ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЦІННОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

Ключові слова: інформація, інформаційна послуга, інформаційні витрати, ринок інформаційних послуг, монетизація інформаційної послуги

Анотація

Стаття присвячена розгляду деяких підходів до оцінки цінності інформаційної послуги. Складність розгляду інформації з погляду економічної науки пов’язана з тим, що кількість інформації зростає в геометричній прогресії, що збільшує невизначеність економіки. Розглянуто використання інформації як економічного ресурсу в різних напрямках. Визначено складові інформаційних витрат, і як наслідок, інформація стає важливою складовою виробничого процесу і позбавляє переваг інші складові виробництва – природні ресурси, працю, капітал. Висвітлено кардинальні зміни структури ринку інформаційних послуг, що відбуваються внаслідок зниження попиту бізнесу та населення на техніку з поліпшеними технічними характеристиками, оскільки її додаткові переваги незначні з точки зору більшості покупців. Розглянуто монетизація інформаційної послуги та виділено основні підходи для визначення та класифікації монетизації даних.

Посилання

В. Петти, А. Сміт, Д. Рикардо. Анталогия экономической классики. Эконов, Ключ. 1993. 478 с.

Коуз Р. Фирма, рынок и право / пер. с англ. Б. Пинскера. Москва : Дело ЛТД, 2007. 224 с.

Капелюшников Р. Экономические очерки: методология, институты, человеческий капитал. Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 574 с.

Майминас Е. Информационное общество и парадигма экономической теории. Вопросы экономики. 1997. № 11. С. 90–95.

How Big Tech Makes Their Billions. July 6, 202. URL: https://www.visualcapitalist.com/how-big-tech-makes-their-billions-2020/ (Last accessed: 25.10.2020).

Visualizing the Size of Amazon, the World’s Most Valuable Retailer. URL: https://www.visualcapitalist.com/amazon-worlds-most-valuable-retailer/. (Last accessed: 29.10.2020).

Scyllogis Consulting. Insurance digital transformation experts. URL: https://www.scyllogis.com/who-we-are/ (Last accessed: 29.10.2020).

Gartner. URL: https://www.gartner.com/en. (Last accessed: 29.10.2020).

Petti V., Smit A., & Rikardo D. (1993). Antalogiya ekonomicheskoy klassiki. [An anthology of economic classics]. Moscow: Ekonov: Klyuch. (in Russian)

Kouz R. (2007) Firma, rynok i pravo [Firm, market and law] Pinsker B. (perevod s angliyskogo). Moscow: Delo LTD. (in Russian)

Kapeljushnikov R. (2016). Jekonomicheskie ocherki: metodologija, instituty, chelovecheskij capital. [Economic essays: methodology, institutions, human capital]. Moscow: Izdatel'skij dom Vysshej shkoly jekonomiki. (in Russian)

Majminas E. (1997). Informacionnoe obshhestvo i paradigma jekonomicheskoj teorii. [Information society and the paradigm of economic theory]. Voprosy jekonomiki – Economic issues, 11, 90–95.

How big tech makes their billions (2020). Retrieved from: https://www.visualcapitalist.com/how-big-tech-makes-their-billions

Visualizing the size of Amazon, the world’s most valuable retailer (2020). Retrieved from: https://www.visualcapitalist.com/amazon-worlds-most-valuable-retailer

Scyllogis consulting. insurance digital transformation experts (2020). Retrieved from: https://www.scyllogis.com/who-we-are

Gartner (2020). Retrieved from: https://www.gartner.com/en

Переглядів статті: 213
Завантажень PDF: 202
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Кондратенко, Н. (2020). ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЦІННОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-72
Розділ
ЕКОНОМІКА