ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОВЕРНЕННЯ МІГРАНТІВ В УКРАЇНУ

  • Андрій Гайдуцький Державний торговельно-економічний університет
Ключові слова: трудова міграція, війна, повернення мігрантів, економічний розвиток, біженці

Анотація

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну за кордоном опинилися мільйони українських громадян, які були змушені тікати від війни. Кожен місяць перебування наших біженців за кордоном посилює ризик того, що додому вони не повернуться. А відновлення України без достатньої кількості робочих рук, навіть за наявності грошей, неможливе. В статті проаналізовано актуальні статистичні дані вимушеної міграції, ступінь загрозливості нинішньої міграційної хвилі, шляхи та способи повернення українців, що виїхали. Автор піднімає питання про доцільність залучення іммігрантів з інших країн для усунення дефіциту робочої сили.

Посилання

Лібанова Е.М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографічні процеси. 2018. № 2 (33). С. 10–26. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2018.02.11

Міжнародна організація з міграції. URL: https://ukraine.iom.int/uk/dani-ta-resursy

Підрахували лепту українських заробітчан в зростання економіки Польщі. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/474603/pidrahuvaly-leptu-ukrayinskyh-zarobitchan-v-zrostannya-ekonomiky-polshhi

Canada Immigration Levels Plan 2022-2024. CanadaVisa: веб сайт. URL: https://www.canadavisa.com/canada-immigration-levels-plans.html

Гайдуцький А.П. Міграноміка як стратегія успішного розвитку країни у ХХІ столітті. Ринок праці та зайнятість населення. 2017. 4(53). С. 28–38. URL: https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/4-2017.pdf

Libanova Е.М. (2018) Zovnishni trudovi mihratsii ukraintsiv: masshtaby, prychyny, naslidky [External labor migration of Ukrainians: scale, causes, consequences]. Demohrafichni protsesy, 2 (33). 10–26. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2018.02.11

Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii [International Organization for Migration]. Available at: https://ukraine.iom.int/uk/dani-ta-resursy

Pidrakhuvaly leptu ukrainskykh zarobitchan v zrostannia ekonomiky Polshchi [Calculated the contribution of Ukrainian workers to the growth of the Polish economy]. Available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/474603/pidrahuvaly-leptu-ukrayinskyh-zarobitchan-v-zrostannya-ekonomiky-polshhi

Canada Immigration Levels Plan 2022-2024. CanadaVisa. Available at: https://www.canadavisa.com/canada-immigration-levels-plans.html

Gaidutskyi A.P. (2017) Mihranomika yak stratehiia uspishnoho rozvytku krainy u KhKhI stolitti [Migranomics as a strategy for successful development of the country in the XXI century]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia. 4(53), 28–38. Available at: https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/4-2017.pdf

Переглядів статті: 454
Завантажень PDF: 394
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Гайдуцький, А. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОВЕРНЕННЯ МІГРАНТІВ В УКРАЇНУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-81
Розділ
ЕКОНОМІКА