ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

Ключові слова: підприємництво, сільська місцевість, фірма, інновація, технологія

Анотація

У статті обґрунтовано сутність підприємництва, зокрема підприємництва в сільській місцевості, визначено основні тенденції та опрацьовано міжнародний досвід для його використання в сучасних українських реаліях. Підприємництво – складне та багатоаспектне явище, яке у навчальній та науковій літературі розглядають з філософської, політекономічної, юридичної, психологічної, соціальної точок зору. Аналіз і синтез результатів фундаментальних і прикладних досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців стосовно проблеми розвитку підприємництва. Виокремлено характерні риси підприємництва. Розглянуто основні види і форми суб’єктів господарювання. Проаналізовано нинішній стан підприємницької діяльності в Україні та перспективи розвитку підприємництва у сільській місцевості. Виявлено основні мотиви підприємницької діяльності на селі. Основним науковим методом досліджень визначено системний підхід, застосування якого зумовило вивчення вузьких місць у розвитку підприємництва в сільській місцевості. Встановлено, що на даному етапі розвитку країни в питаннях аграрного сектору економіки і сільських територій підприємництво потребує належної уваги. Суб'єкти малого підприємництва аграрної сфери володіють рядом суттєвих переваг порівняно з більш потужними формами господарювання, а саме: швидко реагують на зміни на ринку; є основним джерелом інноваційних ідей у сфері виробництва; мають певні переваги у маркетингу та умовах реалізації завдяки особистому контакту зі споживачем; реалізують поєднання підприємця (власника), керівника і працівника в одній особі, що забезпечує найкраще узгодження інтересів та максимальну мотивацію у досягненні цілей діяльності. Окреслено напрями подальших змін у науково-теоретичному базисі розвитку підприємництва. Результати дослідження слугуватимуть збагаченню теорії підприємництва для використання в наукових дослідженнях та навчальному процесі при поглибленому вивченні теорії аграрної економіки. Проведені дослідження стану, умов та проблем функціонування суб’єктів малого підприємництва в сільській місцевості та нових можливостей, які відкриваються перед ними у зв’язку з посиленням євроінтеграційних процесів.

Посилання

Lukashova L. (2017) Management of small business development in rural areas. Bulletin of ONU named after I. I. Mechnikova. T. 22. Issue 11(64). P. 123–127.

Ukraine in figures 2016: statistical collection / Derzhstat. Kyiv, 2017. 240 p. Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Malik M.Y. (2014) Innovative support for the development of agriculture in Ukraine, problems and prospects: a collective monograph / Yu.O. Lupenko, M.Y. Malik, O.G. Shpykulyak and others. Kyiv: NNC "IAE", 506 p.

Economic Code of Ukraine. Current document M 436-GU in the current edition dated 07.02.2019 OKI. Available at: http://zakonrada.gov.ua

Zhihir A. (2015) The essence of entrepreneurship and factors of its economic development. Investment practice and experience. No. 20. Р. 28–33.

Ashion P. (2017) Entrepreneurship and growth lessons from an itellectual journey. Small Busimess Economics. № 48. P. 9–24. DOI: https://doi.org/101007/s11187-016-9812-z

Fedun І.L., Zalizko V.D., Martynenkov V.I. (2017) Representative Model of Economic Development for an Agricultural Enterprise in the Context of Socioeconomic Rural Space Formation. Montenegrin Journal of Economics. Vol. 13, № 3, pp. 53–62. DOI: https://doi.org/10.14254/1800-5845/2017.13-3.5

Sorenson O. (2018) Social networks and the geography of entrepreneurship. Small Business Economics. № 58. P. 527–537. DOI: https://doi.org/101007/s11187018-00767

Jovanovic B. (2019) The entrepreneurship premium. Small Business Economics. № 53. P. 555–568. DOI: https://doi.org/101007/s11187-019-00234-w

Haltiwanger J., Hyatt H., Kahn L. B., Enca McEntarfer (2018) Cyclical Job Ladders by Firm Size and Firm Wage. American Economic Journal Macroeconomics. № 10(2). P. 52–85.

Reznik, V. Brych, L. Bytsyura, N. Halysh, K. Kosylo and T. Goran (2020) Features of the energy efficiency management system of the enterprise. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(7 Special Issue), pp. 412–418. DOI: https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP7/20202123

Boyko V.V., Krupa V.R. (2019) Mechanisms and tools for managing the development of small business entities of the agro-industrial complex. Agroworld. № 20. P. 3–10.

Malik M.Y., Shpykulyak O.G. (2017) Development of agrarian entrepreneurship in conditions of institutional transformations. Ekonomika APK. № 5. P. 5–16.

Переглядів статті: 197
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Федун, І., Бей, Р., & Пискливець, В. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-28
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ