ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ

Ключові слова: демографічна ситуація, міграція населення, перепис населення, міграційна криза, війна в Україні, біженці

Анотація

У статті розглядається проблема погіршення сучасної демографічної ситуації в Україні, досліджуються тенденції трудової міграції українського населення в час війни. Відкритий воєнний напад росії на Україну здійснений у лютому 2022 року спровокував економічну, гуманітарну, міграційну кризи та найшвидший вихід біженців до Європи з часів Другої світової війни. Масштаби та темпи міграції, значні військові та цивільні втрати створили загрозу демографічній, економічній і соціальній безпеці держави. Метою статті є проаналізувати основні причини, що впливають на спад народжуваності в Україні, визначити основні тенденції та напрямки міграційних процесів з початку повномасштабного вторгнення росії. Значна увага акцентується на визначенні наслідків відтоку працездатного населення продуктивного віку на економічний розвиток країни у майбутньому та ймовірних урядових заходів для заохочення повернення громадян України на батьківщину.

Посилання

Аналітична довідка ООН: перепис населення. Організація Об'єднаних Націй. Україна. 2020. URL: https://ukraine.un.org/uk/138772-analitychna-dovidka-oon-perepys-naselennya (дата звернення: 28.06.2022).

Гладун О. Старіння населення – загальносвітовий процес. Повідомлення НАН України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8484 (дата звернення: 28.06.2022).

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kn/arh_kn2021_u.html (дата звернення: 29.06.2022).

Дуда А. Мінус 15 мільйонів. Що показав електронний перепис та чи вірити даним? Слово і діло. 2020. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/01/30/pogljad/polityka/minus-15-miljoniv.-pokazav-elektronnyj-perepys-ta-chy-viryty-danym (дата звернення: 28.06.2022).

Куницький О. ООН: населення України може скоротитись до 35 мільйонів за 30 років. Deutsche Welle. 2021. URL: https://www.dw.com/uk/oon-naselennia-ukrainy-mozhe-skorotytys-do-35-milioniv-za-30-rokiv/a-59960911 (дата звернення: 28.06.2022).

Лебедина О. ООН хоче знати точну кількість населення в Україні. ZN.ua. 2021. URL: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/oon-khoche-znati-tochnu-kilkist-naselennja-v-ukrajini.html (дата звернення: 27.06.2022).

Мінекономіки: Що потрібно знати бізнесу про програму релокації підприємств. Урядовий портал. 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomiki-shcho-potribno-znati-biznesu-pro-programu-relokaciyi-pidpriyemstv (дата звернення: 29.06.2022).

Мірошниченко Б. Камінний хрест на демографії. Скільки людей втратить Україна та як зупинити міграцію? Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/24/688509 (дата звернення: 28.06.2022).

Населення скорочується: в ООН повідомили, скільки буде українців в 2050 році. Слово і діло. 2021. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/11/28/novyna/suspilstvo/naselennya-skorochuyetsya-oon-povidomyly-skilky-bude-ukrayincziv-2050-roczi (дата звернення: 28.06.2022).

30 років Незалежності: як змінювалася демографічна ситуація в Україні. Слово і діло. 2021. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/08/24/infografika/suspilstvo/30-rokiv-nezalezhnosti-ukrayiny-yak-zminyuvalasya-demohrafichna-sytuacziya-ukrayini (дата звернення: 27.06.2022).

Паніотто В. Соціолог про перепис населення в Україні: ситуація як у Судані. Україна 24. 2021. URL: https://news.u24.ua/ua/obshestvo-news/12013-sociolog-o-perepisi-naseleniya-v-ukraine-situaciya-kak-v-sudane (дата звернення: 27.06.2022).

Стало відомо, як скоротилася чисельність українців у 2021 році. Слово і діло. 2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/01/19/novyna/suspilstvo/stalo-vidomo-yak-skorotylasya-chyselnist-ukrayincziv-2021-roczi#google_vignette (дата звернення: 28.06.2022).

Україна другою у світі проведе перепис населення разом із Apple – Зеленський. Слово і діло. 2021 URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/11/30/novyna/suspilstvo/ukrayina-druha-sviti-provede-perepys-naselennya-apple-zelenskyj (дата звернення: 28.06.2022).

У 2030 році нас буде 30 млн. Професорка Елла Лібанова розповідає, як війна й евакуація скоротять населення України – інтерв'ю НВ. НВ life. 2022. URL: https://life.nv.ua/ukr/socium/viyna-v-ukrajini-ta-evakuaciya-meshkanciv-skorotit-naselennya-do-30-mln-novini-ukrajini-50247390.html (дата звернення: 29.06.2022).

Уряд запускає систему грантів для розвитку підприємництва Урядовий портал. 2022 URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zapuskaye-sistemu-grantiv-dlya-rozvitku-pidpriyemnictva (дата звернення: 29.06.2022).

Beaumont P. Ukraine has fastest-growing refugee crisis since second world war, says UN. The Guardian. 2022. URL: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/ukraine-fastest-growing-refugee-crisis-since-second-world-war(дата звернення: 29.06.2022).

Ilu uchodźców z Ukrainy jest w Polsce? 300Gospodarki. 2022. URL: https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba (дата звернення: 27.06.2022).

Ukraine refugee situation. Operational data portal. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (дата звернення: 28.06.2022).

Analitychna dovidka OON: perepys naselennia. Orhanizatsiia Obiednanykh Natsii. Ukraina [Analytical reference of the UN: population census. United Nations. Ukraine]. Retrieved from: https://ukraine.un.org/uk/138772-analitychna-dovidka-oon-perepys-naselennya (accessed 28 June 2022) (in Ukrainian).

Hladun O. Starinnia naselennia – zahalnosvitovyi protses [Population aging is a global process]. Povidomlennia NAN Ukrainy. – Notice of the National Academy of Sciences of Ukraine. Retrieved from: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=8484 (accessed 28 June 2022) (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kn/arh_kn2021_u.html (дата звернення: 29 June 2022) (in Ukrainian).

Duda A. (2020). Minus 15 milioniv. Shcho pokazav elektronnyi perepys ta chy viryty danym? [Minus 15 million. What did the electronic census show and should the data be trusted?] Slovo i dilo. – Word and deed. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2020/01/30/pogljad/polityka/minus-15-miljoniv.-pokazav-elektronnyj-perepys-ta-chy-viryty-danym (accessed 28 June 2022) (in Ukrainian).

Kunytskyi O. (2021). OON: naselennia Ukrainy mozhe skorotytys do 35 milioniv za 30 rokiv [UN: the population of Ukraine may decrease to 35 million in 30 years]. Deutsche Welle. Retrieved from: https://www.dw.com/uk/oon-naselennia-ukrainy-mozhe-skorotytys-do-35-milioniv-za-30-rokiv/a-59960911 (accessed 28 June 2022) (in Ukrainian).

Lebedyna O. (2021). OON khoche znaty tochnu kilkist naselennia v Ukraini [The UN wants to know the exact number of the population in Ukraine]. ZN.ua. Retrieved from: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/oon-khoche-znati-tochnu-kilkist-naselennja-v-ukrajini.html (accessed 27 June 2022) (in Ukrainian).

Minekonomiky: Shcho potribno znaty biznesu pro prohramu relokatsii pidpryiemstv (2022) [Ministry of Economy: What businesses need to know about the enterprise relocation program]. Uriadovyi portal – The government portal. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomiki-shcho-potribno-znati-biznesu-pro-programu-relokaciyi-pidpriyemstv (accessed 29 June 2022) (in Ukrainian).

Miroshnychenko B. (2022). Kaminnyi khrest na demohrafii. Skilky liudei vtratyt Ukraina ta yak zupynyty mihratsiiu? [Stone cross on demography. How many people will Ukraine lose and how will migration be stopped?] Ekonomichna pravda. – Economic truth. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/06/24/688509 (accessed 28 June 2022) (in Ukrainian).

Naselennia skorochuietsia: v OON povidomyly, skilky bude ukraintsiv v 2050 rotsi (2021) [Population of Skrochuiec: the UN reported how many Ukrainians there will be in 2050]. Slovo i dilo. – Word and deed. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2021/11/28/novyna/suspilstvo/naselennya-skorochuyetsya-oon-povidomyly-skilky-bude-ukrayincziv-2050-roczi (accessed 28 June 2022) (in Ukrainian).

30 rokiv nezalezhnosti: yak zminiuvalasia demohrafichna sytuatsiia v Ukraini (2021) [30 years of independence: how the demographic situation in Ukraine has changed]. Slovo i dilo. – Word and deed. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2021/08/24/infografika/suspilstvo/30-rokiv-nezalezhnosti-ukrayiny-yak-zminyuvalasya-demohrafichna-sytuacziya-ukrayini (accessed 27 June 2022) (in Ukrainian).

Paniotto V. (2021) Sotsioloh pro perepys naselennia v Ukraini: sytuatsiia yak u Sudani [Sotsioloch about the population census in Ukraine: the situation is like in Sudan]. Ukraina 24. – Ukraine 24. Retrieved from: https://news.u24.ua/ua/obshestvo-news/12013-sociolog-o-perepisi-naseleniya-v-ukraine-situaciya-kak-v-sudane (accessed 27 June 2022) (in Ukrainian).

Stalo vidomo, yak skorotylasia chyselnist ukraintsiv u 2021 rotsi (2022) [It became known how the number of Ukrainians will decrease in 2021]. Slovo i dilo. – Word and deed. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2022/01/19/novyna/suspilstvo/stalo-vidomo-yak-skorotylasya-chyselnist-ukrayincziv-2021-roczi#google_vignette (accessed 28 June 2022) (in Ukrainian).

Ukraina druhoiu u sviti provede perepys naselennia razom iz Apple – Zelenskyi (2021) [Ukraine will be the second in the world to conduct a population census together with Apple – Zelenskyi]. Slovo i dilo. – Word and deed. Retrieved from: https://www.slovoidilo.ua/2021/11/30/novyna/suspilstvo/ukrayina-druha-sviti-provede-perepys-naselennya-apple-zelenskyj (accessed 28 June 2022) (in Ukrainian).

U 2030 rotsi nas bude 30 mln. Profesorka Ella Libanova rozpovidaie, yak viina y evakuatsiia skorotiat naselennia Ukrainy – interviu NV (2022) [In 2030, there will be 30 million of us. Professor Ella Libanova tells how the war and evacuation reduced the population of Ukraine – interview with NV]. НV life. Retrieved from: https://life.nv.ua/ukr/socium/viyna-v-ukrajini-ta-evakuaciya-meshkanciv-skorotit-naselennya-do-30-mln-novini-ukrajini-50247390.html (accessed 29 June 2022) (in Ukrainian).

Uriad zapuskaie systemu hrantiv dlia rozvytku pidpryiemnytstva (2022) [The government is launching a system of grants for the development of entrepreneurship]. Uriadovyi portal. – The government portal. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zapuskaye-sistemu-grantiv-dlya-rozvitku-pidpriyemnictva (accessed 29 June 2022) (in Ukrainian).

Beaumont P. (2022). Ukraine has fastest-growing refugee crisis since second world war, says UN. The Guardian. Retrieved from: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/ukraine-fastest-growing-refugee-crisis-since-second-world-war(accessed 29 June 2022).

Ilu uchodźców z Ukrainy jest w Polsce? (2022). 300Gospodarki. Retrieved from: https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba (accessed 27 June 2022).

Ukraine refugee situation. Operational data portal. Retrieved from: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (accessed 28 June 2022).

Переглядів статті: 310
Завантажень PDF: 337
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Ґерлах, І., & Українець, Л. (2022). ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-83
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають