Стойка, М. (2023) «КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ З ПОЗИЦІЇ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ», Економіка та суспільство, (55). doi: 10.32782/2524-0072/2023-55-61.