ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

  • Світлана Пустовгар ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4199-8044
Ключові слова: Індустрія 4.0, підприємництво, економіка, цифрова трансформація, стійкий розвиток

Анотація

Індустрія 4.0 передбачає трансформацію підходу до ведення бізнесу, виробничого процесу, заснованого на масовому впровадженні та використанні інформаційних технологій та інтелектуальних систем управління з перспективою формування глобальної промислової мережі. Метою статті є визначення тенденцій розвитку підприємництва в Україні в умовах Індустрії 4.0 в контексті реалізації концепції стійкого розвитку. Дослідження передбачало використання методів аналізу – для визначення тенденцій розвитку підприємництва в Україні на макрорівні та методи регресійного аналізу. За результатами дослідження визначено переважно несприятливі тенденції розвитку підприємництва на макрорівні. Це відсутність ефективного механізму регулювання неплатоспроможності: значна тривалість, значні витрати, орієнтація на ліквідацію боржника; наявність суттєвих обмежень на вільне переміщення робочої сили, товарів, капіталу; низька інвестиційна привабливість країни. На основі даних фінансової звітності 276 українських компаній за період 2016-2021 рр. та значень показників розвитку підприємництва на макрорівні побудовано регресійні моделі. За результатами побудованих регресійних моделей виявлено істотний вплив індексу розвитку людського капіталу на прибутковість всіх підприємств незалежно від їх розмірів. На прибутковість підприємств малого і середнього бізнесу впливає також динаміка індексу легкості ведення бізнесу та економічної свободи. На прибутковість великих підприємств істотний вплив здійснює показник прямих іноземних інвестицій. Отримані результати вказують на пріоритетні напрямки розвитку підприємництва на макрорівні та ключові напрямки нейтралізації загроз розвитку підприємництва на мікрорівні в умовах Індустрії 4.0.

Посилання

Döbler T.M. Swim, not just float. Driving innovation and new business models through Industry 4.0 / T.M. Döbler et al. 2020. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/industry-4-0/industry-4-0-business-models.html

Нескородєва І.І. Особливості функціонування фондового ринку України. Вісник НБУ. 2013. № 2 (204). С. 36–42.

Neskorodeva I., Pustovgar S. An Approach to Predicting the Insolvency of Ukrainian Steel Enterprises Based on Financial Potential. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR). 2015. №2 (2), 11. DOI: https://doi.org/10.15549/jeecar.v2i2.104

Kitsios F., Kamariotou M., Grigoroudis E. Digital Entrepreneurship Services Evolution: Analysis of Quadruple and Quintuple Helix Innovation Models for Open Data Ecosystems. Sustainability. 2021. № 13, 12183. DOI: https://doi.org/10.3390/su132112183

Megits N., Neskorodieva I., Schuster J. Impact assessment of the COVID-19 on trade between Eastern Europe and China. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR). 2020. № 7 (3). Р. 385–399.

Predictive Model for Assessing the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Economies of Some Eastern European Countries. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2020, № 6, 92. DOI: https://doi.org/10.3390/joitmc6030092

Valiyev A. The Digitalization Effectiveness as an Innovative Factor Development of the Agriculture in Azerbaijan. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR). 2022. № 9 (2). Р. 194–205.

De la Vega I., Puente J.M., Sanchez R. M. The Collapse of Venezuela vs. The Sustainable Development of Selected South American Countries. Sustainability. 2019. № 11 (12), 3406. DOI: https://doi.org/10.3390/su11123406

Megits N. The «Five-Helix» Model as an effective way to develop business in Industry 4.0 of selected countries. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR). 2022. № 9 (2). Р. 357–368.

Heritage Foundation. 2022. URL: https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year&u=637512111452930563

World Bank. 2022. URL: https://data.worldbank.org/indicator

Siemens. Digitalization and alternative energy sources. 2021. URL: https://press.siemens.ru/search/58426.html

EViews. User’s Guide. 2021. URL: http://www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content/preface.html#wwconnect_header

Döbler T.M., Sniderman B., Mahto M., Ahrens, C. (2020). Swim, not just float. Driving innovation and new business models through Industry 4.0. Available at: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/industry-4-0/industry-4-0-business-models.html

Neskorodyeva I.I. (2013) Osoblyvosti funktsionuvannya fondovoho rynku Ukrayiny [Features of the stock market of Ukraine]. Bulletin of the NBU. № 2 (204), рр. 36–42.

Neskorodeva I., Pustovgar S. (2015). An Approach to Predicting the Insolvency of Ukrainian Steel Enterprises Based on Financial Potential. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 2(2), 11. DOI: https://doi.org/10.15549/jeecar.v2i2.104

Kitsios F., Kamariotou M., Grigoroudis E. (2021). Digital Entrepreneurship Services Evolution: Analysis of Quadruple and Quintuple Helix Innovation Models for Open Data Ecosystems. Sustainability, 13, 12183. DOI: https://doi.org/10.3390/su132112183

Megits N., Neskorodieva I., Schuster J. (2020). Impact assessment of the COVID-19 on trade between Eastern Europe and China. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 7(3), 385–399.

Vasiljeva M., Neskorodieva I., Ponkratov V., Kuznetsov N., Ivlev V., Ivleva M., Maramygin M., Zekiy A. (2020). A Predictive Model for Assessing the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Economies of Some Eastern European Countries. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex., 6, 92. DOI: https://doi.org/10.3390/joitmc6030092

Valiyev A., Rustamov F. V. oglu, Huseynova R. A., Orujova M. S., Musayeva S. N. (2022). The Digitalization Effectiveness as an Innovative Factor Development of the Agriculture in Azerbaijan. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 9(2), 194–205.

De la Vega I., Puente J.M., Sanchez R. M. (2019). The Collapse of Venezuela vs. The Sustainable Development of Selected South American Countries. Sustainability, 11(12), 3406. DOI: https://doi.org/10.3390/su11123406

Megits N., Aliyev S. T., Pustovhar S., Bielialov T., Prokopenko O. (2022). The «Five-Helix» Model as an effective way to develop business in Industry 4.0 of selected countries. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 9(2), 357–368.

Heritage Foundation. (2022). Available at: https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year&u=637512111452930563

World Bank. (2022). Available at: https://data.worldbank.org/indicator

Siemens. (2021). Digitalization and alternative energy sources. Available at: https://press.siemens.ru/search/58426.html

EViews. User’s Guide. 2021. Available at: http://www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content/preface.html#wwconnect_header

Переглядів статті: 182
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Пустовгар, С. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-15
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ