ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСПОРТУ ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Олена Ляховська ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-4838-5619
Ключові слова: виробництво пшениці, експорт зерна, експортний потенціал, продовольча безпека, сільське господарство

Анотація

Досліджено сучасні тенденції виробництва та експорту пшениці в Україні. Доведено, що виробництво пшениці має ключове значення для економіки країни, як в контексті забезпечення харчової безпеки, так і для розвитку експортного потенціалу. Окреслено місце України у світовій торгівлі пшеницею: країна займає одні з перших позицій серед країн виробників та експортерів пшениці. Досліджено регіональну структуру виробництва пшениці, що дозволило виявити можливі втрати у виробництві, що пов’язані із військовими діями на території України. Встановлено основні загрози, що викликані складним політико-економічним становищем в Україні, і можуть негативно вплинути на виробництво і експорт пшениці. Окреслено заходи, які вжито державними органами влади для забезпечення підтримки агровиробників. Запропоновано ряд заходів спрямованих для збереження Україною статусу провідного експортера зернових культур.

Посилання

Іщук С. О., Ляховська О. В. Розвиток агропереробних виробництв у регіонах України: сировинні аспекти: наукове видання / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; [наук. ред.: С. О. Іщук]. Львів, 2020. 51 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200034.pdf (дата звернення: 01.05.2022)

Месель-Веселяк В. Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 5–14.

Zrailo I., Hynkevyvh S. Modern trends in the functioning of grain-product subcomplex of the agricultural sector of Ukraine in the context of implementing its external economic potential. Economic and Regional Studies. № 3, 328–341.

Vdovenko L. The role of Agriculture in ensuring World food security. Sciences of Europe. Vol. 3, № 62, 3–8.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.05.2022)

Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/en/statistika-ta-reiestri (дата звернення: 01.05.2022)

Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: http://fenix.fao.org/faostat/internal/en/#home (дата звернення: 01.05.2022)

Постанова КМУ Про внесення змін у додатки 1 і 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424 від 05.03.2022 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-1-i-5-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-29-grudnya-2021-r-1424-207

Ishchuk S., Liahovska O. (2020) Development of agro-processing industries in the regions of Ukraine: raw material aspects: scientific publication. Regions: monitoring, forecasts, models. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200034.pdf (accessed: 05.04.2022) (in Ukrainian)

Mesel-Veselyak V. (2018) Cereal production in Ukraine: potential opportunities. Economics of agro-industrial complex, 5, 5–14. (in Ukrainian)

Zrailo I., Hynkevyvh S. (2020) Modern trends in the functioning of grain-product subcomplex of the agricultural sector of Ukraine in the context of implementing its external economic potential. Economic and Regional Studies, 3, 328–341.

Vdovenko L. (2021) The role of Agriculture in ensuring World food security. Sciences of Europe. Vol. 3, № 62, 3–8.

SSSU, 2020. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 05.04.2022) (in Ukrainian)

State Customs Service of Ukraine, 2020. Official site of the State Customs Service of Ukraine. URL: https://customs.gov.ua/en/statistika-ta-reiestri (accessed: 05.04.2022) (in Ukrainian)

FAOSTAT, 2020. Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: http://fenix.fao.org/faostat/internal/en/#home (accessed: 05.04.2022) (in Ukrainian)

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On Amendments to Annexes 1 and 5 to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 29, 2021 № 1424 of March 5, 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-1-i-5-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-29-grudnya-2021-r-1424-207 (accessed: 05.04.2022) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 187
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Ляховська, О. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСПОРТУ ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-71
Розділ
ЕКОНОМІКА