СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

  • Тетяна Горохова ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»; Center for Advanced Internet Studies (CAIS) https://orcid.org/0000-0003-0435-5047
Ключові слова: цифровізація, малий та середній бізнес, економічна криза, цифрові технології

Анотація

У статті розглядаються нові технологічні тенденції процесів цифровізації, пов’язані з малим і середнім бізнесом (МСБ), це доводить, що нинішня криза та її наслідки, безсумнівно, прискорять цифровізацію українського бізнесу. Проаналізовано сучасний стан та визначено особливості цифровізації економіки Україні. У статті наголошується, що інсайти, які винесуть керівники МСБ з наслідків як пандемії так і російсько-української війни, визначать долю їхніх компаній та всієї національної економіки як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. У роботі пропонується вирішувати завдання цифровізації МСБ шляхом застосування спільних ефективних управлінських рішень та інформаційної системи для пошуку та відбору ефективних і доступних цифрових проектів для реалізації в секторі середнього та малого бізнесу.

Посилання

Adapting population skills to the post-pandemic economy in fergana valley. URL: https://www.undp.org/uzbekistan/projects/adapting-population-skills-post-pandemic-economy-fergana-valley (дата звернення: 14.05.2022).

Juhani et al. Mapping Business Transformation in Digital Landscape: A Prescriptive Maturity Model for Small Enterprises. Communications in computer and information science. 2018. № 907. Р. 101–116. URL: https://www.springerprofessional.de/en/ mapping-business-transformation-in-digital-landscape-a-prescript/16029438 (дата звернення: 25.05.2022).

Звіт Глобального центру з цифрової трансформації бізнесу: Digital Vortex. How Digital Disruption Is Redefining Industries. URL: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/digital-vortexreport.pdf (дата звернення: 05.05.2022).

Digital transformation scoreboard 2018: EU businesses go digital: opportunities, outcomes and uptake. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2018. URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/scoreboard (дата звернення: 01.06.2022).

Digital Economy and Society Index 2021: overall progress in digital transition but need for new EU-wide efforts. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5481 (дата звернення: 02.06.2022).

Іванченко Н., Кудрицька Ж., Рекачинська К. Бізнес-моделі в умовах цифрових трансформацій. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. № 3. Т. 31. С. 185–190.

Gorokhova T., Mamatova L. Distinctives of the learning process transformation through digital tools: challenges and opportunities. Organization and management in the services’ sphere on selected examples. Monograph. – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. P. 230–241.

Adapting population skills to the post-pandemic economy in fergana valley. URL: https://www.undp.org/uzbekistan/projects/adapting-population-skills-post-pandemic-economy-fergana-valley (accessed: May 14, 2022).

Juhani et al. Mapping Business Transformation in Digital Landscape: A Prescriptive Maturity Model for Small Enterprises. Communications in computer and information science. 2018. № 907. Р. 101–116. URL: https://www.springerprofessional.de/en/ mapping-business-transformation-in-digital-landscape-a-prescript/16029438 (accessed: May 25, 2022).

Zvit Hlobalnoho tsentru z tsyfrovoi transformatsii biznesu: Digital Vortex. How Digital Disruption Is Redefining Industries. URL: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/digital-vortex-report.pdf (accessеd: May 05, 2022).

Digital transformation scoreboard 2018: EU businesses go digital: opportunities, outcomes and uptake. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2018. URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/scoreboard (accessеd: June 01, 2022).

Digital Economy and Society Index 2021: overall progress in digital transition but need for new EU-wide efforts URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5481 (accessеd: June 02, 2022).

Ivanchenko N. Kudryts'ka Zh. and Rekachyns'k, K. (2020) Biznes-modeli v umovakh tsyfrovykh transformatsiy [Business models in the conditions of digital transformations]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads'koho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 3, no. 31, pp. 185–190.

Gorokhova T., Mamatova L. Distinctives of the learning process transformation through digital tools: challenges and opportunities. Organization and management in the services’ sphere on selected examples. Monograph. – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. P. 230–241.

Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 311
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Горохова, Т. (2022). СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-12
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ