ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ)

  • Ірина Ткачук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Начальник управління освіти Чернівецької міської ради https://orcid.org/0000-0003-1081-8693
Ключові слова: фінансова автономія, фінансові ресурси, заклади освіти, публічні закупівлі, фінансова відповідальність

Анотація

У статті розглянуто основні правові передумови надання закладам загальної середньої освіти в Україні фінансової автономії. Окреслено основні переваги, що отримують заклади освіти при переході на фінансову автономію, та напрями використання ними ресурсів, що знаходяться у їх розпорядженні. Наголошено, що не зважаючи на численні переваги від переходу на фінансову автономію та наявність такого досвіду в Україні, всі заклади загальної середньої освіти Чернівецької міської територіальної громади до січня 2022 року користувалися послугами централізованої бухгалтерії управління освіти міської ради. Визначено, що перехід на фінансову автономію не відбувався як з причин відсутності на це політичної волі керівництва управління освіти, так і з причин наявності об’єктивних пересторог та труднощів, пов’язаних з таким переходом, які розглянуто з точки зору керівників закладів освіти та самого управління освіти. Підсумовано, що перехід закладами загальної середньої освіти на фінансову автономію є одним із найважливіших етапів становлення якісно нової освіти в Україні, тому є невідворотним, а подолання труднощів лежить у площині співпраці управління освіти-заклади освіти.

Посилання

Мархлєвскі В. К., Сеїтосманов А., Фасоля О. Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи. Методичні рекомендації. Київ, 2019. 47 с.

Омельяненко Н., Шевіч К. Фінансова автономія закладу освіти: перший крок. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/2703-fnansova-avtonomya-zakladu-osvti-pershiy-krok

Про освіту: Закон України № 2145-VIII06 від 05.09.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Про повну загальну середню освіту: Закон України № 463-IX від 16.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Про фінансову автономію закладів освіти комунальної форми власності Чернівецької міської територіальної громади. Рішення 11 сесії Чернівецької міської ради VIII скликання №542 від 28.10.2021 р. URL: https://city.cv.ua/search/documents

Про фінансову автономію закладів освіти комунальної форми власності Чернівецької міської територіальної громади. Рішення 15 сесії Чернівецької міської ради VIII скликання №694 від 28.10.2021 р. URL: https://city.cv.ua/search/documents

Про публічні закупівлі: Закон України № 922-VIII від 25.12.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text

Тестування уповноважених осіб. Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=50dedb4b-1a74-4473-a1cf-ef37014cd584&title=TestuvanniaUpovnovazhenikhOsib

Фінансова автономія — нові можливості для шкільних бюджетів. Портал Освіта.ua. URL: https://osvita.ua/school/74192/

Markhljevski V. K., Sejitosmanov A., Fasolja O. 2019, Avtonomija jak shljakh do efektyvnogho menedzhmentu shkoly. Metodychni rekomendaciji [Autonomy as a way to effective school management. Guidelines]. Kyiv, 47 p. (in Ukrainian)

Omeljjanenko N., Shevich K. Finansova avtonomija zakladu osvity: pershyj krok [Financial autonomy of an educational institution: the first step]. Available at: https://www.pedrada.com.ua/article/2703-fnansova-avtonomya-zakladu-osvti-pershiy-krok

On education: Law of Ukraine № 2145-VIII06. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

On complete general secondary education: Law of Ukraine № 463-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

On the financial autonomy of communal educational institutions owned by the Chernivtsi City Territorial Community. Decision of the 11th session of the Chernivtsi City Council of the VIII convocation №542 of 28.10.2021. Available at: https://city.cv.ua/search/documents

On the financial autonomy of communal educational institutions owned by the Chernivtsi City Territorial Community. Decision of the 15th session of the Chernivtsi City Council of the VIII convocation №694 of 28.10.2021. Available at: https://city.cv.ua/search/documents

On Public Procurement: Law of Ukraine № 922-VIII of 25.12.2015. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text

Testing of authorized persons. Ministry of Economy of Ukraine. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=50dedb4b-1a74-4473-a1cf-ef37014cd584&title=TestuvanniaUpovnovazhenikhOsib

Financial autonomy – new opportunities for school budgets. Osvita.ua. Available at: https://osvita.ua/school/74192/

Переглядів статті: 380
Завантажень PDF: 297
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Ткачук, І. (2022). ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ). Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-38
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ