ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ РОЗПОДІЛУ СПІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ

  • Олексій Єрмоленко Український державний університет залізничного транспорту
Ключові слова: економічна ефективність, спільний результат, комбінований метод, метод аналізу ієрархій, метод Дельфі

Анотація

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених дослідженню економічної ефективності підприємства, подальшого вивчення потребують фактори, що впливають на ефективність інформаційних систем комерційного підприємства, відповідно до завдання справедливого розподілу спільного економічного результату. Для побудови методики треба сформулювати узагальнене завдання справедливого розподілу спільного результату та провести розподіл на основі кількісних і якісних характеристик внеску учасників до спільного результату і враховувати можливу нерівноправність учасників з погляду можливості досягнення будь-якого результату. Для вирішення узагальненого завдання було побудовано комбінований метод на основі виділення п'яти основних видів характеристик внеску учасників в загальний результат, в якому залежно від властивостей параметрів, що характеризують внесок учасника в загальний результат, використовуються різні відомі алгоритми або їх поєднання.

Посилання

Moulin H. Fair division and collective welfare. Cambridge and London: MIT Press, 2003. 289 p.

O'Neill B. A problem of rights arbitration from the Talmud. Mathematical Social Sciences. 1982. Vol. 2, № 4. pp. 345–371.

Мулен Э. Кооперативное принятие решений: Аксиомы и модели. М.: Мир, 1991. 464 с.

Peng L., Yaohua W., Na X. Allocating Collaborative Profit in Less-than-Truckload Carrier Alliance Journal of Service Science and Management. 2010. Vol. 3 № 1. pp. 143–149.

Печерский С. Л., Беляева А. А. Теория игр для экономистов. Вводный курс. Учебное пособие. СПб.: Изд-во Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2001. 342 с.

Forman E.H., Gass S.I. The Analytic Hierarchy Process An Exposition. Operations Research. The Institute for Operations Research and the Management Sciences, 2001. Vol. 49, № 4. pp. 469–486.

Саати Т. Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети. Москва: Издательство ЛКИ, 2008. 360 с.

Dalkey N.C., Helmer O. An Experimental Application Of The Delphi-method To The Use Of Experts. Journal of the Institute of Management Sciences. 1963. Vol. 9(3). pp. 458–467.

Gordon T. J. Report on a Long-Range Forecasting Study, Rand Report № P 2982 Santa-Monica, California: Rand Corporation, 1964. 76 p.

Moulin H. (2003) Fair division and collective welfare. Cambridge and London: MIT Press. 289 p.

O'Neill B. (1982) A problem of rights arbitration from the Talmud. Mathematical Social Sciences. Vol. 2, № 4. pp. 345–371.

Mulen E. (1991) Kooperativnoe prinyatie resheniy: Aksiomy i modeli. Mосква: Mir. 464 p. (in Russian)

Peng L., Yaohua W., Na X. (2010) Allocating Collaborative Profit in Less-than-Truckload Carrier Alliance Journal of Service Science and Management. Vol. 3 № 1. pp. 143–149.

Pecherskiy S.L., Belyaeva A.A. (2001) Teoriya igr dlya ekonomistov. Vvodnyy kurs. Uchebnoe posobie. SPb.: Izd-vo Evropeyskogo Universiteta v Sankt-Peterburge, 342 p. (in Russian)

Forman E.H., Gass S.I. (2001) The Analytic Hierarchy Process An Exposition. Operations Research. The Institute for Operations Research and the Management Sciences, Vol. 49, № 4. pp. 469–486.

Saati T. L. (2008) Prinyatie resheniy pri zavisimostyakh i obratnykh svyazyakh: Analiticheskie seti. Mосква: Izdatel'stvo LKI, 360 p. (in Russian)

Dalkey N.C., Helmer O. (1963) An Experimental Application Of The Delphi-method To The Use Of Experts. Journal of the Institute of Management Sciences. Vol.9(3). pp. 458–467.

Gordon T.J. (1964.) Report on a Long-Range Forecasting Study, Rand Report № P2982 Santa-Monica, California: Rand Corporation, 76 p.

Переглядів статті: 212
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Єрмоленко, О. (2019). ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ РОЗПОДІЛУ СПІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/21
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ