ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: персонал, підвищення кваліфікації, навчання, готель, ресторан, індустрія гостинності, тренінг

Анотація

Професійний та якісно підготовлений персонал у сфері гостинності дозволяє задовольнити потреби гостей запропонувавши широкій спектр послуг при високої якості обслуговування, що підвищує рівень конкурентоспроможності закладу в жорсткому конкурентному середовищі. Головним напрямом дослідження обрано сучасні форми навчання та розвитку персоналу підприємств сфери гостинності. Висвітлено роль та значення вдосконалення людських ресурсів як одного із сучасних підходів у процесі розвитку закладу гостинності. Розглянуто основні форми, які успішно можна застосовувати для покращення якості роботи працівників підприємств індустрії гостинності. У статті акцентовано увагу на основних детермінантних симптомах необхідності проведення навчання. Висвітлено питання необхідності реалізації засобів щодо створення комплексних тренінгових програм навчання персоналу.

Посилання

Boella, M. (2013) Human Resource Management in the Hospitality Industry. England.

Бєляєва С. Актуальні питання організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелів. Молодий вчений. 2017. № 12 (52). С. 564–571.

Килин О. В., Тимчишин Ю. В. Формування персоналу підприємства готельного господарства: вітчизняний та зарубіжний досвід Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 22(2). С. 20–24.

Федорченко В. К. Підготовка фахівців для сфери туризму: Теоретичні і методологічні аспекти. Київ : Вища шк., 2002.

Лук’янова Л. Г. Освіта у туризмі. Київ : Вища шк., 2008.

Любарець В. В. Особливості процесу виробничого навчання в готелі: методичні рекомендації. Київ : КУТЕП, 2013.

Boella M. (2013) Human Resource Management in the Hospitality Industry.

Belyaeva S. (2017). Current issues of organizing comprehensive training programs for hotel staff. Young scientist, 12 (52), 564–571. (in Ukrainian)

Kylin O. V., Tymchyshyn Yu. V. (2018) Formation of personnel of the hotel industry enterprise: domestic and foreign experience. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 22(2), 20–24. (in Ukrainian)

Fedorchenko V. K. (2002) Training of specialists for the field of tourism: Theoretical and methodological aspects. Kyiv: Higher school. (in Ukrainian)

Lukyanova L. G. (2008) Education in tourism. Kyiv: Higher School. (in Ukrainian)

Lyubarets V. V. (2013) Peculiarities of the industrial training process in the hotel: methodical recommendations. Kyiv: KUTEP. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 237
Завантажень PDF: 468
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Непочатенко, В. (2022). ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-86
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА