Миронова, О. (2021) «ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В КОМПАНІЯХ ЗА РАХУНОК ЗНИЖЕННЯ КОНФЛІКТНОСТІ», Економіка та суспільство, (25). doi: 10.32782/2524-0072/2021-25-61.