ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВИРОБНИКІВ ІГРИСТИХ ВИН

  • Людмила Закревська Національний університет харчових технологій
Ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, конкурентні можливості, конкурентні загрози

Анотація

Стаття присвячена проблемам формування конкурентних переваг виробників ігристих вин. Обґрунтовано, що основними генераторами формування конкурентних переваг суб’єктів господарювання виступають споживачі, які хочуть отримати товар вищої якості або/та за доступною ціною. Оцінювання конкурентних переваг можна здійснювати за низкою критеріїв, які доцільно поділити на зовнішні (визначаються ендогенними аспектами діяльності підприємства) і внутрішні (базуються на можливості створити необхідні цінності для споживачів). Доведено, що завдяки державному регулюванню оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольну продукцію проводити ефективну цінову політику для отримання конкурентних переваг у підприємств виноробної галузі можливості немає. Найціннішою конкурентною перевагою виробників ігристих вин за таких умов стає організація роботи з дистриб’юторами, які найкращим чином можуть позиціонувати продукцію товаровиробника. Визначено, що конкурентна перевага не є абстрактним поняттям і являє собою перевагу над конкурентами, яку можна виміряти економічними показниками. Економічну вигоду підприємство може отримати за умови розширення ємності ринку та присутності на ньому. З огляду на те, що реальний сектор економіки перебуває у фазі стагнації, постає потреба у розширенні зовнішніх ринків збуту. Визначено, що для нарощування обсягів реалізації і, відповідно, прибутку, які є індикаторами конкурентних переваг, необхідно обрати перспективний сегменту ринку. Їх можна умовно поділити на 3 види: підприємства, які займаються переробкою винограду на виноматеріалів із подальшим його експортом у сусідні країни; підприємства, які здійснюють розлив імпортного вина у пляшки для подальшої реалізації в Україні; підприємства, орієнтовані на місцевий ринок. Обґрунтовано, що для формування конкурентних переваг доцільно ретельно досліджувати потреби споживачів, сегментувати продукцію за рівнем життя населення.

Посилання

Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. Москва : ОАО «Типография» НОВОСТИ», 2000. 255 с.

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 957 : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 748. Офіційний вісник України. 2018. № 76. С. 15.

Офіційний сайт Державної фіскальної служби. URL: http://sfs.gov.ua/ (дата звернення: 22.01.2019).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 23.01.2019).

Чернявська І. Сп’янілі від кризи. Бізнес. 2017. № 51-52. URL: https://business.ua/biznes/item/2116-spianili-vid-kryzy (дата звернення: 23.01.2019).

Azoev G.L., Chelenkov A.P. (2000) Konkurentnye preimushchestva firmy Competitive advantages of the company. Moscow: JSC Printing House NEWS. (in Russian)

Pro vnesennja zmin u dodatok do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 30 zhovtnja 2008 r.: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 september 2018 r. № 748 (2018). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 76, art. 15.

Oficijnyj sajt Derzhavnoji fiskaljnoji sluzhby The official site of the State of the Federal Service. URL: http://sfs.gov.ua/ (in Ukrainian)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Chernjavsjka I. (2017) Sp'janili vid kryzy Injured from the crisis. Biznes – Business. URL: https://business.ua/biznes/item/2116-spianili-vid-kryzy (in Ukrainian)

Переглядів статті: 222
Завантажень PDF: 184
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
Закревська, Л. (2019). ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВИРОБНИКІВ ІГРИСТИХ ВИН. Економіка та суспільство, (20). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/12
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ