ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

  • Ліна Маршук Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-4333-7458
  • Анжеліка Бабюк Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-1672-5845
  • Лілія Страпачук Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-1942-1000
Ключові слова: воєнний стан, Міжнародний валютний фонд, міжнародні фінанси, міжнародний кредит, Світовий банк, фінансова система

Анотація

У статті авторами проведений аналіз впливу міжнародних інституцій на фінансовий стан України в умовах війни. Дослідження дало можливість виявити як негативні, так і позитивні сторони фінансового процесу під час воєнного стану. Україна у передвоєнний час зробила значний стрибок у відновленні потужностей національної економіки після 2014 року та війна сьогодення вплинула на усі сфери економіки та призвела до стагнації або ж відвертого падіння у більшості галузей країни, але попри це фінансовий стан країни, що опинилась під тиском військової агресії з боку Російської Федерації, оцінюється як «середньої тяжкості». Здійснено оцінку поточних кредитних рейтингів боргових зобов’язань України з початку збройної агресії Росії в умовах коли Національний банк України створює умови для належної роботи у надскладних умовах. Розглянуто перспективи запровадження пакету фінансової допомоги Україні для продовження супротиву проти агресора шляхом залучення фінансових ресурсів міжнародних фінансових інституцій.

Посилання

Семененко О.М., Бойко Р.В., Водчиць О.Г., Добровольський Ю.Б., Бердочник Д.В., Ярошенок А.В. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика. Системи обробки інформації: щокварт. наук.-тех. журн. Харків : ХНУПС. 2017. № 3(51). С. 165–175.

Воєнна економіка: підручник / за ред. В. І. Мірненка, І. М. Ткача, В. Л. Рихтюка. Київ : НУОУ, 2011. 332 с.

Савельєв А., Запара Д., Новіченко С., Деменко М., Доска О., Третяк В., Власов А. Структура інформаційно-розрахункової системи підтримки прийняття рішення «Аргумент – 2021». InterConf. 2021. № 49. С. 631–642. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.069

На оборону в проєкті бюджету-2022 передбачено «рекордну суму» – Міноборони. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-oboronabudget/31464482.html

Журнал «Фокус». URL: https://focus.ua/uk/economics/509718-procentnaya-pomoshch-kto-i-shkolko-videlyaet-valyutnih-kreditiv-ukrajin-vo-vremya-voyni

Інформація про продаж та купівлю іноземної валюти. URL: https://finbalance.com.ua/news/nbu-povidomiv-skilki-valyuti-kupiv-i-prodav-za-misyats-viyni

Semenenko O.M., Boyko R.V., Vodchyts O.G., Dobrovolsky Y.B., Berdochnik D.V., Yaroshenok A.V. (2017) The main methodological aspects of military-economic support of the state's defense capabilities: theory and practice. Information processing systems: quarterly: scientific and technical magazine. Kharkiv. KhNUPS, 3 (51), 165–175.

Military economics: a textbook / ed. V.I. Mirnenko, I.M. Tkach, V.L. Rykhtyuk. Kyiv: NUOU, 2011. 332 p.

Savelyev A., Zapara D., Novichenko S., Demenko M., Doska O., Tretyak V., Vlasov A. (2021). The structure of the information and settlement system to support decision-making "Argument – 2021". InterConf, 49, 631–642. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.069

The draft budget for 2022 envisages a "record amount" for defense – the Ministry of Defense. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-oboronabudget/31464482.html

Focus Magazine. URL: https://focus.ua/uk/economics/509718-procentnaya-pomoshch-kto-i-shkolko-videlyaet-valyutnih-kreditiv-ukrajin-vo-vremya-voyni

Information on the sale and purchase of foreign currency. URL: https://finbalance.com.ua/news/nbu-povidomiv-skilki-valyuti-kupiv-i-prodav-za-misyats-viyni

Переглядів статті: 601
Завантажень PDF: 759
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Маршук, Л., Бабюк, А., & Страпачук, Л. (2022). ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-23
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ