Глушач, Ю. і Фальченко, О. (2021) «МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ», Економіка та суспільство, (29). doi: 10.32782/2524-0072/2021-29-49.