МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ

  • Олексій Дзеніс Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-8479-6525
  • Наталія Шарко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-4476-9041
Ключові слова: міграція, робоча сила, міжнародна трудова міграція, наслідки міграційної політики

Анотація

Міжнародна міграція робочої сили є невід’ємною частиною економіки будь-якої країни, однак цей процес досить важко контролювати. Працівники мігранти сприяють економічному зростанню та розвитку в країнах призначення, тоді як країни походження отримують значну користь від грошових переказів і навичок, набутих мігрантами під час їхньої роботи за кордоном. Тим не менш, міграційний процес передбачає складні проблеми з точки зору захисту трудових мігрантів, міграційних зв’язків та міжнародного співробітництва. Тож у даній статті досліджується процес міграції робочої сили на міжнародному рівні. Виявлено стимулюючі мотиви виникнення трудової міграції, проаналізовано позитивні та негативні наслідки даного процесу на економіку України та визначено вплив пандемії COVID-19 на міжнародні міграційні процеси.

Посилання

Короленко Н. В. Міжнародна міграція робочої сили: причини та наслідки. Ефективна економіка. 2021. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.85

Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України: навчальний посібник. Харків : ХНЕУ, 2010.

Всесвітній огляд населення. URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/immigration-by-country

Пояснення статистики Євростату. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs

Українська міграційна статистика. URL: https://www.macrotrends.net/countries/UKR/ukraine/immigration-statistics

Нікітіна А. В., Цховребова Є.Н. Work migration of the labour force: problems and ways of solving emigration in Ukraine. Інфраструктура ринку. 2020. № 43. С. 72–77. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/23499/1/Никитина_Цховребова.pdf

Korolenko N.V. (2021) Mizhnarodna migracia robochoi syly: prichiny ta naslidky [International labor migration: causes and consequences]. Effectyvna economica, 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.85 (in Ukrainian)

Bestuzheva S.V. (2010) Mizhnarodna ekonomichna diyalnist Ukrayiny: navchalnyy posibnyk [International economic activity of Ukraine: a textbook]. Kharkiv: KhNEU. (in Ukrainian)

World Population Review. Retrieved from: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/immigration-by-country

Eurostat Statistics Explained. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs

Ukrainian migration statistics. Retrieved from: https://www.macrotrends.net/countries/UKR/ukraine/immigration-statistics

Nikitina A.V., Tskhovrebova E.N. (2020) Work migration of the labor force: problems and ways of solving emigration in Ukraine. Market infrastructure, 43, 72–77. Retrieved from: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/23499/1/Никитина_Цховребова.pdf

Переглядів статті: 760
Завантажень PDF: 880
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Дзеніс, О., & Шарко, Н. (2022). МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-20
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ