ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

  • Ольга Чернишова Одеський торговельно-економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-5781-8044
  • Алла Чорновол Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-5155-7317
  • Вікторія Мирончук Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-1720-4558
Ключові слова: фінансовий сектор, воєнний стан, валютний ринок, обмеження, бланкове рефінансування, страхові компанії

Анотація

У науковій статті визначено правила, яким підпорядковувався фінансовий сектор з перших днів війни. Ці правила були визначені відповідною постановою Національного банку України. Встановлено перелік обмежень, які накладались на фінансову сферу, зокрема в частині зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків та призупинення діяльності валютного ринку. Досліджено новий порядок бланкового рефінансування банків. Наведено рішення для підтримки ліквідності банківської системи. Визначено фактори, які дозволили уряду забезпечити фінансування всіх своїх зобов’язань. Досліджено оцінку Міжнародного валютного фонду вжитих заходів в Україні для підтримки фінансового сектору. Проаналізовано діяльність фондового ринку у рамках встановлених обмежень. Визначено оцінку, надану Національним банком України щодо ефективності вжитих заходів в перший місяць воєнного стану. Досліджено динаміку зміни коштів на рахунках фізичних та юридичних осіб. Визначено тенденції по зміні обсягів отриманих кредитів фізичними особами та суб’єктами господарювання у розрізі державних, приватних, іноземних банків та ПриватБанку. Виокремлено обмеження валютного ринку, які були послаблені на фоні стабілізації ситуації в фінансовому секторі. Досліджено вплив воєнного стану на страхові компанії та надавачів небанківських фінансових послуг. Вивчено заходи, які рекомендовані Національним банком України для підтримки стабільності їх діяльності.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні. Указ Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Клименко М. Бухгалтерський облік під час війни: що буде зі звітністю та як оптимізувати податки. Юридична Газета Online. 2022. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/buhgalterskiy-oblik-pid-chas-viyni-shcho-bude-zi-zvitnistyu-ta-yak-optimizuvati-podatki.html

Про роботу банківської системи та валютного ринку з 24 лютого 2022 року в умовах воєнного стану по всій території України. Національний банк України. 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-robotu-bankivskoyi-sistemi-ta-valyutnogo-rinku-z-24-lyutogo-2022-roku-za-umovi-voyennogo-stanu-po-vsiy-teritoriyi-ukrayini.

Стан фінансового сектору України та заходів НБУ з підтримки його безперебійного функціонування в умовах воєнного стану. Національний банк України. 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/stan-finansovogo-sektoru-ukrayini-ta-zahodi-nbu-z-pidtrimki-yogo-bezperebiynogo-funktsionuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu.

Військовий стан: що відбувається з банками та держфінансами в Україні. Міністерство фінансів України. 2022. URL: https://minfin.com.ua/ua/currency/articles/voennoe-polozhenie-chto-proishodit-s-bankami-i-gosfinansami-v-ukraine/.

Діденко С. В умовах воєнного стану: функціонування фінансового сектору сьогодні. UA News. 2022. URL: https://ua.news/ua/v-uslovyyah-voennogo-polozhenyya-funktsyonyrovanye-fynansovogo-sektora-segodnya/

Огляд інструментів підтримки фінансової стійкості в умовах воєнного стану в Україні (01-15.04.2022). Національний інститут стратегічних досліджень. 2022. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-v-umovakh-voyennoho

Петрик О. Як національний банк допомагає здобувати перемогу. Вокс Україна. 2022. URL: https://voxukraine.org/yak-natsionalnyj-bank-dopomagaye-zdobuvaty-peremogu/

НБУ про фінансовий стан банківської системи під час війни. Finbalance. 2022. URL: https://finbalance.com.ua/news/bankivska-sistema-ukrani-popri-viynu-zumila-zbilshiti-depozitniy-i-kreditniy-portfel

Стан фінансово-страхового сектору України та заходи НБУ щодо підтримки роботи у воєнний час. Forinsurer. 2022. URL: https://forinsurer.com/news/22/03/03/40979

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану: Постанова НБУ від 24 лютого 2022 року №18. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24022022_18

НБУ обговорив з МВФ різні варіанти підтримки економіки та фінансового сектору України. Укрінформ. 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3414749-nbu-obgovorue-z-mvf-varianti-pidtrimki-ekonomiki-ta-finansovogo-sektoru-ukraini.html

Як працює фінансовий ринок України в умовах війни. OTP Capital. 2022.URL: https://www.otpcapital.com.ua/2022/03/31/yak-pratsyuye-finansovyj-rynok-ukrayiny-v-umovah-vijny-prodovzhennya-den-36-j/

Pro vvedennja vojennogho stanu v Ukrajini. Ukaz Prezydenta Ukrajiny №64/2022 vid 24 ljutogho 2022 roku [On the imposition of martial law in Ukraine. Decree of the President of Ukraine №64 / 2022 of February 24, 2022]. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Klymenko M. Bukhghaltersjkyj oblik pid chas vijny: shho bude zi zvitnistju ta jak optymizuvaty podatky. Jurydychna Ghazeta Online. 2022 [Accounting during the war: what will happen to reporting and how to optimize taxes. Legal Newspaper Online]. Available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/buhgalterskiy-oblik-pid-chas-viyni-shcho-bude-zi-zvitnistyu-ta-yak-optimizuvati-podatki.html

Pro robotu bankivsjkoji systemy ta valjutnogho rynku z 24 ljutogho 2022 roku v umovakh vojennogho stanu po vsij terytoriji Ukrajiny. Nacionaljnyj bank Ukrajiny. 2022 [On the work of the banking system and the foreign exchange market from February 24, 2022 under martial law throughout Ukraine. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pro-robotu-bankivskoyi-sistemi-ta-valyutnogo-rinku-z-24-lyutogo-2022-roku-za-umovi-voyennogo-stanu-po-vsiy-teritoriyi-ukrayini.

Stan finansovogho sektoru Ukrajiny ta zakhodiv NBU z pidtrymky jogho bezperebijnogho funkcionuvannja v umovakh vojennogho stanu. Nacionaljnyj bank Ukrajiny. 2022 [The state of the financial sector of Ukraine and the NBU's measures to support its smooth functioning under martial law. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/stan-finansovogo-sektoru-ukrayini-ta-zahodi-nbu-z-pidtrimki-yogo-bezperebiynogo-funktsionuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu.

Vijsjkovyj stan: shho vidbuvajetjsja z bankamy ta derzhfinansamy v Ukrajini. Ministerstvo finansiv Ukrajiny. 2022 [Martial law: what is happening with banks and public finances in Ukraine. Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://minfin.com.ua/ua/currency/articles/voennoe-polozhenie-chto-proishodit-s-bankami-i-gosfinansami-v-ukraine/.

Didenko S. V umovakh vojennogho stanu: funkcionuvannja finansovogho sektoru sjoghodni. UA News. 2022 [Under martial law: the functioning of the financial sector today. UA News]. Available at: https://ua.news/ua/v-uslovyyah-voennogo-polozhenyya-funktsyonyrovanye-fynansovogo-sektora-segodnya/

Oghljad instrumentiv pidtrymky finansovoji stijkosti v umovakh vojennogho stanu v Ukrajini (01-15.04.2022). Nacionaljnyj instytut strateghichnykh doslidzhenj. 2022 [Review of instruments for maintaining financial stability in the martial law in Ukraine (01-15.04.2022). National Institute for Strategic Studies]. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-instrumentiv-pidtrymky-finansovoyi-stiykosti-v-umovakh-voyennoho

Petryk O. Jak nacionaljnyj bank dopomaghaje zdobuvaty peremoghu. Voks Ukrajina. 2022 [How the National Bank helps to win. Vox Ukraine]. Available at: https://voxukraine.org/yak-natsionalnyj-bank-dopomagaye-zdobuvaty-peremogu/

NBU pro finansovyj stan bankivsjkoji systemy pid chas vijny. Finbalance. 2022 [NBU on the financial condition of the banking system during the war. Finbalance]. Available at: https://finbalance.com.ua/news/bankivska-sistema-ukrani-popri-viynu-zumila-zbilshiti-depozitniy-i-kreditniy-portfel

Stan finansovo-strakhovogho sektoru Ukrajiny ta zakhody NBU shhodo pidtrymky roboty u vojennyj chas. Forinsurer. 2022 [The state of the financial and insurance sector of Ukraine and the NBU's measures to support work in wartime. Forinsurer]. Available at: https://forinsurer.com/news/22/03/03/40979

Pro robotu bankivsjkoji systemy v period zaprovadzhennja vojennogho stanu: Postanova NBU vid 24 ljutogho 2022 roku №18 [On the work of the banking system during martial law: NBU Resolution of February 24, 2022 №18]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24022022_18

NBU obghovoryv z MVF rizni varianty pidtrymky ekonomiky ta finansovogho sektoru Ukrajiny. Ukrinform. 2022 [The NBU discussed with the IMF various options for supporting Ukraine's economy and financial sector. Ukrinform]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3414749-nbu-obgovorue-z-mvf-varianti-pidtrimki-ekonomiki-ta-finansovogo-sektoru-ukraini.html

Jak pracjuje finansovyj rynok Ukrajiny v umovakh vijny. OTP Capital. 2022 [How the financial market of Ukraine works in wartime. OTP Capital]. Available at: https://www.otpcapital.com.ua/2022/03/31/yak-pratsyuye-finansovyj-rynok-ukrayiny-v-umovah-vijny-prodovzhennya-den-36-j/

Переглядів статті: 1081
Завантажень PDF: 1012
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Чернишова, О., Чорновол, А., & Мирончук, В. (2022). ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-49
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають