МОТЕЛІ УКРАЇНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОСЛУГ

  • Ірина Андренко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-4530-9445
  • Таїсія Дейкун Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-9496-6695
Ключові слова: готельний бізнес, мотель, розміщення, послуги, сайт бронювання

Анотація

У статті досліджено ринок мотелів як складову готельних послуг, що надають підприємства розміщення України. Проведено структурно-динамічний аналіз ринку мотелів України як закладів розміщення за офіційними відкритими джерелами. За результатами аналізу даних сайту бронювання Hotels of Ukraine.com проведено дослідження представленості мотелів відповідно до географічного розташування в межах областей України, проведено дослідження щодо переліку послуг, пропонованих у мотелях, та їх розподіл між закладами готельного господарства; проаналізовано, згруповано та узагальнено у вигляді схем дані щодо сервісу, що надається у мотелях України. Проведений аналіз спектру додаткових послуг мотелів України відповідно до вподобань гостей, економічно вигідних варіантів їх впровадження та географічного розташування дозволить визначити шляхи розвитку для будь-якого мотелю та підвищити його конкурентоспроможності на ринку готельних послуг України.

Посилання

ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та визначення. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 28 с. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=70251

ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. Київ : Держспоживстандарт України, 2003. 16 с. URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=25994

The twilight of the mom and pop motel Published: September 15, 2016. URL: https://theconversation.com/the-twilight-of-the-mom-and-pop-motel-64212

Статистичний збірник «Колективні засоби розміщування в Україні у 2017 році». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr _2017.pdf

Сайт системи бронювання Hotels of Ukraine.com. URL: https://www.hotels-of-ukraine.com/search/?sort=Rating&order=DESC&part=1&Name=&TypeID%5B% 5D=18 (дата звернення: 23.06.2022).

DSTU 4527: 2006 Tourist services. Accommodation facilities. Terms and definitions. Kyiv: Derzhspozhyvstandart of Ukraine, 2006. 28 p. Retrieved from: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=70251 (in Ukrainian)

DSTU 4269: 2003 Tourist services. Classification of hotels. Kyiv: Derzhspozhyvstandart of Ukraine, 2003. 16 p. Retrieved from: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=25994 (in Ukrainian)

The twilight of the mom and pop motel Published: September 15, 2016. Retrieved from: https://theconversation.com/the-twilight-of-the-mom-and-pop-motel-64212

Statistical collection "Collective accommodation in Ukraine in 2017". Derzhavna sluzhba statystyky – State Statistics Service. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf (in Ukrainian)

Сайт системи бронювання Hotels of Ukraine.com. Retrieved from: https://www.hotels-of-Ukraine.com/search/?sort=Rating&order=DESC&part=1&Name=&TypeID%5B% 5D=18 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 165
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Андренко, І., & Дейкун, Т. (2022). МОТЕЛІ УКРАЇНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-74
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА