ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  • Людмила Дерманська Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0002-6741-0771
Ключові слова: бюджет, ефективність, мито, податок на додану вартість, акцизний податок, митна політика, фіскальна функція

Анотація

У контексті оцінки фіскальної ефективності митної політики України у статті досліджено динаміку зовнішньоекономічної діяльності, розглянуто оподаткований імпорт за галузевою структурою, визначено частку ПДВ з імпортних товарів у структурі доходів Державного бюджету, розглянуто динаміку надходження акцизного податку від ввезених на територію України товарів. Крім того, звернуто увагу на структуру об’єктів, з яких було сплачено акцизний податок в контексті шляхів наповнення бюджету та на інструменти управління зовнішньоекономічною діяльністю, а саме – ввізне (імпортне) мито, яке нараховується на товари при їх ввезенні на митну територію України. Зокрема здійснено аналіз роботи Державної митної служби: обсяги переміщення товарів і транспортних засобів, оформлення митних декларацій та інших митних документів посадовими особами митниць під впливом обмежень у зв’язку із COVID-19. Розкрито зміни норм митного законодавства та наслідки для Державного бюджету внаслідок військових дій РФ проти України.

Посилання

Державна митна служби України. URL: https://customs.gov.ua (дата звернення: 15.05.2022)

Державна служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.05.2022)

Міністерство фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk (дата звернення: 15.05.2022)

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану : Закон України №2149-ІХ від 24.03.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text (дата звернення: 15.05.2022)

Derzhavna mytna sluzhba Ukrainy [State Customs Service of Ukraine]. Available at: https://customs.gov.ua (accessed 15 May 2022)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 15 May 2022)

Ministerstvo finansiv Ukrainy [Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk (accessed 15 May 2022)

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchyk haktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia zakonodavstva na period dii voiennoho stanu. Zakon Ukrainy vid 24.03.2022 №2149-ІХ [About making alteration in the Internal revenue code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine in relation to perfection of legislation on the period of action of martial law. Law of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text (accessed 15 May 2022)

Переглядів статті: 342
Завантажень PDF: 344
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Дерманська, Л. (2022). ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-25
Розділ
ЕКОНОМІКА