenko O.V. (2020). Formuvannya ta analiz finansovoyi zvitnosti gotelnih pidpriyemstv. Mizhnarodnij naukovij zhurnal «Internauka», 12(1), pp. 81–84. [in Ukrainian]

Aiken, J. (2017). Statistics in business: An introduction. Routledge. Available at: https://www.routledge.com/Statistics-in-Business-An-Introduction/Aiken/p/book/9781138209497

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Малюга, Л., Гоменюк, М., & Пархоменко, Л. (2023). СТАТИСТИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ . Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-54
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА