МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: військова економіка, управління економікою, публічне управління, ВВП, експорт, аграрний сектор

Анотація

Стаття присвячена аналізу економіки України під час військового вторгнення. Скорочення виробництва основних видів продукції, частки експортного потенціалу України та заблоковані логістичні шляхи паралізують зовнішню торгівлю держави, завдаючи збитки державному бюджету. Продовження військових дій на сході України сприяє різкому загостренню внутрішньої та світової продовольчої безпеки. Під час війни державі потрібно, тимчасово, перейти до практично ручного управління економікою, оперативно визначати пріоритетність сфер державної підтримки. Завданнями України на сучасному етапі є інтенсифікація економічних процесів на територіях, де не ведуться бойові дії, та зосередження на підтримці виробництва, переведення його у відносно безпечні регіони. Водночас держава має стимулювати переорієнтацію економіки на підтримку армії, забезпечення оборони, відновлення і підтримання інфраструктури, забезпечення продуктової безпеки та створення дієвих кроків відновлення економіки у воєнний та повоєнний період. Ряд запропонованих заходів можуть стати основою реконструкції відновлення повоєнної економіки держави.

Посилання

Що відбувається з економікою України під час війни. Бізнес Цензор. URL: https://biz.censor.net/r3334083 (дата звернення: 05.05.2022)

GRFC 2022. Global Report on food and Crisis. URL: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000138913/download/ (дата звернення: 02.05.2022)

Світ на порозі продовольчої кризи. Як війна в Україні може призвести до голоду на планеті. Сьогодні. URL: https://economics.segodnya.ua (дата звернення: 02.05.2022)

Мірошніченко Б., Гордійчук Д. А що в нас з експортом та імпортом? Як Україна торгує в умовах війни. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/25/684674/ (дата звернення: 29.04.2022)

UN. Department of Economic and Social Affairs Economic Analysis. World Economic Situation and Prospects: April 2022 Briefing, No. 159.

Економіка України під час війни: оперативна оцінка, квітень 2022. Центр економічної стратегії. URL: https://ces.org.ua (дата звернення: 29.04.2022)

Хавунка Т. Українська економіка під час війни. Що далі? Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/15/685810/ (дата звернення: 25.04.2022)

A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine (2022) CERP PRESS. URL: https://cepr.org/sites/default/files/news/BlueprintReconstructionUkraine.pdf

Данилишин Б. Як держава може підтримати бізнес в умовах війни? Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/20/684363/ (дата звернення: 20.04.2022)

Структура українського експорту у 2020 році за даними Національного інституту стратегічних досліджень. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrainian-apk-can-support-all-economy/31070474.html (дата звернення: 12.05.2022)

Хто і де шукає гроші? Інтерв'ю Владислава Рашкована, головного українця у МВФ. URL: https://forbes.ua/inside/ukraini-shchomisyatsya-potribno-5-mlrd-dlya-vizhivannya-ta-sotni-milyardiv-na-vidnovlennya-khto-i-de-shukae-groshi-intervyu-vladislava-rashkovana-golovnogo-ukraintsya-u-mvf-27042022-5675 (дата звернення: 18.05.2022)

It will be hard for Ukraine’s economy to sustain a long war, Economist, (2022). URL: https://www.economist.com/europe/it-will-be-hard-for-ukraines-economy-to-sustain-a-long-war/21809222 (дата звернення: 18.05.2022)

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 47, ст. 312). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 159-20#Text

Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності”. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2260aec0-ac02-4ee9-a2f3 dc609c9893e8&title=ProektZakonuproVnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavch ikhAktivUkrainiSchodoPosilenniaZakhistuPravIntelektualnoiVlasnosti

What’s going on with Ukraine in the wartime? Business Censor. Available at: https://biz.censor.net/r3334083 (in Ukrainian)

GRFC 2022. Global Report on food and Crisis. Available at: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000138913/download/

The world is on the brink of a food crisis. How the war in Ukraine can lead to famine on the planet. Today. Available at: https://economics.segodnya.ua (in Ukrainian)

And what about our exports and imports? How Ukraine trades during the war. Economic truth. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/25/684674/ (in Ukrainian)

UN. Department of Economic and Social Affairs Economic Analysis. World Economic Situation and Prospects: April 2022 Briefing, No. 159.

Economy of Ukraine during the war: operational assessment. Center for Economic Strategy. Available at: https://ces.org.ua (in Ukrainian)

Ukrainian economy during the war. What's next? Economic truth. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/15/685810/ (in Ukrainian)

A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine CERP PRESS. URL: Available at: https://cepr.org/sites/default/files/news/BlueprintReconstructionUkraine.pdf

Danilishin B. (2022) How can the state support business in times of war? Economic truth. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/ 20/684363/ (in Ukrainian)

The structure of Ukrainian exports in 2020 according to the National Institute for Strategic Studies. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrainian-apk-can-support-all-economy/ 31070474.html (in Ukrainian)

Who is looking for money and where? Interview with Vladislav Rashkovan, Chief Ukrainian at the IMF. Available at: https://forbes.ua/inside/ukraini-shchomisyatsya-potribno-5-mlrd-dlya-vizhivannya-ta-sotni-milyardiv-na-vidnovlennya-khto-i-de-shukae-groshi-intervyu-vladislava-rashkovana-golovnogo-ukraintsya-u-mvf-27042022-5675 (in Ukrainian)

It will be hard for Ukraine’s economy to sustain a long war, Economist. Available at: https://www.economist.com/europe/it-will-be-hard-for-ukraines-economy-to-sustain-a-long-war/21809222

Law of Ukraine On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Protection of Property Rights (Verkhovna Rada, 2019, № 47, p. 312). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 159-20#Text (in Ukrainian)

Draft Law “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Strengthening the Protection of Intellectual Property Rights”. Available at: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2260aec0-ac02-4ee9-a2f3dc609c9893e8&title=ProektZakonupro VnesenniaZminDoDeiakikhZakonodavchikhAktivUkrainiSchodoPosilennia ZakhistuPravIntelektualnoiVlasnosti (in Ukrainian)

Переглядів статті: 365
Завантажень PDF: 250
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Гошовська, О., & Тревого, О. (2022). МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-24
Розділ
ЕКОНОМІКА